6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

DOČEK NOVE GODINE 2018.

TOSKANA

PIZA – MONTEKATINI TERME – SAN ĐIMINJANO – SIENA – FIRENCA – BOLONJA

CENA ARANŽMANA PO OSOBI U €

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA PONUDA

29.12.2017.-03.01.2018. Hotel 3 3ND 159€

149€

CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje prema programu
vodič tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
obavezna boravišna taksa u Montekatiniju – 1,50€ po osobi po danu za hotel 3*(plaća se na recepciji hotela)
doplata za jednokrevetnu sobu – na upit
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualne troškove putnika, fakultativne izlete, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • San Điminjano i Sijena – 30€
 • Firenca – 25€
 • Doček Nove godine u Firenci – 15€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 40 putnika da bi se isti realizovali.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Slovenije i Italije.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 2 / 16.10.2017.

1

1. dan(29.12.2017.) BEOGRAD...

Polazak iz Beograda u 17h (tačno mesto polaska biće poznato dva dana pre polaska). Noćna vožnja teritorijom Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2. dan(30.12.2017.) ...PIZA - MONTEKATINI TERME

Dolazak u Pizu u prepodnevnim satima. Piza, nekadašnji centar moćne Maritimne Republike, grad u kome se nalazi jedan od najlepših trgova na svetu – Piazza dei Miracoli, sa remek delom romano-gotske arhitekture: Krivi Toranj, Katedrala, Krstionica i Groblje svetitelja… Šetnja gradom… Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Montekatini terme. Smeštaj u hotel.
3

3. dan(31.12.2017.) MONTEKATINI TERME - FIRENCA (FAKULTATIVNO) - MONTEKATINI TERME - DOČEK NOVE GODINE U FIRENCI (FAKULTATIVNO)

Doručak. Nakon doručka polazak na fakultativni izlet u Firenzu, glavni grad regije Toskana i provincije Firenza, smešten na obali reke Arno. Za Italijane, ali i za čitav zapadni svet Firenza ima ogroman istorijski, kulturni, obrazovni i umetnički značaj. Ovaj grad nazivaju kolevkom renesanse u njemu su živeli i stvarali mnogi umetnici 15 i 16. veka: Donatelo, Botičeli, Mikelandjelo, Makijaveli, Leonardo… Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Katedrala Santa Maria del Fiore – simbol Firenze sa čuvenom kupolom, koju je projektovao Bruneleski, Santa Maria Novela, Krstionica, Piazza della Signoria na kojoj se nalazi čuveni Palazzo Vecchio sa kopijom Mikelandjelovog Davida, Galerija Uffici, odlazak na Ponte Vecchio… Nakon obilaska slobodno vreme sve do povratka u Montekatini terme. Kraći odmor. Oko 21h polazak iz Montekatinija na doček Nove godine (fakultativno) u Firenci. Individualni DOČEK NOVE 2018. GODINE. Slobodno vreme do 1h kada je predvidjen povratak za Montekatini terme. Noćenje.
4

4. dan(01.01.2018.) MONTEKATINI TERME - SAN GIMIGNANO I SIENA (FAKULTATIVNO) - MONTEKATINI TERME

Doručak. Nakon doručka polazak na fakultativni izlet u San Gimignano i Sienu… San Gimignano – mali srednjovekovni grad, sa dobro očuvanim gradskim ambijentom iz 13. i 14. veka. Po dolasku u San Gimignano razgledanje grada i nakon toga slobodno vreme sve do polaska prema Sieni. Po dolasku u Sienu razgledanje grada: Crkva San Domenico, Piazza Salimbeni, Katedrala iz 12.veka, šetnja kroz čuvene sienske kontrade… U srcu Siene nalazi se jedan od najlepših trgova Italije, poznat po Paliu – festivalu sa konjskim trkama. Nakon razgledanja slobodno vreme i mogućnost odlaska u cantinu na degustaciju toskansih vina. U večernjim satima povratak u Montekatini terme. Noćenje.
5

5. dan(02.01.2018.) MONTEKATINI TERME - BOLONJA...

Doručak. Nakon doručka, napuštanje hotela i polazak ka univerzitetskoj kolevci Italije – Bolonji. Šetnja gradom i nakon toga slobodno vreme do popodnevnih časova. Nastavak puta ka Beogradu. Noćna voznja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa kraćim pauzama radi odmora.
6

6. dan(03.01.2018.) ...BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

•Hotel Vila Rita 3*, www.hotelvillarita.com
Hotel je par minuta šetnje udaljen od banjskog parka sa lekovitim izvorima. Hotel ima 4 smeštajne jedinice – Resort, Flowers, Sede i Depandance, jedna pokraj druge. Broj smeštajnih jedinica je 84. Sve sobe imaju TV, telefon i kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).
•Hotel Delizia 3*, www.hoteldeliziagenovese.it
Hotel Delizia je smešten u neposrednoj blizini glavnog trga Montekatiniji i banjskog parka sa lekovitim izvorima. Broj smeštajnih jedinica je 24. Sve sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).
•Hotel Concordia 3*, www.albergohotelconcordia.com
Hotel Concordia se nalazi pokraj banjskog parka sa lekovitim izvorima u mirnom delu Montekatinija. Sve sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).
•Hotel Vintage 3*, www.vintage-hotel.it
Hotel Vintage se nalazi u neposrednoj blizini glavne železničke stanice u Montekatiniju. Broj smeštajnih jedinica je 27. Sve sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).

Organizator zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.

toskana-ng
toskana-1
toskana-2
toskana-12
toskana-11
toskana-10
toskana-9
toskana-8
toskana-7
toskana-6
toskana-5
toskana-4
toskana-3