5 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga

Evropski gradovi – Poljska – Krakov

Autobusom 5 dana/2 noćenja

Krakov je simbol tradicije i neopisive lepote. Ovaj kraljevski grad, nekadašnja prestonica Poljske, a današnje kulturno sedište države opčiniće Vas svojom istorijom i lepotom, velelepnim građevinama i čipkastim fasadama. Poznat je i po jednom od najstarijih univerziteta u Evropi. U Krakovu je studirao i srpski nobelovac Ivo Andrić.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA *SPECIJALNA PONUDA
09.11 - 13.11.2018. Hotel 3 u centru 2ND 99€ 89€
09.11 - 13.11.2018. Hotel 3 van centra 2ND 89€ 79€
*Specijalna ponuda je ograničena na maksimalno 20 putnika po polasku.
SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) I ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) - DOPLATA 20€ PO OSOBI, KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15€ PO OSOBI. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD. *NAPOMENA ZA PREVOZ IZ NOVOG SADA: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u Krakovu, doručak – buffet (samoposluživanje)
razgledanja i obilaske prema programu
usluge pratioca grupe tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti (obavezno prijavljivanje u agenciji zbog obavezne ranije rezervacije za grupe)
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • treća odrasla osoba u dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem ima popust – 5€
 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 15€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 30€
 • doplata za 1/1 sobu – 50€.

Obavezno prijavljivanje u agenciji zbog obavezne ranije rezervacije za grupe:

 • Aušvic – 25€
 • Rudnik soli Vielička – 35€ odrasli / 30€ deca do 12 god.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 65 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 03.07.2018.

1

1. dan BEOGRAD…

Polazak iz Beograda u 19h sa turistčkog terminala SP Lasta A. D, adresa autoput Brograd – Niš broj 4 (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćna vožnja teritorijom Srbije, Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2. dan …KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
3

3. dan KRAKOV - AUŠVIC / BIRKENAU

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim satima, odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak u Krakov u popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan KRAKOV - RUDNIK SOLI VIELIČKA…

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno prepodne u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz XII veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv.Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska, povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Noćna vožnja.
5

5. dan …BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL U CENTRU:

Hotel Wyspianski 3* www.hotel-wyspianski.pl
Hotel se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Hotel Chopin (Vienna House Easy) 3* http://www.vi-hotels.com/en/chopin-cracow/
Hotel se nalazi na oko 2km od starog centra. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV. Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Hotel Polonia 3* http://hotel-polonia-krakow.hotel-ds.com/en/#main
Hotel se nalazi u centru Krakowa. Svaka soba ima kupatilo, sef, TV, telefon i internet priključak. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Aparthotel Pergamin 3* www.premium-hotels.pl
Hotel se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i wifi internet. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

HOTEL VAN CENTRA:

Hotel City SM 3*https://www.hotelcity.pl/en/
Hotel se nalazi na cca 6km od centra grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i wifi internet. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Hotel WM System 3* www.wmhotelsystem.krakow.pl/pl/
Hotel se nalazi na cca 6km od centra grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i wifi internet. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018