4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Beč je aktuelna prestonica Austrije i nekadašnji glavni grad moćne Austrougarske imperije. Danas je i moderna turistička metropola na obalama lepog plavog Dunava sa vidnom namerom da svakog posetioca šarmira lepotom palata carskog Hofburga i šenbrunskih parkova, bogatim umetničkim kolekcijama i muzičkim nasleđem, ali i izvrsnim šopingom i provodom u mnogobrojnim restoranima uz obilje piva i domaćeg vina. Beč je i grad u kome su živeli i stvarali Gete, Frojd, Betoven, Ajnštajn, Mocart i mnogi drugi, a svaki Austrijanac će s ponosom istaći da je nemački koji oni govore najčistija i najmelodičnija varijanta tog jezika. U Beču je, zapravo, sve posebno, od lepote njegove panorame do ukusa kolača. Salcburg je barokni grad smešten između planinskih venaca Tirola i Bavarske, na reci Salce. Vekovima je bio poznat kao grad republika pod nadbiskupskom rimskom vlašću o čemu svedoči dvorac – tvrđava Hohensalcburg iz XI veka. Salcburg je poznat i kao rodno mesto Volfganga Amadeusa Mocarta i mada grad nije bio darežljiv prema njemu za života, sada daje sve od sebe da se iskupi. Srednjovekovna katedrala, crkve, bajkoviti stari grad, dvorac i park Mirabel, Mocartova muzika poznati su simboli ovog grada. Neizbežno je da u ovom gradu probate Mocart kugle koje predstavljaju jedan od najvoljenijih simbola Austrije.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
09.11 - 12.11.2017. Hotel 3 3ND 189€ 90€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u Beču, doručak – buffet servis (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu
usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • dvorac Helbrun – 15€
 • ulaznica za Šenbrun (ulaznica, vodič i slušalice) – 25€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Austrije.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 20.07.2017.

1

1.dan(09.11.2017.) BEOGRAD - NOVI SAD - AUTLET PARNDORF - BEČ

Sastanak putnika na parkingu preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina u 06:30h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Polazak autobusa u 07h. Vožnja preko Novog Sada, Horgoša, teritorijom Mađarske i Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u autlet centar Parndorf. Slobodno vreme do polaska za Beč. Dolazak u Beč. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
2

2.dan(10.11.2017.) BEČ

Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada vodičem: Opera, Folksgarten, Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Carska palata, Parlament, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn. Šetnja starim gradskim jezgrom uz razgledanje znamenitosti: Katedrala Sv. Stefana, Mocartova kuća, trgovačke ulice Kertner i Graben, zabavni park Prater… Fakultativna poseta Šenbrunu, letnjoj rezidenciji carske porodice, jednoj od najlepših baroknih palata u Evropi. Stanovnici ovog zamka bili su Marija Terezija, Mocart (kao gost), Franc Jozef…Danas je, zbog svog istorijskog značaja, jedinstvene gradnje i veličanstvenog enterijera, Šenbrun deo UNESCO kulturne baštine. Slobodno popodne. Noćenje.
3

3.dan(11.11.2017.) BEČ - DIRNŠTAJN - SALCBURG

Doručak. Napuštanje hotela i nastavak putovanja živopisnom dolinom reke Dunav kroz regiju Vahau ulepšanu vinogradima, prelepim gradićima i selima. Kraće putovanje do srednjovekovnog grada Dirnštajn. Po dolasku kraći obilazak uz razgledanje: Plava crkva, panorama Ričardovog zamka, glavna ulica sa gradskom kućom… Dirnštajn je poznati vinski gradić u Austriji .Turisti iz ovog grada kao souvenir kupuju neko dobro vino, kao i neki od tipičnih produkata iz Vahau regije kao što su med, slatko, čokolada. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Salcburg. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
3

4.dan(12.11.2017.) SALCBURG - NOVI SAD - BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme do polaska za Beograd i Novi Sad ili fakultativna poseta dvorcu Helbrun koji se nalazi nadomak Salcburga, a koji je sagradio nadbiskup Markus Sitikus kao dvorac za uživanje. Arhitekta Solari je po nadbiskupovoj želji sagradio zamak okružen fontanama i ribnjacima ali i dvorište u kome svaka kamena ploča, na koju se kroči, aktivira vodeni mlaz ili pokreće fontanu. Ovaj vodeni zamak dograđivan je godinama a o ekscentričnosti nadbiskupa svedoči i vodena trpeza, namenjena rahlađivanju kao i trik fontane i lutkarsko pozorište koje pokreće voda. Povratak u Salcburg. Polazak za Novi Sad i Beograd. Vožnja teritorijom Austrije i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

OPIS HOTELA (smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom):

Beč – Austria Trend Hotel Ananas 4* www.austria-trend.at
Salcburg – Hotel Haunspergerhof 3* www.haunspergerhof.at
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel restoran, bar, recepciju. Usluga: noćenje sa doručkom – buffet servis (samoposluživanje).

bec-1
bec-2
bec-3
bec-4
bec-5
bec-6
bec-7
bec-7a
bec-8
bec-9
bec-10
bec-11
bec-12