7 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 7 dana/4 noćenja 

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6. veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA:

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA DO 10.11.2018.
28.12.2018.-03.01.2019. METRO LUX HTL. 4 ND 139€ 119€
28.12.2018.-03.01.2019. HOTEL POLANIN 3 4 ND 149€ /
28.12.2018.-03.01.2019. GRAND WASHINGTON 4 4 ND 189€ NA UPIT /
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase, sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, DvD)
smeštaj u hotelu po izboru iz tabele, hoteli sa 3* ili 4*, na bazi 4 noćenja sa doručkom (buffet – samoposluživanje)
obilaske prema programu, troškove vodiča iz Srbije, usluge turističkog vodiča koji je licenciran od strane TURSAB-a, troškovi organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, individualne troškove putnika, dodatne hotelske usluge, fakultativne izlete, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su podložne promenama):

 • Top Kapi, Hipodrom, Plava džamija i Aja Sofija – 40€
 • Palata Dolma Bahče – 35€
 • Dnevno krstarenje Bosforom20€
 • Novogodišnje Krstarenje Bosforom, neograničeno piće i hrana (Cena naknadno), stranke se odlučuju prilikom prijave za aranžman
 • Novogodišnja repriza – Tursko veče (35€).

• Dete od 2-12 godina ima popust od 30% u pratnji dve punoplatežne osobe (ima sedište u autobusu i nema krevet)
• doplata za za 1/1 sobu: 70€ u hotelu 3 * i 95€ u hotelu 4 *.

Rezervacija hotela – voucher (dobija se u agenciji), polisa osiguranja (moze se dobiti u agenciji).

AJA SOFIJA; TOPKAPI PALATA – oba objekta se nalaze u samom srcu istorijskog dela Istanbula. Obilazak uključuje ulaznice za oba objekta i usluge vodiča.
AJA SOFIJA  (obilazak 2.5h) najveća hrišćanska bogomolja. Na mestu crkve koju je izgradio Teodosije II a koja je izgorela u vreme vladavine cara Justinijana 532. godine sagrađena je i otvorena samo pet godina kasnije Sveta Sofija. Ona je postala crkva u kojoj se odvijalo krunisanje vizantijskih careva…..:
TOP KAPI PALATA  (obilazak 3.5h) – izgradnju Topkapi sarayi-a Mehmed II Osvajač započeo je 1472. godine i trajala je šest godina, ali je i kasnijih vekova svako od sultana prema svojim htenjima prepravljao i dograđivao određene objekte. Zvanična rezidencija bila je do sredine 19. veka, a postala je muzej državnim ukazom 1924. godine. Palatu čini nekoliko stotina prostorija, ali samo najznačajnije su danas dostupne posetiocima, Prvo dvorište, u koje se ulazi kroz Imperijalnu kapiju, sa leve strane su bile štale, riznica livreja i džamija. Dalje niz dvorište nalazi se građevina sa duplim kupolama gde je nekada bio smešten Savet vezira, Odvojen kompleks predstavlja Harem, koji je u stvari bio najintimniji deo palate gde je sultan provodio vreme sa svojom porodicom. U trećem dvorištu palate nalazila se prestona dvorana koja se koristila za prijeme stranih izaslanika, a u nastavku je bila biblioteka. U četvrtom dvorištu, poznatijem kao „vrt lala“, na ivici terase uzdiže se kula, nekadašnja apoteka carske palate, a malo dalje je paviljon Mustafa paše, građen u najboljoj staroturskoj tradiciji i izvanredno dekorisan, Na kraju terase s desna može se uživati u prelepom pogledu na Bosfor i zaliv Zlatnog roga
KRSTARENJE BOSFOROM – Krstarenje Bosforom započinje sa pristaništa koje se nalazi u kvartu grada Sirkeci, nedaleko od istoimene Železničke stanice. Krstarenje traje oko 2 sata tokom kojih se razgledaju istorijski objekti sa evropske i azijske strane grada. Našim putnicima koji budu na krstarenju obezbeđen je i vodič koji će na adekvatan način upoznati sve prisutne sa kulturno istorijskim spomenicima koji se prema programu budu razgledali. Nakon krstarenja odlazi se do dela grada koji se naziva Fener. U Feneru će se posetiti sedište Vaseljenske patrijaršije – „patrijaršija nad patrijaršijama“. Obilazi se crkva Sv. Georgija iz 19. veka. Upoznavanje sa značajem Carigradske Patrijaršije osnovane još u 4. veku. Obilazak uključuje prevoz autobusom do Sirkedžija, krstarenje i usluge vodiča.
DOČEK NOVE GODINE – KRSTAREĆI BOSFOROM – Brod je dužine 70m i ima dve palube. Donja paluba je zatvorena sa sedišnim kapacitetom do 160 mesta, raspoređenih sa po 10 mesta za sedenje za jednim stolom, dok je gornja paluba poluotvorena. Brod je panoramskog tipa sa velikim staklima pogodnim za razgledanje u toku vožnje. Na donjoj palubi, pored sedećih mesta nalazi se i plesni podijum gde će biti program animacije trbušnog plesa. Program traje od 21:30h, kada je polazak broda iz luke, do 02:00h, kada je povratak broda u luku. Krstarenje započinje iz Zlatnog Roga (Golden Horn), preko Sirkeđiya, Ortakoya, Alibeykoya i Yildiztepe do mostova – Sultan Mehmeda i Fatih Paše, gde se brod okreće i polagano vraća u luku. Tačno u ponoć nalazimo se ispod Fatih mosta, koji povezuje evropsku i azijsku stranu i kod čuvene diskoteke Lajla (najveće u Istanbulu, odakle se pruža veličanstveni pogled na vatromet i sa evropske i sa azijske strane). Pored tradicionalnog programa na brodu će biti i DJ koji će ispunjavati muzičke želje poštovanih nam klijenata.
RESTORAN GAR – restoran se nalazi u delu grada Yenikapi i predstavlja jedan od najpoznatijih orijentalnih restorana Istanbula. Program počinje u 21.00h i traje do ponoći. Pre samog programa služi se večera koju sačinjavaju tradicionalni turski specijaliteti. Program se sastoji od nekoliko umetničkih tačaka. Trbušni ples će svakoga ostaviti bez daha, a tradicionalne turske igre će predstaviti bogatstvo folklora turske nacije.
DOLMA BAHČE PALATA – poslednje sedište sultana, izgradjena je između 1842. i 1856. godine. Palata sadrži 334 sobe, 25 salona, 6 kupatila i 6 terasa. Stil je mešavina baroka, rokokoa i imerijalnog turskog stila. Enterijer i namještaj palete je izveo Sesan, dekorater Pariske opere. Palata se može posetiti u okviru grupnih poseta i postoje dva obilaska: Selamluk (deo rezervisan za muškarce) i Haremluk (deo za žene). U muškom delu palate videćete državničke sobe, crvenu sobu gde su primani ambasadori, ogromnu ceremonijalnu salu za 2.500 ljudi sa najtežim lusterom na svetu (poklon kraljice Viktorije) i stepenice od kristala i mahagonija. U dvorcu se nalazi sve što je u tom periodu bilo najskuplje: venecijansko staklo, kristal, češki porcelan, belgijski tepisi… Jedna od prostorija je i spavaća soba sultana Abdul Aziza sa izloženim krevetom koji je specijano dizajniran za čoveka od 150 kilograma. U palati se nalazi i soba u kojoj je preminuo Mustafa Kemal Ataturk, 10.11.1938. godine, u 09:05 časova. Svi satovi u palati su zaustavljeni i pokazuju to vreme. Obilazak uključuje prevoz autobusom, ulaznicu za posetu i usluge vodiča.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci nakon povratka iz R. Turske. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
 • Napomena za prtljag: Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 31.10.2018.

