11 dana
Trajanje
Avionom, Brodom
Prevoz

Evropski gradovi – Rusija – Krstarenje Volgom

Avionom 11 dana/10 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI, IZRAŽENA U EUR:

HOTEL USLUGA 19.08 - 29.08.2018.
II paluba (Main Deck – glavna paluba) Prema programu 1199€
III paluba (Upper Deck – gornja paluba) Prema programu 1259€
• Doplata za jednokrevetnu + 80 % cene aranžmana!
NAPOMENA: potrebno je prilikom uplate dostaviti kopiju pasoša.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
avio prevoz kompanije Aeroflot na relaciji Beograd-Moskva-St. Peterburg-Moskva-Beograd za polazak 30.07.
avio prevoz kompanije Air Serbia na relaciji Beograd-Moskva-St. Peterburg-Beograd za polazak 19.08.
obroke prema program (pun pansion na brodu, doručak-švedski sto, ručak i večera-meni)
prtljag – besplatno 23kg
smeštaj u odgovarajućim kabinama
transfere prema programu
razgledanje grada i izleti (koji nisu fakultativni) sa ulaznicama prema programu
usluge lokalnog vodiča i pratioca grupe, kao i troškovi organizacije putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
avio-takse u zemlji i inostranstvu 134 evra za polazak 30.07. na avio kompaniji Aeroflot (od kojih YQ takse od 127.72 evra ne podležu refundaciji i evra 0.22RS,0.98RF ,5.08LG podležu refundaciji), a koje se plaćaju u agenciji (podležu promenama)
Avio-takse u zemlji i inostranstvu 110 evra , za polazak 19.08 na avio kompaniji Air Serbia (od kojih YQ takes od 103.72 evra ne podležu refundaciji i evra 0.22RS,0.98RF ,5.08LG podležu refundaciji) a koje se plaćaju u agenciji (podležu promenama)
dinarski deo aranžmana u iznosu od 1790rsd po osobi
bakšiš za posadu broda u iznosu od 40€ po osobi (plaća se na brodu)
međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi i fakultativni izleti.
Usled promena cene goriva na tržištu nafte, moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji iznos je podložan promeni do početka putovanja i važi će za sve prijavljene putnike.
Welcome cokctail – prezentacija posade broda sa čašom šampanjca, Gala Kapetanska večera, za ručak i večeru – mogućnost izbora jela: meso, riba ili vegeterijanska hrana, zabavni program na brodu – igre, filmovi, časovi ruskog jezika, poseta kapetanskom mostu, živa muzika u baru svako veče, tri koncerta, uključujući jedan folklorni.

Minimum za realizaciju 10 putnika

  • Moskva: Kremlj + Oružana palata – 60€
  • Moskovski metro noću – 2€ ; Tretjakovska Galerija – 30€
  • Gorici: Kirilo – Belozerski manastir + Muzej ikona – 38€
  • Sankt Peterburg: Peterhof – Peterho, dvorac i park sa fontanama – 50€; Ermitaž – 40€

Obavezna je prijava i uplata fakultativnih izleta prilikom uplate aranžmana. Uplata ovih izleta na licu mesta nije moguća.


Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15).
  • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Rusije.
  • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane organizatora je 5 dana pre početka putovanja.
  • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2018 od 10.01.2018. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059724, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Krstarenje Volgom. Organizator putovanja je turistička agencija BIG BLUE GROUP – Beograd , licenca OTP 255/2010. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP – Beograd, Kolarčeva 3.
Cenovnik br. 1 važi od 30.01.2018.

1

1.dan (30.07.2018.) BEOGRAD - MOSKVA

Sastanak grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera za informacije u 04.30h. Poletanje aviona za Moskvu u 06.30h (Let JU650). Obrok u avionu. Transfer i smeštaj na brod. Večera. Fakultativno: Moskovski metro noću, posebno neke od najlepših metro stanica, nalik na muzeje (mozaici, skulpture). Noćenje.
1

1.dan (09.08.2018.) BEOGRAD - MOSKVA

Sastanak grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera za informacije u 11.30h. Poletanje aviona za Moskvu u 13.20h (Let SU2051). Obrok u avionu. Transfer i smeštaj na brod. Večera. Fakultativno: Moskovski metro noću, posebno neke od najlepših metro stanica, nalik na muzeje (mozaici, skulpture). Noćenje
2

