4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
06.04. - 09.04.2018.
USKRS
Hoteli 3*i 4* 3ND 209€ 90€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* i 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – buffet servis (samoposluživanje)
razgledanje prema programu
usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE SADRŽI:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • ulaznica za čarobni svet kristala – 25€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.

 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Austrije.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 05.12.2017.

1

1. dan(06.04.2018.) BEOGRAD - SALCBURG

Sastanak putnika na parkingu preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina u 06.30h. Polazak autobusa u 07.00h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja preko Novog Sada i Horgoša sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u Salcburg. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
2

2. dan(07.04.2018.) SALCBURG - INSBRUK

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Slobodno vreme. Polazak autobusom ka Insbruku. Po dolasku u glavni grad Tirola koji je smešten u samom srcu Alpa sledi razgledanje romantičnog istorijskog jezgra. Šetnja glavnom pešačkom ulicom pored katdrale Sv. Jakova, Hofburga, panorama čuvenog Zlatnog krova najveće atrakcije Insbruka – čuvenog balkona na staroj gradskoj kući iz doba cara Maksimilijana koga krase gotički ukrasi i više od dve hiljade pozlaćenih pločica. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3

3. dan(08.04.2018.) INSBRUK - VATENS (SWAROVSKI) - INSBRUK

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni polazak prema Vatensu u kome je smešten čarobni svet Swarovski kristala koji se krije ispod ogromnog vodopada koji je napravljen u obliku glave. Unutar njega oduševljenje izaziva največa kristalna kupola na svetu koja je sačinjena od 595 najfinijih komada kristalnih ogledala. Svetlost koja se reflektuje unutar kupole predstavlja veliki doživljaj za sve posetioce. U sklopu Swarovski sveta nalazi se i najveća prodavnica kristala na svetu. Povratak u Insbruk. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4. dan(09.04.2018.) INSBRUK - HALŠTAT - BEOGRAD

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i nastavak putovanja ka jednom od najlepših mesta Austrije, Halštat, na obali istoimenog jezera. Razgledanje romantičnog gradića preko glavnog trga do ribarskih kuća. Slobodno vreme za uživanje i šetnju jezerom. Polazak za Beograd. Vožnja terirorijom Austrije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

Salcburg – Austria Trend Salzburg Mitte 3* www.austria-trend.at/Hotel-Salzburg-Mitte
Insbruk – Alpin Park Hotel 4* www.alpin-park.at
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.

svarovski