7 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Francuska i Italija

Autobusom 7 dana/4 noćenja

KAN – ANTIB – SANREMO – NICA – EZ – MONAKO – MONTE KARLO – MENTON – ĐENOVA

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
27.04 - 03.05.2018. Hotel 3 4ND 219€ 80€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima kategorije 3* u regiji Sanrema na bazi 4 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu
usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
gradska taksa za hotele u oblasti Ligurije (plaća se na recepciji hotela)
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • Kan-Antib- Sanremo – 20€
 • Nica i Ez – 15€
 • Monako-Monte Karlo-Menton – 25€

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 20.02.2018.

1

1. dan(27.04.2018.) BEOGRAD

Sastanak putnika na parkingu Sava Centra (savska strana) na Novom Beogradu u 19.30h. Polazak autobusa u 20h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2. dan(28.04.2018.) REGIJA SANREMO (SANREMO, DIANO MARINA, IMPERIA...)

Dolazak u jedno od mesta u regiji Sanrema u popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.
3

3. dan(29.04.2018.) REGIJA SANREMO - KAN - ANTIB - SANREMO - REGIJA SANREMO

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Kana i Antiba. Po dolasku u Kan obilazak mondenskog mesta poznatog po čuvenom filmskom festivalu i prelepom šetalištu: Kroazeta, Filmska palata, Srpska ulica, hotel Karlton, stari Kan… Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Antiba. Obilazak grada koji predstavlja pravi biser Mediterana i jedan od najstarijih utvrđenja na Azurnoj obali. Gradom dominira tvrđava Fort Kare u čijem podnožju se nalazi najskuplja marina na Azurnoj obali. Ovde se nalazi muzej sa jednom od boljih kolekcija slika Pabla Pikasa. Nastavak puta ka Sanremu-gradu poznatom po čuvenom muzičkom festivalu, po dolasku šetnja „gradom cveća“: Ruska crkva, Kazino, Korzo Mateoti, palata Ariston – poznata po festivalu italijanske kancone, srednjevekovni kvart grada, La Pinja… Povratak u hotel. Noćenje.
4

4. dan(30.04.2018.) REGIJA SANREMO - NICA - EZ - REGIJA SANREMO

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni polazak za Nicu i Ez. Nica je jedno od najpoznatijih letovališta na Azurnoj obali, prepoznatljiva po prelepim palatama, kazinima, čuvenim hotelima i dugačkim plažama: Englesko šetalište, Trg Masena, Fontana sunca, Park Albertal, Garibaldi, hotel Negresko, kazino Ruhl, Gradska kuća… Nakon obilaska Nice odlazak do Eza, simpatičnog gradića nedaleko od Nice, koji svojim prelepim iuskim uličicama i fabrikom parfema predstavlja pravi lavirint lepote i šarma. Povratak u Sanremo. Noćenje
5

5. dan(01.05.2018.) REGIJA SANREMO - MONAKO - MONTE KARLO - MENTON - REGIJA SANREMO

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak najluksuznijeg dela Azurne obale – Monte Karla, Monaka i Mentona. Po dolasku u kneževinu Monako obilazak grada: dvorac Grimaldijevih, Okeanografski muzej, crkva Sv. Nikole u kojoj su krunisani vladari Monaka i u čijoj kripti počivaju. Nastavak razgledanja uz vožnju stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg dela Azurne obale. Obilazak prestonice luksuza: Kazino, hotel i kafe „Paris“… Nastavak putovanja do Mentona, grada limuna i mondenski centar na Francuskoj rivijeri koga nazivaju još i „biser Francuske“: obilazak starog grada, marine, vrtovi i bašte su posebne atrakcije grada. Povratak u hotel. Noćenje.
6

6. dan(02.05.2018.) REGIJA SANREMO - ĐENOVA

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i polazak za Đenovu. Po dolasku obilazak grada čiji je centar pod zaštitom UNESCO – a: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Laterna (jedan od najstarijih na svetu koji je još uvek u funkciji), kuća Kristofera Kolumba… Slobodno vreme. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja teritorijom Italije, Slovenije, Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
7

7. dan(03.05.2018.) BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnim):

Regija Sanremo: Hotel Eden 3* www.hoteledensanremo.it, Hotel Belvedere 3* www.hotelbelvederesanremo.com; Hotel Robinia 3* www.hotelrobinia.it; Hotel Miramare 3* www.hotelmiramarediano.it ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.
Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Organizator pitovanja zadrţava pravo zamene navedenih hotela sliĉnim iste kategorije. Konaĉan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije organizatora 7 dana pre polaska na put.

1
2
3
4
5