7 dana
Trajanje
Avionom, Vozom
Prevoz
ND
Usluga

Evropski gradovi – Rusija

„BELE NOĆI“ – MOSKVA I ST.PETERBURG

Gratis izleti: Moskovski metro i Petropavlovska tvrđava

7 dana (6 noćenja) – avionom i vozom

Termin: 19. – 25. Jun 2020.

HOTEL USLUGA Cena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi (Redovna cena)
CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
Hoteli po programu 4 u centru Moskve i Sankt Peterburga ND 960 €
Doplata za jednokrevetnu sobu: 310 €. Napomena: Rezervacija jednokrevetnih soba vrši se na upit. Ne postoji mogućnost rezervacije trokrevetne sobe.
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Avio prevoz kompanijom Air Serbia na relaciji Beograd-Moskva, Sankt Peterburg-Beograd; avio-takse u zemlji i inostranstvu oko 123 evra koje su podložne promeni a plaćaju se po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate; transferi na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom, panoramsko razgledanje Moskve bez ulazaka u navedene lokalitete; obilazak moskovskog metroa; panoramski obilazak Sankt Peterburga, ulaznica i obilazak Petropavlovske tvrđave u Sankt Peterburgu; smeštaj u hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom u Moskvi u hotelu sa 4* u centru grada i 3 noćenja sa doručkom u Sankt Peterburgu u hotelu sa 4* u centru grada; prevoz brzim vozom Sapsan na relaciji Moskva-Sankt Peterburg, usluga lokalnih vodiča na srpskom jeziku, kao i troškovi organizacije i vođenja putovanja..
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Posluženje u avionu, fakultativni izleti i posete, prevoz metroom ili nekim drugim vidom gradskog prevoza, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.

MOSKVA Za minimum 15 pax
Kremlj sa Oružanom palatom 75
Sergijev Posad 45
Muzej Borodinske bitke 35
Krstarenje rekom Moskvom 40
PETERBURG Za minimum 15 pax
Ermitaž* 45
Peterhof dvorac i Kronštat*
(hidrogliserom i autobusom) **
95
Carsko selo * 56
Rusko folklorno veče* 56
Ručak i čas kuvanja ruske kuhinje* 62
Minimalni broj prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 20.
*Minimalni broj prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta:Folklorno veče i Ručak i čas kuvanja je 15.
* Prijavljivanje i plaćanje izleta: Kremlj, Peterhof i Kronštat, Ermitaž, Carsko selo, Rusko folklorno veče, Ručak i čas kuvanja obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 11. maja 2020. Nakon 11.05. rezervacija ulaznica za lokalitete neće biti moguća.

Napomena: u cenu izleta uključeni su vodič, autobus, ulaznice, slušalice.
Za broj prijavljenih putnika(za fakultativne izlete) ispod 20, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, promene kursa rublje i nedovoljnog broja prijavljenih učesnika promeni cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika i drugih objektivnih okolnosti otkaže putovanje, o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet dana pre predviđenog početka putovanja.
  • Minimum za realizaciju grupe je 20 putnika.
  • Prilikom prijave, obavezno se dostavljaju podaci iz pasoša. Za građane Republike Srbije viza nije potrebna, ali je potrebno dati tačne podatke iz pasoša (datum rođenja, broj pasoš, datum važenja pasoša i državljanstvo).
  • Svi putnici na ulasku u Rusku Federaciju, od pogranične policije na pasoškoj kontroli dobijaju dokument – Migracionu kartu.U obavezi su da je drže u pasošu sve do izlaska iz države.
  • Neposedovanje Migracione karte pri izlasku iz Ruske Federacije prouzrokuje zabranu izlaska i prateće mere.
  • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Cena aranžmana uključuje i 20 kg prtljaga (1 torba, dodatna torba se naknadno naplaćuje čak iako je u okviru 20 kg).
  • Mole se putnici da provere tačno vreme leta dva dana pre polaska na telefon agencije.
  • Lokalna turistička agencija, organizator panoramskog razgledanja i izleta, zadržava pravo promene redosleda izvođenja razgledanja i izleta (datuma i vremena polaska na izlet) kao i sadržaja izleta koji može biti podložan izmenama ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (praznicima, radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom, vremenskim prilikama i slično). Cene fakultativnih izleta važe za mínimum 15 prijavljenih putnika. Ukoliko je broj putnika manji, izlet se može organizovati ali po nešto višoj ceni.
  • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije organizatora putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020. godine zakljuĉenog sa ugovaraĉem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistiĉkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistiĉkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sad“.

