11 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Francuska – Nemačka – Italija – Dvorci Loare

Autobusom – 11 dana/9 noćenja

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
24.05 - 03.06.2018. HotelI 3 9 ND 559€ 300€ (na upit)
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi noćenja sa doručkom (1 noćenje sa doručkom u Minhenu, 3 noćenja sa doručkom u Parizu, 2 noćenja sa doručkom u Turu, 2 noćenja sa doručkom u Bloa, 1 noćenje sa doručkom u Milanu, doručak – buffet servis (samoposluživanje)
obilasci prema programu, usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
fakultativni izleti: dvorac Versaj 40€, paket ulaznica za dvorce 100€ (dvorac Lanže, Ise, bašte dvorca Vilandri, Šenonsoa, Ševerni, Bloa, Šambor i Klo Lise), Luvr 35€
turistička taksa u Milanu – 4€ po osobi (plaća se na recepciji hotela)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Nemačke, Francuske i Italije.
 • Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 20.02.2018.

1

1. dan(24.05.2018.) BEOGRAD - MINHEN

Sastanak putnika na parkingu Sava Centra (savska strana) na Novom Beogradu u 05.30h. Polazak autobusa za Minhen u 06h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja teritorijom Mađarske, Austrije i Nemačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Minhen u večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
2

2. dan(25.05.2018.) MINHEN - REMS - PARIZ

Doručak. Nastavak putovanja prema Parizu. Usputni obilazak Remsa. Panorama čuvene katedrale iz XII veka, u kojoj je krunisano 25 francuskih kraljeva. Nastavak putovanja do Pariza. Dolazak u Pariz. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
3

3. dan(26.05.2018.) PARIZ

Doručak. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Madlena, Katedrala Notr – Dam remek delo gotske umetnosti, čije zapadno pročelje predstavlja primer neponovljive elegancije gotike, Latinska četvrt, đivopisni kvart Pariza sa mnoštvom tipičnih francuskih bistro i restorana, Bulevari San Mišel i San Žermen De Pre, najpoznatije ulice u Latinskoj četvrti u kojima su smešteni francuski koledž i Sorbona, najpoznatiji Univerzitet u Francuskoj, Opera, Trg Vandom, Luvr, Trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero, Ajfelova kula, Invalidi, ostrvo Site, katedrala Notr – Dam, Monmartr. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan(27.05.2018.) PARIZ

Doručak. Slobodno vreme ili poludnevna fakultativna poseta najpoznatijem muzeju na svetu – Luvru. (odlazak i povratak metroom). Slobodno vreme za individualno razgledanje ili mogućnost organizovanja fakultativne vožnje brodom po Seni. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
5

5. dan(28.05.2018.) PARIZ - VERSAJ - TUR

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta velelepnom dvorcu Versaj, izgrađenom u XVII veku, sedištu francuske monarhije od 1682. godine, kada je čuveni kralj Luj XIV preselio dvorsku svitu i vladu iz Pariza, pa sve do revolucije 1789. godine. Pre svrgavanja Luja XVI sa vlasti, dvorac je bio najluksuznija kraljevska palata u Evropi. Obilaze se: veliki kraljevski apartmani, Kraljičini apartmani i “Dvorana ogledala”. Šetnja prelepim vrtovima, delo arhitekte Le Notra, sa mnogobrojnim fontama, skulpturama, alejama… Nastavak putovanja prema Turu. Po dolasku panoramsko razgledanje grada, istorijskog i umetničkog centra: od Katedrale i dvorca do pešačke zone oko Bazilike Svetog Martina. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
6

6. dan(29.05.2018.) TUR - LANŽE - ISE - VILANDRI - TUR

Doručak. Vožnja duž reke Loare do dvorca Lanže (Langeais) sagrađenog za samo pet godina po naredbi Luja XI. Bez većih promena ili dogradnje tokom vekova, zadržao je prvobitan izgled iz XV veka – feudalnog utvrđenja spolja i udobnom vlastelinskog doma iznutra sa velikim kaminima, tapiserijama, nameštajem…Obilazak dvorca. Nastavak vožnje do Isea (Ussé). Obilazak dvorca čija se bela kamena silueta veličanstveno uzdiže iznad reke Endr. Šarl Pero je upravo u ovaj dvorac smestio svoju “Uspavanu lepoticu” da sanja stogodišnji san. Nastavak vožnje do obližnjeg dvorca Vilandrija (Villandry), jedinstvenog po lepo uređenim vrtovima koji ga okružuju. Dvorac, završen 1536. godine, poslednji je u nizu velikih dvoraca sagrađenih u dolini Loare u period renesanse. Obilazak vrtova i panorama dvorca spolja. Povratak u Tur. Noćenje.
7

