5 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 5 dana/2 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA

TERMIN PUTOVANJA USLUGA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA PONUDA
30.12.2018.-03.01.2019. 2ND Wyspianski 3 HOTEL U CENTRU 125€ 115€
30.12.2018.-03.01.2019. 2ND City SM 3HOTEL VAN CENTRA 115€ 105€
*Specijalna ponuda je ograničena na maksimalno 20 putnika po polasku.
*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) - DOPLATA 20€; KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15€. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD. *Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive.
CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u izabranom hotelu sa 3* u Krakovu, na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanja i obilaske prema programu
vodič tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 RSD po osobi (plaća se u agenciji)
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualne troškove, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu
fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji zbog ranije rezervacije za grupe).

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 15€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 30€
 • doplata za 1/1 sobu – 50€.


 • Obilazak logora Aušvic – 25€
 • Rudnik soli Vielička – 30€.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 20.10.2018.

1

1. dan(30.12.2018.) BEOGRAD…

Polazak iz Beograda u 19h sa BAS-ove autobuske stanice (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.
2

2. dan(31.12.2018.) …KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Individualni DOČEK NOVE 2019. GODINE. Noćenje.
3

3. dan(01.01.2019.) KRAKOV - RUDNIK SOLI VIELIČKA - KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska, povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan(02.01.2019.) KRAKOV - AUŠVIC - BIRKENAU…

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim satima, odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim satima.
5

5. dan(03.01.2019.) …BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
HOTEL U CENTRU:

Hotel Wyspianski 3* , www.hotel-wyspianski.pl
Hotel se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak.

Hotel Chopin 3* http://www.vi-hotels.com/en/chopin-cracow/
Hotel se nalazi na oko 1700m od starog grada. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV, sef, WI-Fi.

HOTEL VAN CENTRA:

Hotel City SM 3* https://www.hotelcity.pl/en/
Hotel se nalazi na cca 6km od centra grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i WI-Fi .

Hotel Ruczaj 3* http://www.ruczajhotel.pl/en
Hotel se nalazi na oko 6km od starog dela grada. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV, sef, WI-Fi.
Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).
Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.

krakov-nova-godina-2019-01
krakov-nova-godina-2019-02
krakov-nova-godina-2019-03
krakov-nova-godina-2019-04
krakov-nova-godina-2019-05