2.dan MOSKVA

Doručak. Ručak – lanč paket ili na brodu. Panoramsko razgledanje Moskve autobusom, u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku – Tverska ulica, Crveni trg, Mauzolej Lenjina, Crkva Vasilija Blaženog, robna kuća GUM, Istorijski muzej, Boljšoj teatar, Univerzitet Lomonosov, Novodevičji manastir (bez ulaska u objekte), kao i fantastična panorama grada koja se pruža sa Vorobjovih brda. Fakultativno: Kremlj: najstariji deo i istorijski centar Moskve, neponovljiv po lepoti arhitekturno-umetnički kompleks. Obilazak teritorije, Uspenske i Arhangelske crkve, Car zvono, Car top i Oružana Palata: riznica carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom Uneska. Povratak na brod. Večera. Noćenje.
3

3.dan MOSKVA (isplovljavanje u 17:30)

Doručak. Slobodno vreme za odmor ili fakultativne obilaske. Ručak – lanč paket ili na brodu. Povratak na brod. Isplovljavanje iz luke. Večera i piće dobrodošlice. Noćenje. Fakultativno: Tretjakovska galerija, najbogatiji muzej sa radovima ruskih umetnika. Noćenje.
4

4.dan UGLIČ (16:30 – 19:30)

Doručak. Dolazak u Uglič. Razgledanje Ugliča, osnovanog 1148. god. Poseban utisak ostavlja pogled na grad sa reke Volge: Crkva Vaskrsenja, Crkva Svetog Dimitrija na krvi, uglički Kremlj sa najstarijom zgradom Ugliča – dvorcem carevića Dimitrija, Spaso-Preobraženska crkva. Ručak. Slobodno vreme na brodu. Večera. Noćenje.
5

5.dan JAROSLAVLJ (08:00 – 12:00)

Doručak. Dolazak u Jaroslavlj. Razgledanje starog lučkog grada na Volgi sa preko 600.000 stanovnika. Grad je osnovao princ Jaroslav još u XI veku. Tu se nalazi mnogo vrednih spomenika koji svedoče o njegovoj bogatoj istoriji. Posebno se izdvajaju manastir Spaso-Preobraženski, gde je u unutrašnjosti manastira u XVI veku izgrađena najstarija crkva u gradu, Crkva Svetog spasitelja. Tu su još grupa Sabornih crkava iz XVII veka, rotonda (ostaci drevnog trgovačkog centra), jedan od najlepših spomenika kulture je i Crkva Svetog Proroka Ilije iz XVII veka, koja se nalazi na centralnom gradskom trgu, freske na zidovima crkve i njeni svodovi, pravi su muzej staroruskog slikarstva. Nastavak plovidbe. Ručak. Slobodno vreme na brodu. Večera. Noćenje.
6

6.dan GORICI - Zelena oaza (10:00 – 14:00)

Doručak. Uplovljavanje u Gorici – tipično rusko selo. Slobodno vreme ili fakultativno: Poseta Kirilo-Belozerskom manastiru iz XIV veka i Muzeju ikona. Nastavak plovidbe. Ručak. Slobodne aktivnosti na brodu. Večera. Noćenje.
7

7.dan OSTRVO KIŽI (16:30 – 20:00)

Doručak. Slobodno vreme na brodu. Ručak. Dolazak na ostrvo Kiži koje se nalazi na severnom kraju jezera Onjega. Ono je drugo po veličini u Evropi i jedno od najčistijih na svetu. Jezero ima oko 1650 ostrva. Čuveno je i po Muzeju arhitekture na otvorenom. Ostrvo Kiži je praznik za oči. Crkva Preobraženja sa 22 kupole je pravo remek delo ruske arhitekture. Sagrađena je bez ijednog eksera ili metalnog dela, samo uz pomoć sekire i dleta. Crkvu je sagradio drvodelja Nestor, koji je po legendi, po završetku svog posla, sekiru bacio u jezero rekavši: „Crkvu je sagradio majstor Nestor. Crkva, kao ova moja, ne postoji nigde drugde, niti će ikada postojati“. Isplovljavanje. Večera. Noćenje.
8

8.dan VERHNJIJE MANDROGI (11:00 – 14:30)

