Pariz

30.12.2017. - 3 noćenja
4 dana/3noćenja
Avionom

Sorento

29.12.2017. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Rim

29.12.2017. - 3 noćenja
5 dana/4noćenja
Avionom

Milano

29.12.2017. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Moskva

29.12.2017. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Napulj

29.12.2017. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Malta

30.12.2017.- 4 noćenja
5 dana
Avionom