Organizator: KonTiki Travel & Service d.o.o., Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Matični broj: 20899999
Belvi d.o.o. nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana – BELE NOĆI Moskva i St. Peterburg. Organizator putovanja je turistička agencija KonTiki travel & service d.o.o., licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.,
Kategorija licence A40. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki travel & service d.o.o.
Program br.2 važi od 20.02.2020.

1

1. dan(19.06.2020.) BEOGRAD - MOSKVA

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ‘’Nikola Tesla” kod šaltera agencije u 04:30 časova. Poletanje aviona za Moskvu u 06:35 časova (Let JU650). Sletanje na aerodrom u Moskvi u 10:15 časova. Po dolasku u Moskvu odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Vrapčeva brda, Moskovski Univerzitet, Park Pobede, Hram Hrista Spasitelja, Crveni trg, Novodevičji manastir, Tverska ulica, Boljšoj Teatar… Transfer do hotela. Smeštaj. Popodne obilazak moskovskog metroa, nekih od najlepših metro stanica, bogato dekorisanih skulpturama, mozaicima, mermernim stubovima. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Noćenje.
2

2. dan(20.06.2020.) MOSKVA

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost fakultativnog obilaska teritorije Kremlja: crkve Sv.Uspenja, Sv.Blagoveštenja i Sv.Arhangela (sa ulaskom u jednu od crkava) – grad u gradu, utvrdjenje sa karakterističnim zidovima od crvene opeke, visokim kulama, palatama i starim crkvama koji predstavlja znak velike moći Moskve. Izlet podrazumeva i obilazak Oružane palate, istorijsko-kulturnog muzeja moskovskog Kremlja, Carske riznice sa eksponatima starih ruskih juvelira… Nakon obilaska Kremlja slobodno vreme za individualnu šetnju i razgledanje. Povratak u hotel metroom ili fakultativni obilazak Muzeja Panorama Borodinske bitke, posvećenom Otazdbinskom ratu sa Napoleonom 1812.g. Glavni eksponat muzeja je panorama, slikano platno dimenzija 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i predstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Slobodno vreme. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Noćenje.
3

3. dan(21.06.2020.) MOSKVA

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost fakultativnog izleta: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve usred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Povratak u Moskvu. Uveče fakultativno: Večernja Moskva sa reke – vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, jedan od najlepše osvetljenih gradova na svetu. Noćenje.
4

4. dan(22.06.2020.) MOSKVA - SANKT PETERBURG

Doručak. Rani jutarnji transfer do železničke stanice. Putovanje za Sankt Petersburg u 09:40 časova savremenim vozom Sapsan. Dolazak u Sankt Peterburg nakon tri i po časa vožnje. Po dolasku u Sankt Peterburg odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Nevski prospekt, Dvorski trg sa Zimskim dvorcem, Kazanjska Saborna crkva, Isakijevska crkva, zgrada Admiraliteta, fascinantni mostovi na Nevi, kao i mnogi spomenici koje su projektovali najpoznatiji arhitekti tog vremena. U produžetku razgledanja gratis izlet-poseta Petropavlovskoj tvrđavi u kojoj se nalaze grobovi ruskih careva počev od Petra I. Tvrđava je jedna od najatraktivnijih znamenitosti Sankt Peterburga. Predstavlja bedeme jednog od najranijih utvrđenja, izgrađenog u cilju zaštite i ojačavanja novoosnovanog grada 1703.godine. Petropavlovska katedrala bila je gradska crkva, a do1917. grobnica ruskih careva. Katedrala ima vrlo raskošnu dekoraciju i izuzetne lustere. Tvrđava je nekada služila i kao baza za gradski garnizon i kao zatvor za političke neprijatelje ili zatvorenike visokog ranga. Transfer do hotela. Smeštaj. Uveče fakultativna poseta: Rusko folklorno veče sa tradicionalnom muzikom i plesom. Noćenje.
5