Doručak. Dolazak u nezagađenu prirodnu oazu sela Mandrogi koje se nalazi na obali reke Svir. Zaustavljanje na obali reke Verdant. Mogućnost rekreacije i relaksacije. Šetnja u prirodi. Ručak na obali -„šašlik“ (roštilj). Zabava na brodu. Kapetanska večera. Noćenje.
9

9.dan SANKT PETERBURG (uplovljavanje u St.Peterburg u 09.00)

Doručak. Ručak – lanč paket ili na brodu. Fakultativno: Peterhof, letnja carska rezidencija, koja svojom lepotom ne zaostaje za francuskim Versajem. Obilazak dvorca, Gornjeg i Donjeg parka i čuvenih fontana sa pozlaćenim skulpturma. Večera. Noćenje.
10

10.dan SANKT PETERBURG

Doručak. Ručak – lanč paket ili na brodu. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik, krstarica „Aurora“, manastir Smoljni (bez ulaska u objekte). Fakultativno: Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, sa preko 3 miliona eksponata , sa remek delima Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Van Goga, Sezana, Pikasa… Večera. Noćenje
11

11.dan za polazak 30.07 (09.08.2018.) SANKT PETERBURG - MOSKVA - BEOGRAD

Let za Moskvu u 05.10h (let SU 047). Dolazak u 06.25h. Nastavak putovanja za Beograd u 10.25h (let SU 2090). Dolazak u Beograd u 12.25h. Kraj putovanja.
11

11.dan za polazak 19.08. (29.08.2018.) SANKT PETERBURG - BEOGRAD

Doručak – lanč paket. Transfer do aerodroma. Let za Beograd u 21.15h (let JU675).Dolazak u Beograd u 23.20h. Kraj putovanja.

Brod ‘’Andrej RUBLJOV“ Brod je sagrađen u Nemačkoj 1981. godine, a kompletno renoviran 2011.godine. Ima pet paluba, opremljen je savremenom navigacionom tehnikom i modernom opremom. Na brodu se nalazi 100 dvokrevetnih kabina sa dva donja kreveta, 4 jednokrevetne kabine sa jednim donjim krevetom, 20 trokrevetnih kabina sa 2 donja i jednim gornjim krevetom, 20 junior apartmana i 2 apartmana. Sve kabine su spoljašnje.Površina kabina trokrevetna – 10.5m2, dvokrevetna – 8.6m2. Tehničke informacije broda: dužina 125m, širina 16.7m, kapacitet 240 putnika. Usluge: 2 restorana, 2 bara, konferencijska sala, ambulanta, prodavnica suvenira, perionica. U kabini su: klima uređaj, kupatilo (tuš kabina), utičnica, plakar. Kreveti za jednu osobu su 185×80 cm
Brod „Vasilij SURIKOV” Brod je sagradjen u Austriji 1975.godine, a kompletno renoviran 2007.godine. Ima četiri palube. Brod raspolaže sa 44 dvokrevetnih, 2 jednokrevetne, 32 trokrevetne kabine. Sve kabine su spoljašnje. Tehničke informacije: duzina 110.1 m, širina 14.5m, kapacitet 150 putnika. Na brodu se još nalaze: restoran, 2 bara, konferencijska sala, medicinska ambulanta, kiosk sa suvenirima… Svaka kabina ima: klima uređaj, kupatilo, električna utičnica (napon u kabini 220V), plakar. Dimenzije kabina:Standard: širina 2.14m, dužina 4.36m, površina 9.33 m2
Kreveti za jednu osobu su 185×80 cm.
Napomena:
• Koji brod od ponuđena dva će ploviti, biće poznato mesec dana pre polaska.
• Red vožnje i redosled poseta i izleta podložni su promenama usled više sile (vremenske neprilike, praznici i promena radnog vremena i sl.)
• WI-FI je besplatan na Sun deck-u (poslednjoj palubi). Doplata za internet za sve vremen boravka na brodu je 20 EUR po jednom uređaju. Kupovina i plaćanje kartice – na brodu.

krstarenje-volgom-01
St.Peterburg se nalazi u Rusiji putovanja 2018
St.Peterburg se nalazi u Rusiji putovanja 2018
St.Peterburg se nalazi u Rusiji putovanja 2018
St.Peterburg se nalazi u Rusiji putovanja 2018