Puket

POPUNJENO

Popust 70€ po osobi za uplatu do 31.10.

Vodimo vas na Puket, najveće tajlandsko ostrvo u Andamanskom moru, u zemlju susretljivih i znatiželjnih ljudi koji će vas šarmirati svojim osmehom.
Iako je sinonim za lud provod, Puket ima preko 40km divnih plaža (Kata, Kamala, Karon i Bangtao) koje su idealne za miran porodični odmor. Ne propustite izlete do ostrva PhiPhi, Raha, Similans i James Bond, kao ni druženje sa slonovima i tigrovima. Oprobajte se u bandži dzampingu, vožnji skuterima, raftingu na splavovima od bambusa. Najpopularnije turističko mesto Patong preporučujemo mladima i onima koji se tako osećaju zbog brojnih restorana, barova i burnog noćnog života.

03.01.- 15.01.2020.

Hotel ANDAMAN SEA VIEW 4 Cena aranžmana izražena u eurima
Cena po osobi u dvokrevetnoj sobi 1550€
Doplata za III odraslu osobu 1235€
I Dete od 4 do 11,99 god 1000€
I Dete od 2 do 3,99 god 630€
I Dete mlađe od 2 god besplatno
Doplata za polupansion – odrasli 253€
Doplata za polupansion – deca 4 do 11,99 god 132€
Cena za decu važi u pratnji dve punoplatežne osobe. Deca imaju svoj ležaj i mesto u avionu.
Deca mlađa od 2 god nemaju svoje sedište u avionu ni ležaj u hotelu.
CENOVNIK PDF
pdf
CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
Avio kartu sa svim taksama (takse su podložne promeni)
1 ručni prtljag do 8 kg i 1 čekirani prtljag do 30 kg (deca mlađa od 2 god koja nemaju svoje sedište nemaju pravo na prtljag)
Smeštaj na bazi 11 noćenja s doručkom u superior dvokrevetnoj sobi
Transfer aerodrom – hotel – aerodrom
Organizaciju putovanja
Pratioca grupe
CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
Vizu za Tajland 45€
Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji nakasnije do 5 dana pred put – oko 16€ za ceo boravak sa pokrićem troškova do 30.000€ )
Fakultativne izlete
Nepomenute troškove

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Rezervacija aranžmana se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 25 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina do 3 mesečne rate.

Organizator putovanja je TA „BELVI TRAVEL“ d.o.o. stalna članica YUTA-e / Licenca br. OTP 25/2016.

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. Opšte uslove možete pogledati OVDE
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Uplatom paket aranžmana, prevoza ili ponudjene turističke usluge smatra se da je putnik pročitao navedene napomene i izvode i da prihvata sve navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.
 • Informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
 • Za sve ponuđene opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave, a najkasnije mesec dana pre putovanja, potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja iste. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje zbog nedobijanja vize nije moguće.
 • Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost za izdavanje avio karte ili vize sa pogrešnim podacima.
 • Maloletna deca koja putuju bez jednog roditelja moraju imati saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 14 putnika.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma putovanja.
 • Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
 • Putnik je dužan da se raspita o tačnom vremenu i mestu polaska najranije 2 dana pre puta.
 • Kod avio aranžmana moguće je blago pomeranje datuma putovanja u zavisnosti od trenutka formiranja grupe kao i od raspoloživih mesta na letovima.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • U slučaju promene cene avio prevoza od strane avio kompanije, agencija zadržava pravo da promeni cenu aranžmana. Cena je garantovana samo kada se uplati celokupan iznos cene avio karte. Nakon kupovine avio karata, uplaćeni iznos se se ne vraća bez obzira na razlog odustanka putnika od putovanja. Avio karte su nerefundabilne.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak…).
 • Predstavnik agencije – je obavezan da dočeka i isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima po dolasku radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne i osnov za žalbu.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka od 09:00 do 10:00 h. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja kategorizovan je od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja, u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
 • Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti.
 • Grupni aranžmani ne podrazumevaju potvrdu zahteva za twin ili double sobe, konektovane sobe, family sobe ili njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost i sl.). Organizator putovanja ne može obećavati ovakve usluge.
 • Organizator putovanja ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
 • Agencija prevozi putnike do objekta smeštaja onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
 • Izlete vode lokalni vodiči na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.
 • Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
 • U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2019 od 25.01.2019., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2019. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator: BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 1 / 31.05.2019.

1

03.01.

Sastanak na aerodromu Beograd 2 sata pre poletanja (o tačnom vremenu bićete obavešteni 24h pre puta). Čekiranje na let za Dohu QR 232 u 11:40. Sletanje u Dohu u 18:45 po lokalnom vremenu. Let za Puket QR 842 u 20:15. Sletanje na Puket 04.01. u 07:05 po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Ulazak u sobe odmah po dolasku. Noćenje.
2

05.01. – 13.01.

Doručak. Slobodno vreme za odmor i fakultativne izlete.
3

14.01.

Doručak. Napuštanje soba do 11h po hotelskim pravilima. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer do aerodroma. (Mogućnost doplate za late check out i korišćenje sobe do polaska u zavisnosti od raspoloživosti). Let za Dohu QR841 u 19:40. Sletanje u Dohu u 23:00h po lokalnom vremenu. Pauza do leta za Beograd.
5

15.01.

Let za Beograd QR 231 u 06:50h. Sletanje u Beograd u 10:40. Kraj programa.

HOTEL ANDAMAN SEA VIEW 4*

hotel andaman

Hotel Andaman Seaview – Karon Beach smešten je na 5 minuta hoda od centra Karona, gde se nalaze restorani i brojne prodavnice. Nalazi se preko puta plaže Karon i gleda na Andamansko more. Međunarodni aerodrom Puket udaljen je oko sat vremena vožnje.

Hotel ima 2 restorana i 2 otvorena bazena, dečiji bazen i igralište za decu.
Restoran Maneekram svakog dana služi doručak na bazi švedskog stola i nudi fiksni meni za ručak i večeru. Posluga u sobi je na raspolaganju non-stop. Snek bar pored bazena služi pića i lagane obroke kao što su sendviči, salate i deserti.

Savremene i klimatizovane superior sobe u hotelu Andaman Seaview uređene su u kinesko-portugalskom stilu. Podovi su obloženi pločicama. Svaka soba ima kupatilo sa kadom i fenom, telefon, TV sa kablovskim kanalima, WiFi, pribor za pripremu čaja/kafe, mini-bar, sef, kišobran, torbu i peškire za plažu.

Gosti mogu uživati u masaži u spa centru Samunprai, otići u frizerski/kozmetički salon ili vežbati u teretani. Ostali sadržaji uključuju turistički desk i poslovni centar. Deca mogu da plivaju u bazenu ili da se zabavljaju na igralištu.

PREPORUČUJEMO

Po vašem izboru
Avionom
Po vašem izboru
Avionom
Po vašem izboru
Avionom