6 dana
Trajanje
Avionom
Prevoz
HB
Usluga

Izrael je sveta i obećana zemlja u kojoj je rođeno hrišćanstvo. Na svetoj zemlji su sagrađena najveća svetilišta i mesta hodočašća. Tel Aviv, Jerusalim, Vitlajem, Mrtvo more i reka Jordan, Via Dolores i Masada samo je delić onog zarad čega vredi videti i doživeti ovu u mnogo čemu specifičnu zemlju fascinantnih gradova, od onih nastalih pre Hista pa sve do današnjih metropola, zemlju zadivljujućih kulturno – arheoloških lokaliteta, neverovatnih istorijskih dešavanja koja liče na legende, zemlju inspirišućih pejzaža… Susret uživo sa Izraelom je putovanje za one koji žele da znaju, da dožive, za avanturiste koji prepoznaju kulturne vrednosti bez predrasuda, za one koji žele da obiđu svet…I još nešto: Izrael je danas moderna zemlja izutetne lepote i velelepne baštine koju posećuju milioni turista iz celog sveta. Zato, ne propustite priliku da sebe i svoju ličnost obogatite novim saznanjima i duhovnim vrednostima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI, NA BAZI POLUPANSIONA, IZRAŽENA U EUR:

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA 1/2 soba 1/1 soba
29.03. - 03.04.2017. Hotel Paradise 4 * 6 dana / 5 noćenja polupansion 549€ 619€
29.03. - 03.04.2017. Hotel Saint Gabriel 5 * 6 dana / 5 noćenja polupansion 599€ 689€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz avionom i autobusom na navedenim relacijama
transferi aerodrom – hotel – aerodrom u Izraelu
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u izabranom hotelu sa 4* ili 5* na bazi polupansiona
troškovi organizacije i vođenja putovanja (vodič iz Beograda).
ARANŽMAN NE SADRŽI:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po osobi
avio taksa – 47€ (koje se sastoje od sledećih nerefundabilnih taksi: 30,5€ TLV i 16,5 € BEG), to su avio takse u trenutku pravljenja programa i podložne su promeni, plaćaju se u konačnom iznosu sedam dana pre početka putovanja
napojnice za lokalne vodiče i vozače koje su u ovom delu sveta preporučuju
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti i posete/ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

Razgledanje starog Jerusalima – poludnevna tura po starom gradu Jerusalimu, koji predstavlja jedan od najstarijih gradova na svetu. Osvajali su ga i razarali razni narodi te tako predstavlja pravu riznicu istorije I kulture. Danas je podeljen na moderni i stari deo grada u okviru koga se nalaze hrišćanska, muslimanska, jermenska i jevrejska četvrt. Obilazi se stari grad od jedne od osam kapija u zidinama koje ga opasuju. Nakon toga odlazak do Kardo, glavne i najstarije ulice u gornjem gradu iz rimskog perioda. U nastavku šetnja do zapadnog zida tj. Zida plača, najveće svetinje za Jevreje. Istovremeno, to je i neraskidivi deo istorije hrišćanstva, koji je povezan sa životom Bogorodice i Hrista. Uključen ručak (cena izleta oko 40€).
Jerihon, Mrtvo more i Masada – celodnevni izlet Vožnja do Jerihona, jednog od najstarijih, pa čak možda i najstarije naseljeno mesto u kontinuitetu, sa oko 8000 god. postojanja. Obilazak poznatih istorijskih znameniotosti, takođe i najstarije sikamor drvo. Pogled na čuvenu Goru Kušanja i drevni Jerihon. Obilazak Qasr El Jahud-a , zapadnog dela tradicionalnog mesta na kome je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista. Kasnije vožnja do Mrtvog mora, na 400 m. ispod nivoa mora, najnižeg mesta na zemlji, kao i najslanijeg mora u kome nema živih bića sem nekih bakterija. Vožnja pored mora do Masade, izolovane stene sa platoom na vrhu i starim utvrđenjem građenim za vreme Heroda Velikog. To je bilo poslednje jevrejsko utvrđenje, do pada pod rimsku upravu 70.g. Nakon toga kupanje, tj. plutanje u Mrtvom moru. Povratak u Vitlejem. Uključen ručak. (cena izleta oko 85€).
Tura na sever Izraela – celodnevni izlet Vožnja dolinom reke Jordan do mesta Jardenit, mesta na kome je kršten Isus Hrist. Odlazak za Tiberias koji se nalazi na obali Galilejskog jezera. Obilazak svetih mesta, kao gora Blaženstva, gde je data prva propoved, Taba, crkva Umnožavanja hleba I ribe. Kapernaum, drugi Isusov grad. Odlazak do Nazareta, grada Blagovesti u kome je Isus proveo svoju mladost. Obilazak crkve Blagovesti, najveće rimokatoličke crkve na Bliskom Istoku. Povratak u Vitlejem. Uključen ručak (cena izleta oko 90€).
Vitlejem i Jerusalimcelodnevni izlet Odlazak do crkve Rođenja sagrađene za vreme cara Konstantina. Po predanju crkva je podignuta nad pećinom u kojoj je rođen Isus Hrist. To je inače jedna od najstarijih hrišćanskih crkava. Vožnja za Jerusalim. Odlazak do Maslinove gore mesta Vaznesenja Isusa Hrista, sa koje se pruža fantastičan pogled i Getsimanskog vrta gde se nalazi Crkva svih nacija ili Bazilika Agonije, podignuta u maslinjaku, za koji kažu da datira iz Hristovog doba. Crkva je podignuta od priloga mnogih naroda.  Odlazak do starog grada I nastavak razgledanja. Šetnja ulicom Via Dolorosa (Put bola ili Put krsta) koja predstavlja stradalni put Isusa Hrista, sa 14 stanica koje vode do crkve svetog Groba, ulazak u crkvu. Uključen ručak (cena izleta oko 65€).
Tel Aviv – Vožnja autobusom za Tel Aviv. Po dolasku panoramsko razgledanje glavnog grada Izraela, ili kako je popularno nazvan “grad koji nikada ne staje”. To je bio prvi moderni jevrejski grad u Izraelu, a danas predstavlja ekonomski i kulturni centar zemlje. Atmosfera ovog grada je vrlo živahna, užurbana. Ima puno zabave, bogat noćni, ali i bogat kulturni i umetnički život. Tel Aviv je grad karakteristične arhitekture različitih stilova od kojih je najprisutniji I najzanimljiviji internacionalni Bauhaus stil. Centralni deo Tel Aviva koji se zove Beli Grad sastoji se od velikog broja građevina tog stila. Baš zbog toga Beli grad je proglašen za Kulturnu Baštinu čovečanstva. Istorija Tel Aviva počinje u Jafi, 3000 godina staroj luci. Današnji stari grad Jafa potiče iz otomanskog perioda i predstavlja umetnički i turistički centar (cena izleta oko 65€).