5. dan(23.06.2020.) SANKT PETERBURG

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost fakultativne posete muzeju Ermitaž-Zimskom dvorcu. Zimski dvorac je bio dom ruskih careva od 1760. godine a izgrađen je na obali reke Neve i oslikava klasičan stil barokne arhitekture. Takođe je popularan i kao glavna zgrada muzeja Ermitaž. Danas je riznica sa više od tri miliona eksponata predstavljenih u 320 sala koje otkrivaju tajnu italijanske renesanse, kao i remek dela Leonarda Da Vinčija, Ticijana, Rembranta… Gotovo da nema muzeja na svetu koji bi mogao da se takmiči sa veličinom i bogatstvom eksponata Ermitaža čuvenom kako po postavci tako i po svojoj unutrašnjoj dekoraciji i arhitektonskim detaljima. Nakon obilaska Ermitaža slobodno vreme ili fakultativno: Ručak i čas kuvanja ruske kuhinje. Odlazak do restorana, učešće u času kuvanja i upoznavanje sa karakteristikama ruskih tradicionalnih jela. Nakon časa kuvanja biće poslužen ručak i neka od tradicionalnih, bezalkoholnih ruskih pića. Povratak u hotel autobusom. Ili fakultativno: Puškin-Carsko Selo, letnja rezidencija Ekaterine Velike, prekrasan dvorac i park površine 107 hektara. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Ekatarininom dvorcu vratila stari sjaj. Noćenje.
6

6. dan(24.06.2020.) SANKT PETERBURG

Doručak. Slobodan dan ili mogućnost fakultativne posete Peterhof dvorcu i gradu-tvrđavi Kronštat. Peterhof se nalazi na samoj obali Finskog zaliva. Ovaj impozantni kompleks carskih rezidencija sa očaravajucim parkom, jedna je od najpoznatijih i najposećenijih atrakcija u okolini Sankt Peterburga. Peterhof ponekad zovu “ruskim Versajem”, zbog njegove veličanstvenosti kao i udaljenosti od , nekadašnje, prestonice. Prvobitno, Petar I je izgradio običnu drvenu kućicu gde je zastajao da se odmori na putu od Kronštata do Sankt Peterburga, da bi kasnije ovaj posed učinio svojom zvaničnom rezidencijom i izgradio grandiozni kompleks sa 11 parkova, desetinom zgrada i paviljona, brojnim skulpturama. Carica Jelisaveta je naredila dodatno proširenje Velike Palate, parka i sistema fontana od kojih je najpoznatija Velika Kaskada, jedinstvena po svojoj lepoti. Dominantno prirodno svojstvo Peterhofa je šesnaest metara visoka hrid koja leži na stotinak metara od obale Finskog zaliva. Na vrhu hridi, u blizini središta Donjeg vrta, nalazi se Veliki dvorac koji gledano sa zemlje izgleda impozantno i ogromno, ali zapravo nije veliki i ima tek tridesetak soba. Dvorac je poznat po raskoši enterijera i eksterijera. Unutrašnjost palate u centralnom delu krase scene iz rusko-turskog rata, dok se u istočnom krilu palate nalaze odaje u orijentalnom stilu. Najpoznatija prostorija u palati je Soba slika, čije zidove pokriva 368 slika sa motivom žene. Dvorac i parkovi se nalaze na listi Svetske baštine Uneska. Obilazak dvorca Peterhof. (Parkovi se otvaraju za obilazak krajem aprila). U nastavku izleta polazak autobusom do grada-utvrđenja Kronštat koji se nalazi 30 km zapadno od centra Sankt Peterburga. Kronštat je smešten na ostrvu Kotlin, u Finskom zalivu, a do 1983. godine pristup na ostrvo je bio moguć samo vodenim putem. Danas je ostrvo povezano autoputem sa severnom i južnom obalom Finskog zaliva. Istorija Kronštata usko je povezana sa pomorstvom Rusije i sveta. Iz njegove luke je isplovio prvi ruski parobrod, prvi ledolomac na svetu i prvi ruski moreplovac koji je oplovio svet, Ivan Kruzenštern. Kronštat se smatra kolevkom Ruske ratne mornarice. Kroz istoriju grad je bio luka i sedište ruske Baltičke flote. Kronštat je nekada bila najčuvanija svetska luka sa skoro 42. utvrđenja i doskora je bila zatvorena za javnost. Grad je, osim utvrđenjima, ispresecan i kanalima a jedna od znamenitosti grada je i Hram Svetog Nikole, sagradjen u neo-vizantinskom stilu. Zbog svojih znamenitosti i značaja koji je imao kroz istoriju, Kronštat je upisan na listu Unesko svetske kulturne baštine. Po dolasku u Kronštat šetnja gradom i obilazak Hrama Svetog Nikole. Povratak u hotel. Noćenje.
7

7. dan(25.06.2020.) SANKT PETERBURG - BEOGRAD

Doručak. Transfer na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd u 11:05 časova (Let JU671). Sletanje u Beograd u 12:55 časova. Kraj programa.

