4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Italija – Venecija

Autobusom 4 dana/3 noćenje

Venecija – čudesna i jedinstvena, nedostižni original za gradove širom sveta koji samo podsećaju na nju, ili se s njom s ponosom porede. Jedna je od najvrednijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Grad je raskošne arhitekture, prefinjene muzike i neke posebne svetlosti zbog čega je prozvana „Serenissima“ (presvetla). Sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
08.11. - 11.11.2018. Hotel 3 3ND 139€ 60€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u Lido di Jesolu, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje prema programu
usluge vodiča, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • prevoz brodom Punta Sabioni – Venecija – Burano – Punta Sabioni – 25€
 • Vićenca i Padova – 25€.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Za realizaciju fakultativnih izleta potreban minimum 25 plativih putnika. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u evrima.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2018 od 10.01.2018., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2018. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 02.08.2018.

1

1.dan BEOGRAD - LIDO DI JESOLO

Sastanak putnika na parkingu Turistički terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br 4) u 06:40h. Polazak autobusa u 07:00h. Vožnja teritorijom Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Lido di Jesolo, poznato letovalište u Venecijanskom zalivu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2

2.dan LIDO DI JESOLO - VENECIJA - BURANO - LIDO DI JESOLO

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Veneciju. Polazak autobusom do luke Punta Sabioni. Vožnja brodom do Venecije. Panoramsko razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke Republike (IX-XVIII vek): Trg Sv. Marka, Bazilika Sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto… Slobodno vreme za individualno razgledanje ili fakultativna vožnja gondolama kanalom Grande. U dogovoreno vreme polazak brodom za ostrvo Burano, poznato po izradi venecijanske čipke i po kućama jarkih boja. Slobodno vreme. Povratak brodom do luke Punto Sabioni i nastavak autobusom do Lido di Jesola. Noćenje.
3

3.dan LIDO DI JESOLO - VIĆENCA - PADOVA - LIDO DI JESOLO

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet do Vićence i Padove. Vožnja do Vićence, živopisnog grada, koji je zahvaljujući bogatom nasleđu poznatog arhitekte Paladija koji je ovde živeo i stvarao, uvršćena na listu kulturne baštine UNESCO. Foto pauza na brdu Monte Beriko, odakle se pruža božanstven pogled na grad. Razgledanje centra grada: Korzo Paladio, katedrala Duomo, bazilika Paladini, Teatro Olimpiko… Slobodno vreme. Nastavak vožnje do Padove, grada umetnosti i kulture, poznatog univerzitetskog centra Italije. Po dolasku razgledanje grada: Trg Prato dela Vale, bazilika Sv. Antonija zaštitnika grada, spomenik Gatamelati-delo čuvenog Donatela… Slobodno vreme. Povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.
4

4.dan LIDO DI JESOLO - TRST - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Trst. Po dolasku panoramski obilazak grada: Ponte Roso, kanal Grande, srpska crkva Sv. Spiridona, trg Ujedinjenja Italije… Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Beograd. Vožnja teritorijom Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

Lido di Jesolo: Moderno 3* www.hotelmodernojesolo.com,
Grifone 3* www.hotelgrifonejesolo.it,
Venezia la Viletta 3* www.venezialaviletta.it
Sanremo 3* www.hotelsanremojesolo.it,
Da Bepi 3* www.hotel-dabepi.com

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.

italija-venecija-01
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018
Venecija se nalazi u Italiji putovanja 2018