6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Italija – Rim

Autobusom – 6 dana/3 noćenja

Rim – razvojem političkog i kulturnog života starog Rima postaje srce Rimske imperije, sa velikim brojem kulturno-istorijskih spomenika, ostacima etrurske i rimske kulture. Rim ima Koloseum, Španski trg, Fontanu di Trevi, Pjacu Venecija, Trg Svetog Petra, Vatikan sa Sikstinskom kapelom i još mnogo drugih značajnih spomenika: Forum, Panteon, Trajanove stubove, Rimske katakombe, Karakalanska kupatila…Rim ima i reku Tibar, filmski grad zvani Ćinećita… Rim je i mnoštvo muzeja, galerija, pozorišta, restorana i prodavnica ispred čijih izloga zastaje dah. Rim je moderan, kosmopolitski grad i vodeći turistički centar Italije.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA
27.09. - 02.10.2018. Hotel Capital Inn 4 3PP 179€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) prema programu
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelu 4* u Rimu na bazi 3 polupansiona, doručak-kontinentalni /klasičan način usluživanja), večera -„3 set menu“
panoramski obilazak Rima i pešački obilazak Rima prema programu
usluge licenciranog turističkog vodiča, organizacione troškove putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
gradsku komunalnu taksu u Rimu (uključujući i okolinu): za hotele sa 4* – 6 € dnevno (plaća se na recepciji hotela)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • doplata za 1/1 sobu – 50€.

  (Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je potrebno takođe obaviti u agenciji pre putovanja. Potrebno je najmanje 25 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene):

 • Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu – 30€ (sa uključenom ulaznicom za Vatikanske muzeje, lokalnim vodičem na srpskom jeziku i slušalicama)
 • Celodnevni izlet za Napulj prema programu putovanja – 30€ (sa uključenim autobuskim prevozom, vodičem na srpskom jeziku)
 • Poslepodnevni izlet za Pompeju (nakon obilaska Napulja) – 25€ (sa uključenom ulaznicom, lokalnim vodičem i vodičem na srpskom jeziku).
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • SASTAVNI DEO ARANŽMANA SU I POSEBNE NAPOMENE AGENCIJE ORGANIZATORA KOJE SE NALAZE U PROSTORIJAMA AGENCIJE, ILI NA WEB SAJTU: www.fantast.rs (Posebne napomene su vezane za redosled sedenja u autobusu i mogućnosti doplate određenih sedišta, kao i za niz drugih elemenata bitnih za organizaciju putovanja i zadovoljstvo putnika! Pročitajte ih!)
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja organizatora.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Rim. Organizator putovanja je Fantast tourist d.o.o., Jevrejska 8, Novi Sad. Licenca broj: OTP 152/2010. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 važi od 18.07.2018.

1

1.dan(27.09.2018.) NOVI SAD - BEOGRAD...

Polazak iz Novog Sada (kod lokomotive u 17h) i Beograda (kod Arene u 18.30h, za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
2

2.dan(28.09.2018.) ...RIM

Dolazak u RIM u ranim popodnevnim satima, zavisno od zadržavanja na granicama. Po dolasku sledi panoramsko razgledanje grada iz vozila „ROMA CITY TOUR“: Koloseum, Cirkus Maksimus, Rimski forumi, trg Venecije, Lungotevere, Anđeoski zamak, Vatikan… Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.
3

3.dan(29.09.2018.) RIM

Doručak. Polazak ka centru grada. U dogovoreno vreme polazak na pešački obilazak grada uz razgledanje: crkve Sv. Petra u okovima u kojoj se nalazi Mikelanđelova skulptura „Mojsije“, kao i relikvije „časne verige“, Koloseum, Rimski Forumi, Kapitol, trg Venecije, Korzo, fontana di Trevi, Španski trg, Panteon… Slobodno vreme. Povratak u hotel. Večera. Noćenje
4

4.dan(30.09.2018.) RIM - NAPULJ - POMPEJA - RIM

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni izlet do prestonice italijanskog juga, grada NAPULJA. Po dolasku sledi organizovani obilazak grada uz razgledanje: Korzo Umberto I, Novi zamak, Galerija Umberto I, Teatar San Karlo, Kraljevska palata, staro centralno pitoreskno jezgro grada… Slobodno vreme za šoping u Via Toledo i šetnju rivom do Zamka Jaje. Postoji mogućnost fakultativnog odlaska do POMPEJE, jedne od najznačajnijih arheoloških lokaliteta sveta. Grad koji je uništen u erupciji vulkana Vezuva, sa odlično sačuvanim kućama i palatama Povratak u Rim i hotel. Večera. Noćenje.
5

5.dan(01.10.2018.) RIM - VATIKAN...

Doručak. Odjava iz hotela. Odlazak do centra grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta VATIKANU, najmanjoj državi na svetu i crkvi sv. Petra gde se nalazi Mikelanđeova skulptura Pieta. Poseta Vatikanu uključuje i organizovani obilazak čuvenih Vatikanskih muzeja čija zbirka spada u red najvećih i najznačajnijih na svetu. Tokom organizovane ture obići će se najinteresantniji delovi muzeja, poput dvorišta „šišarka“, dvorišta „Oktagon“, Rafaelovih soba, Sikstinske kapele…. Slobodno vreme do polaska ka Srbiji. Noćna vožnja
6

6.dan(02.10.2018.) ...NOVI SAD - BEOGRAD

Povratak u Novi Sad i Beograd na mesto polaska u ranim popodnevnim satima, zavisno od zadržavanja na granicama. Kraj putovanja.

HOTEL „CAPITAL INN“ 4**** Rim www.capitalinn.it/
Hotel se nalazi u delu grada „Giardinetti“, na liniji metroa „C“ kojim je spojen sa istorijskim centrom grada. Poseduje recepciju otvorenu 24 sata, sef na recepciji (uz doplatu), WiFi konekciju, lobi sa dnevnim boravkom, aperitiv bar, salon za posluženje doručka. Sobe su srednje komforne, i sve poseduju kupatilo sa tuš-WC, TV Sat, klima uređaj, telefon.

Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
Rim se nalazi u Italiji putovanja 2018
rim-03
rim-04
rim-05
rim-06
rim-07
rim-08
rim-09