2 noćenja
Trajanje
Automobilom
Prevoz
HB
Usluga

EKSKLUZIVNA PONUDA 1=2 / Jedna osoba plaća druga boravi besplatno
CENOVNIK VAŽI ZA PERIOD BORAVKA 06.01.-30.06.2017.
CENE SU IZRAŽENE U EUR ZA DVE OSOBE, PO PAKETU

HOTEL 3 DANA / 2 NOĆENJA
BIOTERME 4* 179 €
CENOVNIK PDF
pdf
PAKET EKSKLUZIVNA PONUDA 1=2 UKLJUČUJE:
smeštaj u dvokrevetnoj sobi za dve osobe na bazi dva polupansiona po principu samoposluživanja
neograničeno kupanje u bazenima termalnog parka od 8h do 21h, petkom i subotom do 22h
neograničen ulazak u svet sauna
bade mantil za odrasle
wireless internet
ponuda animacije i rekreacije
parking.
PAKET NE UKLJUČUJE:
turističku i boravišnu taksu – 2,27€ po osobi dnevno (plaćanje se vrši na recepciji hotela, podložno promeni)
međunarodno zdravstveno osiguranje
prevoz
individualne troškove putnika.
  • pun pansion: 11€ po osobi dnevno
  • dodatni dan: 49,75eur po osobi dnevno.
  • besplatan boravak za dete do 3,99 godina sa dve odrasle osobe u sobi bez sopstvenog ležaja
  • dete 4-9,99 godina 50% popusta na pomoćnom krevetu
  • dete 10-13,99 godina 30% popusta na pomoćnom krevetu.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

NAPOMENA: U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste organizatora putovanja prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Rok za potvrdu rezervacije je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave i uplate akontacije. U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa. Molimo putnike da pažljivo pročitaju program putovanja, informacije i opšte uslove putovanja jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 22.02.2017.

bioterme-1
bioterme-3
bioterme-4
bioterme-5
bioterme-1