6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 6 dana/3 noćenja

RIM – glavni grad Italije i regiona Lacio, ali i najveći i najbrojniji grad u Italiji sa oko 2,7 miliona stanovnika. Prema legendi, grad su osnovali Romul i Rem 21.aprila 753 godine p.n.e. pa sa pravom nosi ime VEČNI GRAD. Rim je kulturno-istorijski centar Italije i Evrope, a stari deo Rima je pravi muzej na otvorenom u kome se nalaze ostaci drevnih građevina, trijumfalni lukovi, trg sa fontanama, Koloseum…najveći amfiteatar ikada izgrađen u Rimskom carstvu.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U €

TERMIN PUTOVANJA USLUGA HOTEL 3 van centra grada HOTEL 3 u centru grada
29.12.2018.-03.01.2019.
SIGURAN POLAZAK
3ND 179€ 209€
CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u izabranom hotelu sa 3* u Rimu, na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanja i obilaske prema programu
vodič tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 RSD po osobi (plaća se u agenciji)
gradsku komunalnu taksu u Rimu (uključujući i okolinu) koja je stupila na snagu 01.09.2014. i to: za hotele sa 3* – 4€ dnevno po osobi, a za hotele sa 4* – 6€ dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualne troškove, fakultativne izlete, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 20€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 60€ (na upit)
 • doplata za 1/1 sobu – 90€.
 • Vatikan – 35€ odrasli / 30€ deca
 • Rim noću – 10€ odrasli / 5€ deca
 • Pompeja, Napulj – 45€ odrasli / 35€ deca (obuhvata autobuski prevoz na relaciji Rim – Pompeja – Napulj – Rim, usluge vodiča na srpskom jeziku i pratnju obaveznog lokalnog turističkog vodiča u Pompeji, ulaznice za Pompeju)
  Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata:salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 2 / 02.11.2018.

1

1.dan(29.12.2018.) BEOGRAD...

Polazak iz Beograda u 14h sa BAS-ove autobuske stanice (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Putovanje kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2.dan(30.12.2018.) ...RIM

Dolazak u Rim u prepodnevnim satima. Po dolasku obilazak Rima: Via Aurelia, Vatikan, Crkva Sv. Petra, Trastevere, Cirkus Maksimus, Koloseum, Trg Republike, Forumi, Trg Venecije sa spomenikom Otadžbine, Kapitolski Trg. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
3

3.dan(31.12.2018.) RIM - POMPEJA - NAPULJ - RIM

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Pompeje i Napulja: Pompeja je antički lokalitet koji se nalazi 250 km udaljen od Rima. U erupciji vulkana Vezuv, grad je zatrpan pepelom što ga je savršeno sačuvalo do današnjih dana. Razgledanje lokaliteta sa lokalnim vodičem. Po završetku razgledanja odlazak u Napulj, prestonicu južne Italije. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak ka Rimu u popodnevnim satima. Dolazak u hotel u večernjim satima. Individualni odlazak na DOČEK NOVE 2019. GODINE.Noćenje.
4

4.dan(01.01.2019.) RIM

Doručak. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlet “Rim noću” sa lokalnim vodičem. Povratak u hotel. Noćenje.
5

5.dan(02.01.2019.) RIM - VATIKAN...

Doručak. Napuštanje hotela. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Vatikan sa lokalnim vodičem. Obilazak Vatikanskog muzeja i Sikstinske kapele. Slobodno popodne. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Putovanje preko Italije, Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.
6

6.dan(03.01.2019.) ...BEOGRAD

Dolazak u Beograd oko podneva. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL VAN CENTRA GRADA:

Hotel Rouge et Noir 4* www.hotelrougeetnoir.it
Hotel se nalazi u delu grada koji se zove Pjetralata, u blizini centra grada. Hotel ima besplatne šatl buseve koji voze od i do najbliže metro stanice. Sobe su renovirane i imaju klima uređaj, TV, kupatilo, sef, frižider, Wi-Fi intenet, telefon. Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).

HOTEL U CENTRU GRADA:

Hoteli iz lanca Raeli, (Hoteli Lazio, Siracuza, Floridia…) http://raelihotels.it/en/home
Hotel se nallaze u centru Rima u zoni stanice Termini, u neposrednoj blizini turističkih atrakcija. Sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene sa kupatilom, SAT TV-om, telefonom. Usluga: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).

rim-nova-godina-2019-01
rim-nova-godina-2019-02
rim-nova-godina-2019-03
rim-nova-godina-2019-04
rim-nova-godina-2019-05