4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

BUDIMPEŠTA je glavni grad Mađarske, stvoren 1873. godine od Budima, Obudima i Pešte, na tlu gde je nekad bilo Panonsko more. Broji oko 2 miliona stanovnika. Dunav razdvaja grad na Budim i Peštu. Budim – brdoviti deo, koji je šarmantnija i starija oblast, čijoj atmosferi doprinose kaldrmisane ulice, male živopisne kuće i srednjovekovna kultura. Pešta je smeštena na prostranom i ravnom terenu i ona je komercijalna oblast. Odlikuje se modnim radnjama i širokim bulevarima. Ono što karakteriše Budimpeštu jesu mostovi, koji su bili srušeni u II svetskom ratu, pa su ponovo sagrađeni. Najača privredna grana je turizam, zahvaljujući banjama i termalnim izvorima

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA
DAN ŽENA 08.03 - 11.03.2018. Atlas 3* 2ND 69€
SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) I ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) - DOPLATA 20€ PO OSOBI, KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15€ PO OSOBI. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u Budimpešti, doručak – buffet (samoposluživanje)
razgledanja i obilaske prema programu
usluge pratioca grupe tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE SADRŽI:
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • vožnja brodom – 15€ odrasli / 10€ deca
 • tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum – 15€ odrasli / 10€ deca
 • izlet za Sent Andreju – 10€ odrasli / 5€ deca
 • večera u Čardi uz muzički program – 25€ odrasli / 20€ deca.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativih izleta je podložna promeni prema uslovima agencije – ino partnera.


 • treća odrasla osoba u dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem ima popust – 5€
 • deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 10€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 15€
 • doplata za 1/1 sobu – 40€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Mađarske.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 3.01.2018.

1

1. dan BEOGRAD…

Polazak iz Beograda sa parkinga kod Sava Centra, savska strana, u 23:30h. Vožnja preko Subotice i Segedina sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2

2. dan …BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u ranim prepodnevnim satima. Razgledanje grada sa stručnim vodičem (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Baletski institut, Ruzveltov trg, lančani most Sečenji, Ribarski bastioni, crkva Sv. Mateje, Citadela, kraljevski dvorac, most Eržebet, ulica Vaci). Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. U večernjim satima fakultativna vožnja brodom po Dunavu uz vodiča na srpskom jeziku. Noćenje.
3

3. dan BUDIMPEŠTA

Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultativni odlazak do tržnog centra Campona uz posetu Tropikarijumu. Slobodno vreme. U večernjim časovima fakultativna večera u Čardi uz muzički program. Noćenje.
4

4. dan BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: Odlazak u Sent Andreju. Obilazak Trga Vuka Karadžića, Požarevačka i Beogradska crkva, kuća Jakova Ignjatovića, krst Cara Lazara, muzej Srpske Pravoslavne crkve, Trgovački trg. Slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

OPIS HOTELA (smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom):

Hotel Atlas 3* www.atlashotelbudapest.com

Hotel se nalazi u centru grada u blizini stanice Köztársaság. Svaka soba ima kupatilo, telefon, TV, mini bar i klima uređaj. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Hotel Achat Premium 4* www.achat-hotels.com

Hotel je smešten na Hungaria bulevaru, pored Stadiona Ferenca Puškaša i istoimene stanice metroa na liniji M2. Ovo je odličan izbor za putnike koje zanimaju istraživanje starog grada, spomenici i obilazak grada. Svaka soba je moderno nameštena i klimatizovana i poseduje flat-screen TV sa satelitskim kanalima, besplatan bežični internet, mini-bar, sef i pribor za pripremu čaja i kafe. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).
Hotel Millenium 3* (ex Tulip Inn) www.hunguesthotels.hu/en/hotel/budapest/hunguest_hotel_millennium
Hotel se nalazi u blizini metro stanice Nagyvarad Ter. Do centra grada se metroom stiže za manje od 10 minuta. Svaka soba ima kupatilo, telefon, SAT TV, mini bar, internet pristup i klima uređaj. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Hotel Griff 3* www.griffhotel.hu
Hotel se nalazi na Budimskoj strani. Od hotela tramvajem 49 do ulice Vaci (strogi centar grada) stiže se za 15 minuta. Svaka soba ima kupatilo, telefon, SATTV, mini bar i klima uređaj. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

budimpesta-1
budimpesta-2
budimpesta-3
budimpesta-4
budimpesta-5
budimpesta-6
budimpesta-7
budimpesta-8
budimpesta-9