5 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

NEMAČKA – AUSTRIJA

DVORCI BAVARSKE

MINHEN – SALCBURG

Dvorci Bavarske, sve lepote Nemačke i ne bi bile toliko atraktivne da nije dvoraca fascinantne arhitekture. Impozantan broj dvoraca je izgrađen tokom prethodnih hiljadu godina u najjužnijoj nemačkoj pokrajini Bavarska. Dvoraca, koji su slika načina života u jednom vremenu ali i potvrda ekscentričnosti nekih od vladara sa tla najveće nemačke pokrajine. Tokom vekova su bili sedišta najvažnijih istorijskih događaja i u njima su živele najpoznatije ličnosti nemačke istorije. Većina dvoraca koji su građeni posle srednjeg veka su zamišljeni kao kraljevske ili plemićke palate. Čudesni dvorci Linderhof, Nojšvanštajn i Herenkimze, ostvarenja su ekscentričnog bavarskog kralja Ludviga II koji je bio opsednut luksuznim i neobičnim palatama.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
05.04. - 09.04.2018.
USKRS
Hoteli 3* i 4* 4ND 255€ 120€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima sa 3* i 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom, doručak – buffet servis (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu
usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu..

 • paket ulaznica za obilazak sva tri dvorca (Linderhof, Nojšvanštajn i Herenhimze) i vožnja brodom do ostrva Herenkimze – 50€
 • vožnja autobusom ili kočijama do dvorca Nojšvanštajn – oko 5€ (do kog se može stići i pešice)
 • večera uz muziku u pivnici – 30€..
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Nemačke i Austrije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 05.12.2017.

1

1. dan(05.04.2018.) BEOGRAD - MINHEN

Sastanak putnika na parkingu preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina u 06h. Polazak autobusa u 06:30h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja preko Hrvatske, Slovenije, Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u Minhen u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2

2. dan(06.04.2018.) MINHEN

Doručak. Panoramsko razgledanje jednog od najlepših gradova Nemačke, kulturnog i boemskog centra sa brojnim spomenicima. Šetnja kroz centar grada: Bogorodičina crkva sa karakterističnim tornjevima visokim 99 metara, Marienplac kojim dominira gradska kuća (Rathaus) podignuta krajem XIX veka, stara pinakoteka sa bogatom kolekcijom slika starih majstora, nova pinakoteka sa vrednom kolekcijom dela evropskih slikara XIX i XX veka… Slobodno vreme. Uveče fakultativni odlazak na večeru sa muzikom u nekoj od minhenskih pivnica i uživanje u kulinarskim specijalitetima Bavarske. Noćenje.
3

3. dan(07.04.2018.) MINHEN - DVORAC LINDERHOF - DVORAC NOJŠVANŠTAJN - MINHEN

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni odlazak autobusom do dvorca Linderhof. Obilazak najreprezentativnijeg dvorca Ludviga II, okruženog parkom sa terasama i paviljonima, čiji je enterijer ukrašen u rokoko stilu. To je jedini završeni dvorac za života ovog ekscentričnog kralja i pasioniranog graditelja. Odlazak do čuvenog “dvorca iz bajki” Nojšvanštajna, znanog i kao “ostvareni san u kamenu jednog ekscentričnog vladara”. Smešten je visoko iznad jezera po kome je bavarski kralj Ludvig II plovio uz zvuke Vagnerove muzike. Ovaj prelepi dvorac, koji je ostao potpuno autentičan, poslužio je kao inspiracija Voltu Dizniju u crtanim filmovima. Pogled s poslednjeg sprata na raskošnu alpsku prirodu posetioci pamte zauvek. Povratak u Minhen. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan(08.04.2018.) MINHEN - DVORAC HERENKIMZE / JEZERO KIMZE - SALCBURG

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i polazak autobusom prema jezeru Kimze. Po dolasku u luku Prien slobodno vreme ili fakultativni obilazak dvorca Herenkimze. Ukrcavanje na brodić za Herenkimze (“muško ostrvo”). Vožnja do ostrva traje oko 20 minuta. Poseta dvorcu Herenkimze koji je izgradio Ludvig II u kombinaciji rokokoa i baroka sa mnogobrojnim detaljima od zlata, skupog porculana i mramora. Dvorac nikada nije dovršen, a kralj je u njemu boravio samo devet dana. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Salcburg. Smeštaj u hotel. Noćenje.
5

5. dan(09.04.2018.) SALCBURG - BEOGRAD

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Slobodno vreme. Polazak za Beograd oko 13h. Vožnja teritorijom Austrije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

Minhen – Park Inn by Radisson München Ost 4* http://www.parkinn.de/hotel-muenchenost ili ACHAT Premium Munchen Sud 4* www.achat-hotels.com/de/hotel/muenchen-sued
Salzburg – Austria Trend Salzburg Mitte 3* www.austria-trend.at/Hotel-Salzburg-Mitte/de/ ili Hofwirt 3* www.hofwirt.net
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel poseduje recepciju, bar i restoran. Svaka soba poseduje kupatilo, TV, telefon. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (doručak – buffet – samoposluživanje).

dvorci-bavarske-1
dvorci-bavarske-2-minhen
dvorci-bavarske-3
dvorci-bavarske-4
dvorci-bavarske-5
dvorci-bavarske-6
dvorci-bavarske-7
dvorci-bavarske-8
dvorci-bavarske-9
dvorci-bavarske-10
dvorci-bavarske-11
dvorci-bavarske-12
dvorci-bavarske-13