1 noćenje
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 3 dana / 1 noćenje

Divna, okićena, mirna, ljubazna, nasmejana… Takva je Slovenija! I Feel sLOVEnia je dugogodišnji slogan nacionalne turističke organizacije koji govori o tome da je to jedina zemlja na svetu u čijem imenu je sadržana ljubav („Love“). Ovo kratko i slatko putovanje započinjemo obilaskom divnog srednjovekovnog zamka Otočec koji se smestio na ostrvcu u reci Krki i koji svojim bajkovitim izgledom vraća posetioce u neka davna, prošla vremena… vremena dvorskih dama i vitezova… Potom ćemo posetiti Novo Mesto, gradić takođe na reci Krki sa svojim lepim ambijentima. Sledećeg dana ćemo ekskurzirati do oblasti Julijanskih Alpa i prelepim slovenačkim jezerima. Bohinjsko jezero je nestvarno lepo… Priroda je spektakularna, a vrhovi Triglava u daljini čine prizor nezaboravnim… Bledsko jezero je najpoznatije slovenačko turističko središte poznato po srednjovekovnom zamku i blejskim kremnim rezinama… Na kraju nas očekuje slovenačka prestonica Ljubljana sa prelepim istorijskim centrom i baroknim ambijentima… Tu ćemo i dočekati NOVU 2019. GODINU! Srećna nam bila!

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA
30.12.2018.-01.01.2019. HOTEL 3 1ND 79€
CENA PAKETA IZLETA: 45€ za uplatu u autobusu; 30€ za uplatu u agenciji
CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
Prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio-video oprema)
1 noćenje sa doručkom („buffet“/“švedski sto“ – samoposluživanje) u hotelu 3* u Trebnju
smeštaj u 1/2 sobe sa kupatilom i 1/2+1 sobe sa kupatilom (ograničen broj – samo na upit!)
obilazak zamka Otočec i Novog Mesta prema programu uz tumačenja turističkog vodiča
usluge vodiča i organizacione troškove.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja
doplatu za jednokrevetnu sobu – 30 €
obaveznu doplatu za gradsku turističku taksu u Trebnju – 3 € po osobi – PLAĆA SE U AGENCIJI!
individualne troškove, fakultativne izlete, ulaznice za muzeje i druge turističke objekte, ostale nepomenute usluge.

  • Celodnevni izlet Bohinj – Bled – Ljubljana – 45€ (za uplatu izleta u autobusu), 30€ (za uplatu izleta u agenciji).

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
 • Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator: BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 06.11.2018.

1

1. dan(30.12.2018.) BEOGRAD - NOVI SAD - OTOČEC - NOVO MESTO - TREBNJE

Polazak iz Beograda u 2.30h posle ponoći i iz Novog Sada u 4h. Putovanje preko Iloka i dalje autoputem preko Zagreba. Noćno-dnevna vožnja preko Hrvatske. Dolazak oko 12h do ZAMKA OTOČEC. Obilazak zamka (spolja) koji se nalazi u idiličnom pejzažu na ostrvu u reci Krki. Nakon jednočasovne pauze, sledi odlazak do obližnjeg grada cena: NOVO MESTO. Po dolasku sledi kraći obilazak istorijskog jezgra grada i razgledanje: Katedrala Sv. Nikole u kojoj se nalazi i nekoliko dela čuvenog Tintoreta, Franjevački samostan, obala reke Krke, … Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 17h polazak ka TREBNJU. Nakon kraćeg putovanja, smeštaj u hotel „Galaksija“ u Trebnju. Odmor. Slobodno vreme. Noćenje.
2

2. dan(31.12.2018.) TREBNJE - BOHINJ - BLED - LJUBLJANA ....

Doručak. Odjava iz hotela do 10h. Polazak na celodnevni fakultativni izlet. Odlazak do BOHINJSKOG JEZERA i turističkog naselja Ribčev Laz. Zadržavanje oko 1 sat i odlazak do obližnjeg BLEDSKOG JEZERA i grada Bleda. Po dolasku sledi kraća šetnja uz upoznavanje sa jezerom, panoramom starog zamka i panoramom Bledskog ostrva sa Marijanskim svetilištem. Slobodno vreme oko 2 sata za individualne aktivnosti. Odlazak u LJUBLJANU. Po dolasku oko 17h sledi upoznavanje sa gradom uz laganu šetnju istorijskim centrom i razgledanje: Prešernov trg, spomenik France Prešernu – najpoznatijem slovenačkom pesniku, Tromostovlje na reci Ljubljanici – remek-delo Plečnika, Plečnikova pasarela, Franjevačka crkva, Gradska kuća, katedrala Sv. Nikole, panorama Ljubljanskog grada – srednjovekovnog zamka, Zmajski most… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 21h tradicionalno počinje program za DOČEK NOVE 2019. GODINE. Za doček najluđe noći organizuje se koncert na Kongresnom trgu, a u ponoć vatromet. Slobodno vreme do 2h iza ponoći kada je polazak iz Ljubljane ka Srbiji. Noćna vožnja preko Hrvatske….
3

3. dan(01.01.2019.) … NOVI SAD - BEOGRAD

Povratak u Novi Sad / Beograd u prepodnevnim satima. Kraj putovanja.

OPIS HOTELA:

HOTEL „GALAKSIJA“ 3***, Trebnje http://www.galaksijatrebnje.si/hotel-en ili sličan

Galaksija predstavlja kompleks koji sadrži nekoliko objekata, poput sala za razne proslave, kuglane, kafea i hotela. Nalazi se malenom gradiću Trebnje, koji je lociran u regiji Novog Mesta. Hotel je standardne, „budget“ kategorije sa skromnim sadržajima i nivoom usluge. Poseduje recepciju otvorenu do 22h, mali recepcioni lobi, WiFi konekciju, 28 smeštajnih jedinica (jednokrevetne sobe, dvokrevetne sobe sa razdvojenim ležajevima, dvokrevetne sobe sa jednim francuskim ležajem, trokrevetne sobe i četvorokrevetne sobe). Sve sobe su skromno opremljene i sadrže kupatilo sa tuš-WC i fenom za kosu, WiFi konekciju, TV, klima uređaj, centralni grejni sistem.

Ljubljana se nalazi u Sloveniji nova godina 2019
Ljubljana se nalazi u Sloveniji nova godina 2019
Ljubljana se nalazi u Sloveniji nova godina 2019
Ljubljana se nalazi u Sloveniji nova godina 2019
Ljubljana se nalazi u Sloveniji nova godina 2019