4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Venecija – čudesna i jedinstvena, nedostižni original za gradove širom sveta koji samo podsećaju na nju, ili se s njom s ponosom porede. Jedna je od najvrednijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Grad je raskošne arhitekture, prefinjene muzike i neke posebne svetlosti zbog čega je prozvana „Serenissima“ (presvetla). Sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
01.02. - 04.02.2018. HOTEL 3 3 ND 149€ 50€
CENOVNIK PDF
pdf
ARANŽMAN SADRŽI:
prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u Lido di Jesolu, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
razgledanje prema programu
usluge vodiča, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
ARANŽMAN NE SADRŽI:
dinarski deo aranžmana – 1790rsd po rezervaciji
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi putnika
fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

 • prevoz brodom Punta Sabioni-Venecija-Punta Sabioni – 15€ (povratna karta)
 • izlet Murano – Burano – Torčelo – 25€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 05.12.2017.

1

1.dan(01.02.2018.) BEOGRAD - LIDO DI JESOLO

Sastanak putnika na parkingu preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (buvljak), na uglu ulica Antifaštičke borbe i Juriija Gagarina u 06.30h. Polazak autobusa u 07.00h (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dva dana pre putovanja). Vožnja teritorijom Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak u Lido di Jesolo, poznato letovalište u Venecijanskom zalivu. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2

2.dan(02.02.2018.) LIDO DI JESOLO - TORČELO - MURANO - BURANO - LIDO DI JESOLO

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili odlazak na celodnevni fakultativni obilazak „Ostrva Lagune“. Dolazak do luke Punta Sabioni, ukrcavanje na brodić i plovidba do tri prelepa ostrva: BURANO – poznat po izradi venecijanske čipke i po kućama jarkih boja; TORČELO – najstarije naseljeno ostrvo lagune, razgledanje katedrale Santa Maria Assunt i MURANO – poznat po izradi predmeta od stakla, poseta čuvenoj radionici Murano stakla. Povratak brodićem do luke Punta Sabioni. Povratak autobusom u Lido di Jesolo. Noćenje.
3

3.dan(03.02.2018.) LIDO DI JESOLO - VENECIJA - LIDO DI JESOLO

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Veneciju. Dolazak do luke Punta Sabioni. Vožnja brodom do Venecije. Panoramsko razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke Republike (IX – XVIII vek): Trg Sv. Marka, Bazilika Sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto. Slobodno vreme za individualno razgledanje. Povratak brodom do luke Punta Sabioni. Povratak autobusom u Lido di Jesolo. Noćenje.
4

4.dan(04.02.2018.) LIDO DI JESOLO - TRST - BEOGRAD

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i polazak za Trst. Usputna pauza u autletu Palmanova. Nastavak putovanja za Trst. Po dolasku u Trst panoramski obilazak grada. Slobodno vreme. Polazak za Beograd. Vožnja teritorijom Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

Hoteli 3* su locirani u centralnom delu Lida di Jesola. Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima: www.ragnohoteljesolo.it, www.hotelportofino.it, www.venezialaviletta.it
Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Ime hotela biće poznato deset dana pred polazak na putovanje.

venecija-karneval
venecija-2
venecija-3
venecija-4
venecija-5
venecija-6
venecija-7
venecija-8
venecija-9-lido-di-jesolo