Autobusom, Automobilom
Prevoz
HB
Usluga

TERME RADENCI

CENOVNIK VAŽI ZA PERIOD BORAVKA
01.01.-14.01.2018. i 01.02.-18.02.2018.

CENA JE IZRAŽENE U EUR PO OSOBI, PO PAKETU:

HOTEL TIP SOBE NEDELJA - PETAK
07.01.-02.02.2018.
PETAK - NEDELJA
07.01.-02.02.2018.
NEDELJA - PETAK
01.01.-06.01.2018.
03.02. - 18.02.2018.
NEDELJA - PETAK
01.01.-06.01.2018.
03.02. - 18.02.2018.
RADIN 4* A deo standard dvokrevetna
premium dvokrevetna
53€
57€
58€
62€
57€
61€
62€
66€
RADIN 4* B deo premium dvokrevetna 55€
75€
60€
80€
60€
80€
65€
85€
IZVIR 4* dvokrevetna
suite
51€
71€
58€
78€
55€
75€
62€
82€
CENOVNIK PDF
pdf
CENA UKLJUČUJE:
smeštaj u odabranoj sobi i odabranom hotelu na bazi dva polupansiona po principu samoposluživanja
neograničeno kupanje u termama
jutarnja gimnastika i aerobik u vodi (pon.-sub.)
ulaz u svet sauna jednom dnevno do 15h
wireless internet.
CENA NE UKLJUČUJE:
turističku taksu – 1,27€ po osobi dnevno, prijavu boravka – 1€ po osobi/jednokratno (plaćanje se vrši na recepciji hotela, podložno promeni)
međunarodno zdravstveno osiguranje
prevoz
individualne troškove putnika.
  • jedno dete do 12 godina i jedno dete do 6 godina sa dve odrasle osobe u sobi – GRATIS (jedno dete spava na pomoćnom ležaju, a drugo dete deli ležaj sa roditeljima).
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste organizatora putovanja prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Rok za potvrdu rezervacije je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave i uplate akontacije. U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa. Molimo putnike da pažljivo pročitaju program putovanja, informacije i opšte uslove putovanja jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 15.12.2017.

????????????????????????????????????
radenci-1
radenci-2
radenci-3
radenci-4
radenci-5-2
radenci-5
radenci-6
radenci-7
radenci-8
radenci-9
radenci-11