VIZE: Državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) nije potrebna viza za Izrael. Putnici iz ostalih zemalja iz regiona moraju sami da se raspitaju kod konkretnih diplomatskih predstavništava u svojim zemljama.
Valuta: Izraelski šekel – ILS 1 € = 4,015 ILS, 1USD= 3,885 ILS
Klima: Period kraja marta i početka aprila najčešće se karakteriše prijatnim vremenskim uslovima, sa temperaturama preko dana od 20°-30°C, ali se noću mogu spustiti i do 15°C. Mogući kraći pljuskovi, naročito u sevrenim i centralnim delovima zemlje.


Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.

  • Lokalna turistička agencija, organizator panoramskog razgledanja i izleta, zadržava pravo promene redosleda izvođenja razgledanja i izleta (datuma i vremena polaska na izlet) kao i sadržaja izleta koji može biti podložan izmenama ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (promenom radnog vremena za praznike, radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom, vremenskim prilikama i slično).
  • Usled promena cene goriva na tržištu nafte, moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji iznos je podložan promeni do početka putovanja i važi će za sve prijavljene putnike.
  • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Izraela.
  • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
  • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
  • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu, kao i u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 50 putnika).
  • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
  • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  • Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2017 od 26.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300054956, od 26.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Izrael. Organizator putovanja je turistička agencija BIG BLUE GROUP – Beograd , licenca OTP 255/2010. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP – Beograd, Kolarčeva3.
Cenovnik br 1 / 15.02.2017.

1

1. dan(29.03.2017.) BEOGRAD - TEL AVIV - JERUSALIM - VITLEJEM

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ,,Nikola Tesla” ispred šaltera za čekiranje u 05.30h. Poletanje za Tel Aviv u
07.25h (let JU 810). Dolazak u 11.15h. Transfer autobusom do Vitlejema (oko sat ipo vožnje). Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje Jerusalima. Večera. Noćenje.
2-5

2-5. dan(30.03.-02.04.2017.) VITLEJEM

Doručak. Slobodno vreme. Mogućnost organizovanja fakultativnih izleta. Večera. Noćenje.
6

6. dan(03.04.2017.) VITLEJEM - TEL AVIV - BEOGRAD

Rano ujutru transfer na aerodrom Ben Gurion. Poletanje za Beograd u 07.10h (let JU 817). Dolazak u Beograd u 09.15h. Kraj putovanja

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:
Paradise hotel 4* Vitlejem (http:www.paradisebethlehem.com)
Veoma dobro lociran, u blizini crkve Rođenja i Manger trga. Sve sobe dekorisane su u veoma toplim tonovima. Svaka soba ima balkon sa divnim
pogledom na grad. Opremljene su plazma TV-om i malim delom za sedenje. Postoji i minibar. Kupatila imaju ili tuš ili kadu. Hotel ima 24 časovnu recepciju, noćni bar, salu za sastanke. Mogu da organizuju transfer do aerodroma.
St. Gabriel hotel 5* Vitlejem (http:www.stg-hotel.com/index.php/en
Veoma dobro lociran u blizini mnogih znamenitosti Vitlejema, sa divnim pogledom na grad. Koncipiran je tako da ispunjava potrebe kako modernog poslovnog čoveka i turista, tako i mladih ljudi željnih zabave. Sve sobe su klimatizovane, imaju plazma TV, besplatni wifi u celom hotelu, privatno kupatilo (sa bade mantilom i papučama). Neke sobe imaju deo za sedenje. Hotel ima dva restorana, fitness i spa centar, 24 časovni biznis centar, 24 časovnu recepciju, sefove na recepciji, servis za pranje i čišćenje.
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju i restoran.

jerusalim-1