1

1. dan(28.12.2018.) NOVI SAD - BEOGRAD…

Polazak autobusa u 16h sa parkinga kod hotela Sajam, Novi Sad. Iz Beograda u 18h sa turističkog terminala kod „Laste“ stanice (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora do Istanbula.
2

2. dan(29.12.2018.) …ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim lokalnim vodičem (Valensov akvadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, palata Dolma Bahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana), prelazak na azijsku stranu, odlazak do vidikovca Čamlidža odakle se pruža jedinstven pogled na novi evropski deo Istanbula. Smeštaj grupe u hotel. Posle kraćeg odmora info sastanak u holu hotela radi dogovora oko daljeg realizovanja programa. Noćenje. NAPOMENA: U zavisnosti od gužve na graničnim prelazima, i dužine puta, panoramsko razgledanje grada može biti odloženo za kasnije, ili uradjeno sledeći dan.
3

3. dan(30.12.2018.) ISTANBUL

Doručak. Fakultativni obilazak Aja Sofije, Sultan Ahmetove džamije, hipodroma, Topkapi palate. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan(31.12.2018.) ISTANBUL

Doručak. Fakultativno obilazak Dolma Bahče palate. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Fakultativno SVEČANI DOČEK NOVE GODINE (krstareći Bosforom ili u nekom od restorana). Noćenje.
5

5. dan(01.01.2019.) ISTANBUL

Doručak. Slobodno prepodne za odmor ili šetnju starim centrom Istanbula. U popodnevnim satima mogućnost fakultativnog odlaska na krstarenje Bosforom, koji uključuje i obilazak Vaseljenske patrijaršije. Slobodno vreme. Povratkom u hotel priprema za još jednu „ludu” noć fakultativnim odlaskom na Tursko veče u nekom nacionalnom restoranu (program sa trbušnim plesom, turskim folklorom i pevačima). Noćenje.
6

6. dan(02.01.2019.) ISTANBUL…

Doručak. Napustanje soba do 12h. Polazak za Srbiju u 16h. Vožnja preko Bugarske do Srbije.
7

7. dan(03.01.2019.) …BEOGRAD - NOVI SAD

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:

Metro Lux  Hotel

Hotel se nalazi u starom delu grada Laleli, u blizini najznačajnijih znamenitosti grada. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne, imaju kupatilo, TV, klimu. Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – buffet).

Hotel Polanin 3*

Hotel se nalazi u centru starog dela grada – Laleli,  u blizini Topkapija i Velikog Bazara. Poseduje klimatizovane dvokrevetne i trokrevetne sobe sa TWC-om, internet konekcijom… Hotel poseduje restoran, bar, TV sobu. Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – buffet).

Hotel Grand Washington 4*

Hotel se nalazi u centru starog dela grada – Laleli,  u blizini Topkapija i Velikog Bazara. Poseduje klimatizovane dvokrevetne i trokrevetne sobe sa TWC-om, mini barom, internet konekcijom… Hotel poseduje bazen, tursko kupatilo, teretanu, restoran, bar, TV sobu. Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – buffet).

istanbul-nova-godina-7-dana
nova-godina-istanbul-2019-02
nova-godina-istanbul-2019-03
nova-godina-istanbul-2019-04
nova-godina-istanbul-2019-05