7 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DIZNILEND – Najveći, najpoznatiji i najposećeniji zabavni park u Evropi koji se sastoji iz dva parka ’’DISNEYLAND PARC i WALT DISNEY STUDIOS PARC’’, a ujedno je i najveća turistička atrakcija Francuske. Nalazi se na 35 kilometara od centra Pariza. Brojne atrakcije za sve uzraste ispuniće sva očekivanja, za najmladje: Alisa u zemlji čuda, zamak uspavane lepotice, Petar Pan… , a za najhrabrije: kuća straha, Indijana Jones, Space Mountain, putovanje na mesec … Uživajte u čarobnom svetu mašte.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
28.01 - 03.02.2017. Hoteli 2* i 3* 4 ND 349€ 99€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i petokrevetnim sobama u hotelu 2* pored Diznilenda na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – slatko/slani (samoposluživanje)
smeštaj u standardnim dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i petokrevetnim sobama u hotelu 3* u okolini Minhena na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
1 ulaznica za Diznilend park
panoramsko razgledanje Pariza
usluge vodiča – pratioca tokom celog puta
troškovi organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE SADRŽI:
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
fakultativni izleti, individualni troškovi

 • Versaj – odrasli 35€,  deca do 18 godina i studenti (obavezna identifikacija) 20€; cena ne uključuje ulaz u vrtove koji se doplaćuje na licu mesta u dane kada sve fontane rade
 • Luvr – odrasli 30€,  deca do 18 godina i studenti (obavezna identifikacija) 20€
 • Diznilend – odrasli 65€, deca do 11 godina 59€ / grupa minimum 20 osoba: odrasli 59€, deca do 11 godina 48€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.

 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Francuske i Nemačke.
 • Potvrda rezervacije hotela se dobija 24 sata po uplati akontacije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050806 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2016. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 21.11.2016.

1

1.dan (28.01.2017.) BEOGRAD - MINHEN

Sastanak putnika u 05.30h, polazak autobusa u 06h sa parkinga preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja preko graničnog prelaza Horgoša, vožnja kroz Mađarsku i Austriju sa usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora. U večernjim satima dolazak u Minhen. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
2

2.dan (29.01.2017.) MINHEN - DIZNILEND

Doručak. Polazak za Diznilend u 07h. Dnevna vožnja i dolazak u Diznilend u večernjim satima, smeštaj u hotelu. U zavisnosti od vremena dolaska moguć je odlazak u Diznilend selo. Noćenje.
3

3.dan (30.01.2017.) DIZNILEND

Doručak. Uključen celodnevni boravak u svetu fantazije i bajki – zabavnom parku  Diznilend. Povratak u hotel. Noćenje.
4

4.dan (31.01.2017.) DIZNILEND - PARIZ (VERSAJ, LUVR) - DIZNILEND

Doručak. Nakon doručka odlazak ka Parizu na PANORAMSKI RAZGLED GRADA, a zatim slobodan dan ili FAKULTATIVNO: prepodnevni izlet za VERSAJ. Obilazak  versajskog dvorca Kralja Sunca – Luja XIV, čija je raskoš vekovima izazivala zavist drugih krunisanih glava Evrope i služila kao uzor u podizanju mnogih kraljevskih palata. Po povratku u Pariz u popodnevnim satima FAKULTATIVNO organizovana poseta muzeju LUVR, sa jednom od najvećih i najznačajnijih umetničkih postavki na svetu,  sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Odlazak ka Diznilendu. Noćenje.
5

5.dan (01.02.2017.) DIZNILEND - SALZBURG...

Doručak. Doručak.  Slobodno vreme ili fakultativna organizovana poseta zabavnom parku DIZNILEND, a u večernjim satima polazak
za Salzburg.
6

6.dan (02.02.2017.) ...SALZBURG - BEOGRAD...

Dolazak u Salzburg gde imamo tehničku pauzu od 9h , nastavak putovanja za Beograd.
7

7.dan (03.02.2017.) BEOGRAD...

Dolazak u Beograd u predpodnevnim satima na mesto polaska. Kraj programa.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

Hotel Première Classe 2* MLV- Bussy-Saint-Georges

Nalazi se na 1 km od centra grada Bussy, a isto tako i od metro stanice RER odakle možete brzo stići do zabavnog parka Diznilend, a sa druge strane do centra Pariza stižete za 30 min. Hotel je iz lanca ekonomičnih hotela, može da primi do 368 osoba, poseduje 118 jednoobrazno opremljenih soba, dobro pozicioniranih u odnosu na gradski prevoz. Sve sobe su namenjene smeštaju 2-5 osoba (bračni ležaj + dodatni ležaji “kreveti na sprat”), svaka ima kupatilo, tv, klimu i wifi je gratis u celom hotelu kao i parking . Doručak – slatko – slani, samousluživanje.

Hotel 3* tranzitni u Minhenu

Hotel 3* je periferno lociran, sadrži recepciju i restoran. Svaka ima kupatilo i tv. Doručak – buffet (samoposluživanje).

Hotel Zur post 3* http://www.hotelzurpost-muenchen.de/ ili sličan.

diznilend