4 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga

Evropski gradovi – Nemačka – Austrija

Autobusom   5 dana/4 noćenje

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
12.12. - 16.12.2018. Hoteli 3 4ND 225€ 120€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom (3 noćenja u Minhenu i 1 noćenje u Beču), doručak – buffet servis (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • izlet za Nirnberg (Božićni market) – 30€
 • večera uz muziku u pivnici – 35€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Nemačke i Austrije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Madrid, Sevilju i Lisabon. Organizator putovanja je turistička agencija BIG BLUE GROUP – Beograd , licenca OTP 255/2010. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP – Beograd, Kolarčeva3.
Cenovnik br 1 / 02.08.2018.

1

1. dan(12.12.2018.) BEOGRAD - MINHEN

Sastanak putnika na parking Turistički terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br 4) u 05:40h. Polazak autobusa u 06:00h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja preko Hrvatske, Slovenije, Austrije i Nemačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u Minhen u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2

2. dan(13.12.2018.) MINHEN

Doručak. Nakon doručka panoramsko razgledanje jednog od najlepših gradova Nemačke, kulturnog i boemskog centra sa brojnim spomenicima. Šetnja kroz centar grada: Bogorodičina crkva sa karakterističnim tornjevima visokim 99 metara, Marienplac kojim dominira gradska kuća (Rathaus) podignuta krajem XIX veka, stara pinakoteka sa bogatom kolekcijom slika starih majstora, nova pinakoteka sa vrednom kolekcijom dela evropskih slikara XIX i XX veka… Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni odlazak na večeru sa muzikom u nekoj od minhenskih pivnica i uživanje u kulinarskim specijalitetima Bavarske. Noćenje.
3

3. dan(14.12.2018.) MINHEN - NIRNBERG (BOŽIĆNI MARKET) - MINHEN

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Bamberga i Nirnberga. Nirnberg drugi po veličini grad u Bavarskoj, nakon Minhena. Grad Direra, grad medenjaka, poznat je po cvetanju nemačkog humanizma i renesanse u 15. i 16.veku kad su u njemu živeli i radili Albreht Direr, Nikola Kopernik… Šetnja starom gradskom jezgrom: zidine tvrđave Kaiserburg, kuća Albrehta Direra, crkva Sv.Lovre, crkva Sv.Sebalda, glavni gradski trg sa fontanom i crkvom Frauenkirche. Slobodno vreme za posetu jednom od najpoznatijih Božićnih marketa na svetu. U dogovoreno vreme povratak Minhen. Noćenje.
4

4. dan(15.12.2018.) MINHEN - SALCBURG - BEČ

Doručak. Napuštanje hotela i nastavak putovanja prema Salzburgu. Po dolasku obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Nastavak putovanja za Beč. Po dolasku u Beč smeštaj u hotel. Noćenje.
5

5. dan(16.12.2018.) BEČ - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, Folksgarten, Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Carska palata, Parlament, Rathaus, Gradska skupština, Burgteatar, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn. Šetnja starim gradskim jezgrom uz razgledanje znamenitosti: Katedrala Sv. Stefana, Mocartova kuća, trgovačke ulice Kertner i Graben, zabavni park Prater… Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u 14:00h. Vožnja teritorijom Austrije, Madjarske i Srbije sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:
Minhen : Zur Post 3* www.hotelzurpost-muenchen.de
Mercure Munchen Ost Messe 3* www.accorhotels.com/gb/hotel-8667-mercure-hotel-muenchenost-messe/index.shtml ili sličan
Beč : Lenas Donau 3* www.lenas-donau.at
, Enziana 3* www.enziana.at ili sličan
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaki hotel poseduje recepciju, bar i restoran. Svaka soba poseduje kupatilo, TV, telefon. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom (doručak – buffet – samoposluživanje).
Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje. Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

nemacka-austrija-minhen-bec-01
nemacka-austrija-minhen-bec-02
nemacka-austrija-minhen-bec-03
nemacka-austrija-minhen-bec-04
nemacka-austrija-minhen-bec-05
nemacka-austrija-minhen-bec-06
nemacka-austrija-minhen-bec-07
nemacka-austrija-minhen-bec-08
nemacka-austrija-minhen-bec-09