2 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DOČEK NOVE GODINE 2019.

Autobusom – 2 dana / 1 noćenje

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
31.12.2018.-01.01.2019. HOTEL STRELITIA 3 1ND 45€ 20€
31.12.2018.-01.01.2019. HOTEL TIMISOARA 4 1ND 65€ 30€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom (klima, video oprema)
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* ili 4* u Temišvaru, na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak – buffet (samoposluživanje)
obilaske prema programu
troškove organizacije i vođenja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualne troškove putnika
fakultativne izlete, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • Arad – 10€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Rumunije.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 31.10.2018.

1

1. dan(31.12.2018.) BEOGRAD - TEMIŠVAR

Polazak u 07h iz Novog Sada sa parkinga ispred restorana „Zlatna Medalja“, a u 08:30h iz Beograda (za tačno vreme polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Dolazak u TEMIŠVAR, najveći grad Banata i zapadne Rumunije. Smeštaj u hotelu po izboru. Sledi razgledanje Temišvara, grada sa tri čuvena trga. Trg Pobede, sa zgradom Nacionalne Opere, i najstarijom zgradom u Temišvaru – dvorac Huniazilor, zatim Pravoslavnom katedralom… Trg Slobode sa statuom St. Jovana Nepomuka i Starom Gradskom Većnicom… Trg Ujedinjenja koji predstavlja centar starog grada sa Muzejom Revolucije, Srpskom Pravoslavnom Crkvom sa ikonostasom, delom Konstantina Danila, Katoličkom katedralom i Starom Palatom Prefekture… Slobodno vreme ili poseta nekom od poznatih tržnih centara. Povratak u hotel i priprema za doček Nove Godine. Individualni DOČEK NOVE GODINE na glavnom gradskom trgu, uz bogat muzički program i vatromet. Noćenje.
2

2. dan(01.01.2019.) TEMIŠVAR - ARAD - BEOGRAD

Kasni doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno polazak za ARAD, grad impresivne arhitekture u kojem je rođen Sava Tekelija, prvi Srbin doktor prava i predsednik Matice Srpske. Sledi razgledanje znamenitosti grada na reci Muri – Gradska kuća, Palata kulture, zatim neogotska Crvena Crkva i Rimokatolička crkva, Državni teatar… i ostala arhitektonski vredna zdanja. Polazak za Srbiju. Povratak u Beograd i Novi Sad u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:

Hotel STRELITIA 3* www.hotelstrelitia.ro.com
Hotel „Strelitia“ nalazi se na oko 3 km od centra Temišvara, i poseduje udobne sobe koje u svom sastavu imaju telefon, klimu i besplatan internet. Hotel poseduje restoran, bar….

Hotel TIMISOARA 4* http://hoteltimisoara.ro/
Hotel “Timisoara” je najveći hotel u Temišvaru, smešten u samom centru grada. Sobe poseduju kupatilo, internet konekciju, mini bar, klimu, telefon, TV. U okviru hotela nalazi se bar, restoran, spa centar…

temisvar-nova-godina-01
temisvar-nova-godina-02
temisvar-nova-godina-03
temisvar-nova-godina-04
temisvar-nova-godina-05