8 dana
Trajanje
Avionom
Prevoz
ND
Usluga

CENA ARANŽMANA PO OSOBI, NA BAZI NOĆENJA SA DORUČKOM, IZRAŽENA U EUR:

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA 1/2 soba doplata za 1/1 sobu
15.07. - 22.07.2017. MOSKVA: HOTEL BEST WESTERN PLUS VEGA 4*
ST.PETERBURG: HOTEL MOSKVA 4*
ND 648€ 190€

Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj) 590€.
Za treću odraslu osobu cena je ista kao po osobi u dvokrevetnoj sobi, a smeštaj je: u Moskvi - u hotelu Best Western Vega 4* u jednokrevetnoj sobi, u St.Peterburgu - u hotelu Moskva 4* na dodatnom ležaju.
Rezervacija dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem i jednokrevetne sobe isključivo na upit!


NAPOMENA: Vremena letova su podložna promenama. Putnici će o tačnom vremenu leta biti obavešteni dva dana pre putovanja. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih promena leta od strane avio-kompanije.
NAPOMENA: Potrebno je prilikom uplate dostaviti kopiju pasoša kako bi agencija mogla da obavi web check in pre polaska na put.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:
avio prevoz na svim relacijama letovima Aeroflot-om: Beograd-Moskva-Sankt Peterburg-Moskva-Beograd
transferi prema programu
smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelima sa 4* na bazi 7 noćenja sa doručkom (samoposluživanje)
panoramsko razgledanje gradova
usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča, troškovi organizovanja putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
avio-takse u zemlji i inostranstvu – oko 149€ (od kojih YQ takse od 50€ ne podležu refundaciji i 0.22€ RS, 0.98€ RF, 16.72€ RS , 4.48€ LG, 14.10€ RI, 9.42€ RI, 8.08€ UH podležu refundaciji), plaćaju se u agenciji u dinarima (podležu promenama)
međunarodno putno osiguranje
individualni troškovi i fakultativni izleti, posete/ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, prevoz metroom ili nekim drugim vidom gradskog prevoza.
Usled promena cene goriva na tržištu nafte, moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji iznos je podložan promeni do početka putovanja i važi će za sve prijavljene putnike.

Moskva: Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata – 55€ *, Sergijev pasad  (bivši Zagorsk) – 40€, Panorama Borodinske bitke – 25€, Krstarenje rekom Moskvom – 35€, Obilazak Moskovskog metroa – 10€.Krstarenje rekom Moskvom – 35€, Obilazak Moskovskog metroa – 10€. St.Peterburg: Petropavlovska tvrdjava – 25€, Ermitaž – 35€, Vožnja kanalima i Nevom (u slučaju povoljnih vremenskih uslova) – 30€,Puškin (Carsko selo) – 55€*, Peterhof, Gornji i Donji park – 45€.
U sve cene uračunat je vodič, autobus, ulaznice.
* – Prijavljivanje i placanje izleta u Puškin (Carsko selo), Kremlj i Oružanu palatu obavezno je prilikom uplate aranžmana, na licu mesta nije moguće!
Za broj prijavljenih putnika ispod 15, fakultativni programI ce se realizovati javnim prevozom, metroom.


Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15).
  • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Rusije.
  • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
  • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
  • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Za realizaciju programa je potrebno minimum 15 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
  • Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane organizatora je 5 dana pre početka putovanja.
  • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2017 od 26.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300054956, od 26.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Moskvu i Sankt Peterburg. Organizator putovanja je turistička agencija BIG BLUE GROUP – Beograd , licenca OTP 255/2010. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP – Beograd, Kolarčeva 3.
Cenovnik br. 1 važi od 21.06.2017.

1

1. dan (15.07.2017.) BEOGRAD - MOSKVA

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ,,Nikola Tesla” ispred šaltera za čekiranje u 11:30h. Let Aeroflot-a za Moskvu u 13:25h (let SU2091). Dolazak na moskovski aerodrom u 17:15h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Uveče obilazak Moskovskog metroa (fakultativno) u pratnji vodiča, posebno nekih od najlepših metro stanica, nalik na muzeje, bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima, portretima nacionalnih heroja. Slobodno vreme. Noćenje.
2

2.dan (16.07.2017.) MOSKVA

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet „Lomonosov“, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Fakultativni program: Poseta muzeju Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Muzej je, posle renoviranja, nedavno otvoren povodom obeležavanja jubilarne godišnjice, 200 godina od Borodinske bitke. Slobodno vreme. Noćenje.
3

3. dan(17.07.2017.) MOSKVA

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Večernja Moskva, sa reke – vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan (18.07.2017.) MOSKVA - SANKT PETERBURG

Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo i istorijski centar Moskve, neponovljiv po lepoti arhitekturno-umetnički kompleks. Obilazak teritorije, Uspenske i Arhangelske crkve, Car zvono, Car top i Oružana palata, riznica carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Transfer do aerodroma. Poletanje za Sankt Petersburg u 18:20h (let SU26). Sletanje na aerodorm u Sankt Peterburgu u 19:40h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
5

5. dan (19.07.2017.) SANKT PETERBURG

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevska saborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Fakultativni program: Petropavlovska tvrđava, istorijsko jezgro grada, Petropavlovska saborna crkva u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori, počev od Petra I, Istorijski muzej Sankt Peterburga, čuvene tamnice. Slobodno vreme. Noćenje.
6

6. dan (20.07.2017.) SANKT PETERBURG

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni program: Vožnja kanalima i Nevom (u slučaju povoljnih vremenskih uslova), specifican pogled i upoznavanje sa arhitekturom grada, sa reke. Ermitaž, obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu, u zdanju Zimskog dvorca, sa preko 3 miliona eksponata, sa remek delima Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Van Goga, Sezana, Pikasa… Slobodno vreme. Noćenje.
7

7. dan (21.07.2017.) SANKT PETERBURG

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni program: Izlet u Peterhof – Ruski Versaj, letnju carsku rezidenciju Petra Velikog. Obilazak Gornjeg i Donjeg parka i čuvenih fontana sa 250 pozlaćenih skulptura. Obilazak uključuje šetnju parkovima, sa veličanstvenim pogledom na Finski zaliv, Kronštat i Sankt Peterburg. Izlet u Puškin-Carsko Selo – letnja rezidencija Ekaterine Velike, dvorac i prekrasni park površine 34 km2. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300 – godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Noćenje

7

8. dan (22.07.2017.) SANKT PETERBURG - BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let za Moskvu u 16.25h (let SU21), dolazak u Moskvu u 17.45h, poletanje za Beograd u 20.10h (let SU2092). Dolazak u 22.05h. Kraj putovanja.

Moskva, Hotel Best Western Plus Vega & Convention Center 4* http://www.moscow-hi.ru/hotel

Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo, danas u sklopu lanca hotela Best Western. Metro stanica je na 70-80m od hotela, vožnja do Sajma traje 30minuta i ima jedno presedanje. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Sama vožnja metroom do Crvenog trga traje 15 minuta (od hotela sa pešačenjem bukvalno 25 minuta), što je važno za slobodno vreme. Hotel je potpuno renoviran 2012. godine. Sobe su opremljene TV-om, kupatilom. Usluga u hotelu je na bazi noćenja sa doručkom (samoposluživanje).

Sankt Peterburg, Hotel Moskva 4*www.hotel-moscow.ru
Lokacija: Hotel se nalazi u centru grada, na kraju Nevskog prospekta, na obali Neve. Ulaz u stanicu metroa se nalazi u zgradi hotela, što daje mogućnost da se bez mnogo napora i gubljenja vremena stigne do glavnih znamenitosti grada. Hotel je kompletno renoviran 2007. godine, a od 2008. je dobio kategoriju 4*. U sadržaju hotela je nekoliko restorana: pivni, restoran sa gruzijskom kuhinjom, bar “Panorama” sa predivnim pogledom na istorijski centar grada i Nevu. U holu hotela je pozorišna kasa, što daje mogucnost kupovine ulaznica za koncertni i pozorišni program St.Peterburga. Hotel ima 825 soba, koje su opremljene TV-om, telefonom, frižiderom, sefom, wifi internetom. Usluga u hotelu je na bazi noćenja sa doručkom (samoposluživanje).

= White tulips in Cathedral Square =
This nice attractive picture I took on the main square of Holy Trinity Monastery of St. Sergius in Sergiyev Posad in Spring, at the end of May 2005. It was a lot of flowers on this square and I decided to include these tulips into my "new" composition. I took photo almost from the grass (ground)...

The Trinity Monastery of St. Sergius carries the name of Lavra that translating from Greece means "main and most important monastery". There are four lavras in Russia, but this monastery is considered to be "Russian Vatican" and besides our patriarch's temporary residence is situated there.


Photo #047 taken on May 24, 2005
©2005 Arthur Lookyanov / ArtLook Photography
moskva-1
moscow-2
moscow
moskow-sergiev_posad_ss_01_big
moscow-russian-churches-cathedral-kremlin
st-petersburg-ermitaz
st-petersburg-peterhof
st-petersburg-church-resurrection-xlarge