7. dan(30.05.2018.) TUR - ŠENONSO - LOŠ - ŠEVERNI - BLOA

Doručak. Vožnja do Šenonsoa (Chenonceau), jednog od najlepših dvoraca u Dolini. Renesansni biser sagrađen početkom XVI veka poznat je još i kao “Dvorac šest dama”, od kojih je najpoznatija bila Katarina Mediči. Okružen predivnim vrtovima i šumom, dvorac je ukotvljen u mirnim vodama reke Šer; sa drugom obalom povezan je mostom na kojim je uzdignuta elegantna dvospratna galerija. Obilazak dvorca. Nastavak puta do jednog od najlepših utvrđenih gradova Francuske – Loša (Loches). Centralni deo mirnog gradića na obalama reke Endr opasan je masivnim zidinama u okviru kojih se nalaze: dvorac, crkva St – Ours i 36 metara visoka kula iz XI veka. Slobodno vreme za šetnju. Vožnja do bogato nameštenog dvorca Ševernija (Cheverny). Sagrađen je u prvoj polovini XVII veka, ovaj savršeno očuvan primerak francuskog klasicizma danas je dom plemićke porodice Iro (Hurault), koja u njemu redovno organizuje raskošne prijeme i partije lova na lisice u šumi oko dvorca… Obilazak dvorca. Vožnja do grada Bloa (Blois) na desnoj obali reke Loare, na pola puta između Orleana i Tura, čiji počeci datiraju još iz galskog perioda. Značajan istorijski centar u XV i XVI veku bio je sedište francuskog dvora. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
8

8. dan(31.05.2018.) BLOA - AMBOAZ - KLO LISE - BLOA

Doručak. Obilazak velelepnog dvorca Bloa koji dominira gradom, ili tačnije rečeno četiri dela dvorca, jer su tokom vekova (od XIII do XVII) razni vlasnici dodavali po neko krilo shodno arhitektonskom ukusu svog vremena. Tako se u okviru istog zdanja, rame uz rame, nalaze gotski, renesansni i klasicistički elementi. Vožnja do grada Amboaza (Amboise), jednog od najstarijih i najživopisnijih u Dolini, osnovanog na mestu gde se reka deli u dva rukavca sa ostrvom na sredini, što je umnogome olakšavalo prelaz. U gradu se nalazi i kapela „St. Hubert“ – mesto gde počiva genijalni Leonardo da Vinči. Šetnja do Klo Lisea (Clos Lucé) mesta gde se nalazi kuća u kojoj je Leonardo da Vinči proveo poslednje tri godine života i umro 1519. godine. Povratak u Bloa. Noćenje.
9

9. dan(01.06.2018.) BLOA - ŠAMBOR - MILANO

Doručak. Vožnja do Šambora (Chambord), najvećeg, a verovatno i najpoznatijeg dvorca u Dolini Loare. Fransoa I najzaslužniji je za izgradnju ovog veličanstvenog renesansnog zdanja iz XVI veka, u kome je Molijer vek i po kasnije napisao i pred Lujem XIV prvi put izveo svog “Građanina plemića”. Okružen sa preko 5000 hektara šume, Šambor je bio pozornica mnogih kraljevskih partija lova. Nastavak putovanja do Milana. Dolazak u Milano u večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
10

10. dan(02.06.2018.) MILANO - BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme u centru Milana za šetnju i uživanje. Polazak za Beograd u 17h. Noćna vožnja teritorijom Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
11

11. dan(03.06.2018.) BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:
Minhen – Hotel Comfort 3* www.comfort-hotel-muenchen.de
Pariz – Hotel Reseda 3* www.hotel-reseda-paris.com ili Hotel Ibis La Defense 3* www.accorhotels.com
Tur – Park & Suite Tours 3* www.appartcity.com
Bloa – Villa Bellagio 3* www.villabellagio.fr
Milano – Ibis Ca Granda 3* * www.ibis.com

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Jednokrevetna soba na upit. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš, WC), SAT TV, telefon. Svaki hotel poseduje recepciju, bar i restoran.
Organizator pitovanja zadrţava pravo zamene navedenih hotela sliĉnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pred putovanje.

Pariz se nalazi u Francuskoj putovanja 2018
Pariz se nalazi u Francuskoj putovanja 2018
Pariz se nalazi u Francuskoj putovanja 2018
Pariz se nalazi u Francuskoj putovanja 2018
Pariz se nalazi u Francuskoj putovanja 2018