6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 6 dana/3 noćenja

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA
29.12.2018.-03.01.2019. HOTEL 3 3ND 189€
*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) - DOPLATA 20€; KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15€; VELIKA PLANA (RESTORAN EVROPA - AUTO PUT) - DOPLATA 10€. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD. *Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, dvd) prema programu
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Pragu, na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanja i obilaske prema programu
usluge pratioca grupe tokom putovanja, usluge lokalnog vodiča, troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 RSD po osobi (plaća se u agenciji)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 15€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 40€
 • doplata za 1/1 sobu – 70€.

 • Karlove Vari – 25€ odrasli/ 15€ deca do 12 godina
 • Pivnica (večera i jedno pivo) – 20€ odrasli/ 15€ deca do 12 godina
 • Poseta dvorcu Karlštajn – 20€ odrasli/ 15€ deca do 12 godina
 • Poseta Drezdenu – 30€ odrasli/ 20€ deca do 12 godina
 • Vožnja brodom po Vltavi – 10€ odrasli/ 8€ deca do 12 godina.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 20.10.2018.

1

1. dan(29.12.2018.) BEOGRAD…

Polazak grupe iz Beograda u 19h sa BAS-ove autobuske stanice (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz kraće pauze radi odmora.
2

2. dan(30.12.2018.) …PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: Obilazak Hradčanskog trga koji ima prelepe palate Swarcenberg, Toskansku, Martinicki, nadbiskupsku, stub kuge. Poseta praškog dvorca (rezidencije češkog predsednika), katedrale sv.Vida. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv.Đorđa, Lobkovič palate, crne kule. Panorama na Prag iz bašte na valeh. Prelepa valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, certovka, kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa čuvenim astronomskim i astrološkom satom Orloj. Zatim Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3

3. dan(31.12.2018.) PRAG - KARLOVE VARI - PRAG

Doručak. Slobodan dan ili fakultativno odlazak na izlet u Karlove Vari – jednu od najlepših banja Evrope. Povratak u Prag. Individualni DOČEK NOVE 2019. GODINE. Noćenje.
4

4. dan(01.01.2019.) PRAG - DREZDEN - PRAG

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Drezden. Drezden je četvrta po veličini urbana regija u Nemačkoj, posle Berlina, Hamburga i Kelna. Zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazivan je i firencom na Elbi. Grad ima mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger(u kojoj je 5 muzeja), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata(danas državni muzej u okviru koga je i Zeleni trezor), palata Tasenberg(danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most). Povratak u Prag u večernjim satima. Fakultativno: Odlazak u pivnicu. Noćenje.
5

5. dan(02.01.2019.) PRAG - KARLŠTAJN - PRAG…

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno: Razgledanje zamka Karlštajn u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u Prag. Fakultativno: Vožnja brodom po Vltavi. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja uz kraće pauze radi odmora.
6

6. dan(03.01.2019.) …BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:
Hotel Juno 3* www.hoteljuno.cz
Hotel se nalazi u blizini metro stanice „STRASNICKA”. Do samog centra grada ima 6 metro stanica tačnije 12 minuta vožnje metroom. Svaka soba ima kupatilo, SATTV, telefon i sef. Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja – buffet).

prag-nova-godina-2019-01
prag-nova-godina-2019-02
prag-nova-godina-2019-03
prag-nova-godina-2019-04
prag-nova-godina-2019-05