6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Italija – Rim

Autobusom – 6 dana/3 noćenja

Svi putevi vode u Rim – glasi stara izreka. Bez obzira na put koji je odabrao, posetilac mora znati da će mu se pružiti prilika da razgleda i proučava istorijsko i umetničko blago svetskih razmera, budući da je rimska civilizacija, zajedno sa grčkom, bila velika kolevka zapadne civilizacije. Ako su Grci dali najveći doprinos u književnosti, umetnosti i filozofiji, Rimljani su se iskazali ponajviše u politici, upravi i organizaciji carstva. Rimska dela prožeta su osećajem veličanstvenosti i snage. Taj osnovni značaj rimskog graditeljstva neminovno će oduševiti posetioca kada bude razgledao forume, amfitetre, bazilike, slavoluke…

TERMIN PUTOVANJA USLUGA HOTEL 3 U CENTRU GRADA HOTEL 3 VAN CENTRA GRADA *SPECIJALNA PONUDA
HOTEL 3 VAN CENTRA GRADA
LETO 18.07 - 23.07.2018. 3ND 175€ 155€ 135€
LETO 15.08 - 20.08.2018. 3ND 175€ 155€ 135€
LETO 12.09 - 17.09.2018. 3ND 195€ 175€ 155€
JESEN 10.10 - 15.10.2018. 3ND 175€ 155€ 135€
JESEN 08.11 - 13.11.2018. 3ND 129€ 119€ 109€
JESEN 05.12 - 10.12.2018. 3ND 129€ 119€ 109€
*Specijalna ponuda je ograničena na maksimalno 20 putnika po polasku.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) prema programu
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u izabranom hotelu 3* u Rimu na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje gradova i obilaske prema programu
usluge lokalnog vodiča, usluge pratioca grupe tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
gradsku komunalnu taksu u Rimu (uključujući i okolinu): za hotele sa 3* – 4 € dnevno, a za hotele sa 4* – 6 € dnevno (plaća se na recepciji hotela)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 20€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 60€
 • doplata za 1/1 sobu – 80€

  SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) I ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20€ PO OSOBI, KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15€ I NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 10€ PO OSOBI. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

 • FAKULTATIVNI IZLETI (deca 2 – 12 godina ostvaruju popust):
  • Vatikan – 35€ odrasli / 30€ deca (obavezno prijavljivanje u agencii); Rim noću – 10€ odrasli / 5€ deca; Tivoli – 25€ odrasli / 15€ deca; Pompeja i Napulj – 45€ odrasli / 35€ deca (obuhvata autobuski prevoz na relaciji Rim – Pompeja – Napulj – Rim, usluge vodiča na srpskom jeziku i pratnju obaveznog lokalnog turističkog vodiča u Pompeji, ulaznice za Pompeju). Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.
  • Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
   • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
   • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
   • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
   • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
   • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
   • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
   • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
   • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
   • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
   • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 65 putnika).
   • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
   • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

   U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

   Organizator:
   BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
   Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
   Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
   Cenovnik br. 4 / 19.05.2018.

   1

   1.dan BEOGRAD...

   Polazak iz Beograda u 15h sa parkinga kod Sava Centra – savska strana (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja teritorijom Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
   2

   2.dan ...RIM

   Dolazak u Rim u prepodnevnim satima. Po dolasku obilazak Rima: Via Aurelia, Vatikan, Crkva Sv. Petra, Trastevere, Cirkus Maksimus, Koloseum, Trg Republike, Forumi, Trg Venecije sa spomenikom Otadžbine, Kapitolski Trg. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
   3

   3.dan RIM - VATIKAN - RIM

   Doručak. Slobodan dan ili fakultativna poseta Vatikanu sa lokalnim vodičem. Obilazak Vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Po obilasku slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlet “Rim noću” sa lokalnim vodičem. Povratak u hotel. Noćenje.
   4

   4.dan RIM - POMPEJA - NAPULJ - RIM

   Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Pompeje i Napulja. Pompeja je antički lokalitet koji se nalazi 250km udaljen od Rima. U erupciji vulkana Vezuv, grad je zatrpan pepelom što ga je savršeno sačuvalo do današnjih dana. Razgledanje lokaliteta sa lokalnim vodičem. Po završetku razgledanja odlazak u Napulj, prestonicu južne Italije. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak ka Rimu u popodnevnim satima. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
   5

   5.dan RIM - TIVOLI - RIM...

   Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u Tivoli. Obilazak Vile d’Este-palate sa prelepim baštama. Povratak u Rim. Slobodno popodne. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Putovanje preko Italije, Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.
   6

   6.dan ...BEOGRAD

   Dolazak u Beograd oko podneva. Kraj putovanja

   Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
   HOTEL VAN CENTRA GRADA:

   Hotel Rouge et Noir 4* www.hotelrougeetnoir.it
   Hotel se nalazi nalazi u delu grada koji se zove Pjetralata, u blizini centra grada. Hotel ima besplatne šatl buseve koji voze od i donajbliže metro stanice. Sobe su renovirane i imaju klima uređaj, TV, kupatilo, sef, frižider, Wi-Fi intenet, telefon. Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).

   Hotel Pamphili 4* www.hotelpamphili.com
   Nalazi se u delu grada koji se zove Aurelio. Hotel ima restoran sa terasom. Sobe poseduju kupatilo, klima uređaj, Wi-Fi internet, TV. Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).

   HOTEL U CENTRU GRADA:
   Smeštaj u hotelu iz lanca Raeli (hoteli Lazio, Siracuza, Floridia…) http://raelihotels.it/en/home
   Hoteli se nalaze u centru Rima u zoni stanice Termini, u neposrednoj blizini turističkih atrakcija. Sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene sa kupatilom, SAT TV-om, telefonom. Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).

   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
   Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018