5 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Italija

Autobusom – 5 dana/3 noćenja

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
20.06 - 24.06.2018. Hoteli 3 3ND 159€ 60€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji)
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima kategorije 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu
usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
turistička taksa u Milanu 4€ po osobi po noći, turistička taksa u Desenzano del Garda 1€ po osobi po noći (plaća se na recepciji hotela)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • jezero Mađore i Komo – 15€
 • izlet brodom na Boromejska ostrva – 15€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima. Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je najmanje 30 učesnika.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 20.02.2018.

1

1. dan(20.06.2018.) BEOGRAD

Sastanak putnika na parkingu Sava Centra (savska strana) na Novom Beogradu u 18h. Polazak autobusa u 18.30h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćnja vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2. dan(21.06.2018.) MILANO

Dolazak u Milano u jutarnjim satima. Razgledanje grada mode: obilazak veličanstvene katedrale Duomo sagrađene u gotskom stilu a koja se nalazi na istoimenom trgu. Katedrala je bila najveće hrišćansko svetilište sve do izgradnje crkve Sv. Petra u Rimu, zauzima površinu od 12000 metara kvadratnih i krasi je čak 3400 statua. Trg Merkanti, panorama Kraljevske palate koja datira iz XII veka i napravljena je isprva kao Gradska većnica. Nakon kratke pauze u galeriji Vitorio Emanuele, zasvođenog prolaza sa elegantnim prodavnicama i lokalima, a koji spaja Trg Duomo sa Trgom Skala, nastavak obilaska ka čuvenom teatru Milanska Skala, zatim panorama bazilike Sant Ambrođo koja potiče iz IV veka. Obilazak se završava posetom utvrđenju porodice Sforca, rezidencije tadašnjeg vojvode Frančeska Sforca, a sad muzeja u kojoj se, pored ostalog nalazi i poslednje Mikelanđelovo delo – Pijeta Rondanini. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Noćenje.
3

3. dan(22.06.2018.) MILANO - JEZERO MAĐORE - STRESA (BOROMEJSKA OSTRVA) - JEZERO KOMO - MILANO

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta jezerima Mađore i Komo. Polazak prema jezeru Mađore. Dolazak u gradić Stresa, poznat po vilama izuzetne arhitekture i vegetacije. Obilazak istorijskog jezgra. Fakultativni izlet brodom po jezeru uz posetu jednom od poznatih Boromejskih ostrva Isoli Beli, gde se nalazi palata iz XVII veka sa baštama koje se spuštaju 37 metara preko 10 terasa. Sledi obilazak ostrva Isola Pescatori, koje je naseljeno tokom cele godine sa mnogobrojnim restoranima. Slobodno vreme. Povratak u gradić Stresa. Nastavak putovanja do jezera Komo, najdubljem u Evropi, oaze mira i tišine koji pruža očaravajući pogled na planine San Salvadore i Bre. Obilazak slikovitog grada Komo, poznatog po šetalištu, mnogobrojnim kafićima, kao i slikovitoj srednjovekovnoj četvrti, oko trga Kavur i impozantne katedrale od belog mermera iz XIV veka. Poseta mestu Belađo, koji nosi naziv i italijanski Beverli Hils a nalazi se na poluostrvu koje deli jezero na dva dela. Slobodno vreme. Povratak u Milano. Noćenje.
4

4. dan(23.06.2018.) MILANO - BERGAMO -JEZERO GARDA / DESENZANO DEL GARDA

Doručak. Polazak prema Bergamu, autečnom biseru među lombardijskim gradovima. Šetnja gradom: glavna ulica, katedrala, Trg Duomo, Trg Vekia… Polazak prema jezeru Garda, najpoznatijeg italijanskog jezera i poseta malom mondenskom gradiću Sirmione: Scaliger tvrđava, Crkva Santa Maria Mađiore, vila Kalutusovih… Slobodno vreme za šetnju i uživanje. Polazak prema jezeru Garda. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za šetnju. Noćenje.
5

5. dan(24.06.2018.) JEZERO GARDA / DESENZANO DEL GARDA - SIRMIONE - BEOGRAD

Doručak. Odlazak do gradića Sirmione. Šetnja predivnim gradićem smeštenim na samom jezeru Garda i slobodno vreme za uživanje do polaska za Beograd. Polazak za Beograd oko 12h. Vožnja teritorijom Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom):

Milano – B&B Hotel Milano Sesto 3* http://www.hotel-bb.com/en/hotels/milano-sesto.htm#vue-densemble ili slični

Desenzano del Garda – Residence Health House 3* www.healthhouse.it ili slični

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.
Organizator pitovanja zadrţava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije

como-lake-1
Sirmione se nalazi u Italiji putovanja 2018
Sirmione se nalazi u Italiji putovanja 2018
Sirmione se nalazi u Italiji putovanja 2018
Sirmione se nalazi u Italiji putovanja 2018