Azimut Smolenskaya 4 * Moskva azimuthotels.com

Hotel je smešten u centru grada u istorijskoj zgradi sa kararteristikama sovjetske arhitekture. Nalazi se u blizini zgrade Ministarstva inostranih poslova i na ulazu u ulicu Arbat. Do Crvenog trga i Baljšoj teatra udaljen je 2 metro stanice. Sobe su raspoređene na 23 sprata i imaju divan pogled na centar Moskve. Moderne i elegantno uređene sobe sadrže kupatilo sa tuš kabinom i fenom za kosu, mini bar, SAT TV, sef,radni sto, klima uređaj, besplatan Wi Fi, pribor za kafu i čaj. Od dodatnih sadržaja gostima je na raspolaganju restoran, lobi bar, fitness centar, poslovni centar. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Azimut Saint Petersburg 4* Sankt Peterburg azimuthotels.com

Hotel se nalazi u admiralitetskoj četvrti, u širem centru grada, pored reke Fontanke. Udaljenost od centralnog gradskog bulevara, Nevskog prospekta je 4 km). Od hotela se može doći pešice do Marinskog pozorišta I Isakijevske crkve (oko 2 km). Smešten je u najvišoj zgradi istorijskog dela Sankt Peterburga. Na 10 minuta hoda od hotela nalazi se stanica metro linije ,, Tehnološki institut”kojom se nakon dve stanice stiže do Nevskog prospekta (udaljenost od Nevskog prospekta 4 km). Od sadržaja hotel ima: panoramski restoran, kafe bar, spa centar, bazen, kongresne sale. Smeštaj je obezbeđen u SMART Junior Suite, sobama (kvadratura soba oko 25-27 m2).Moderne i elegantno uređene sobe sadrže kupatilo sa tuš kabinom, fenom za kosu, mini bar, SAT TV, sef, radni sto, besplatan Wi Fi. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće poznat 7 dana pre polaska na put.

Površina Rusije: 17,1 miliona kv km (po teritoriji najveća zemlja sveta); njene obale zapljuskuje 12 mora, rastojanje između krajnje severne i krajnje južne tačke 4 000 km a između krajnje istočne i krajnje zapadne tačke 10 000 km.

Stanovništvo: 145,3 mil (79,8% Rusa, 3,8% Tatara, 2,0% Ukrainaca, 0,9% Čečena, 0,8% Jermena, 0,6% Belorusa).

Veroispovest: 70 -75% pravoslavnih vernika, katolici, jevreji, ateisti.

Uredjenje: Rusija je Federacija sa 83 ravnopravna subjekta (21 republika, 9 krajeva, 46 oblasti, 2 grada federalnog značaja, 1 autonomna oblast, 4 autonomna okruga).

Zvanični jezik: ruski (narodi Rusije govore na vise od 100 jezika).

Valuta: rublja  1e = 68 Rub  1 USD = 61,7677 Rub po kursu na dan objavljivanja aranžmana. Promene su moguće.

Stanovništvo Moskve: više od 12 mi.l.

Stanovnistvo Sankt Peterburga: 4 780 000.

Lokalno vreme: Sankt Peterburg i Moskva su u Moskovskoj časovnoj zoni + 2 h u odnosu na vreme u Srbiji

Klima: od  umereno-kontinentalne do primorske (u Sankt Peterburgu). Letnje temperature 19 – 35 stepeni a vlažnost vazduha 78 %.

Struja: 220 V.

Prevoz: Metro je osnovni transport u Moskvi  i Sankt Peterburgu. Cena za jednu vožnju je 32 rublje. Korišćenje autobusa i trolejbusa je otežano zbog velikih gužvi u saobraćaju. Taksi nije obeležen, veoma je skup.

Hrana i piće: Kafe restorani su u svim velikim muzejima i dvorcima. Omiljeno rusko pecivo PIROG treba probati u restoranima STOLE u Sankt Peterburgu a najpoznatija čorba je BORŠĆ. Ako niste probali BLINI (palačinke) sa kavijarom kao da niste bili u Rusiji. Crni ražani hleb borodino i maslac sa Valdajske visoravni nalazi se na svakoj svečanoj trpezi. GRECKA (heljda) i druge kaše su na meniju za doručak svakog Rusa a kuvane suve šljive sa pavlakom i žele od borovnice sa šlagom dezerti su sa kremaljskog  menija. VOTKA se pije pre ručka, KVAS posle ručka a bez ŠAMPANJCA se ne može zamisliti nijedan praznik!

Kupovina:  Na svim turističkim putevima, od hotelskih suvenirnica do uličnih tezgi veliki je izbor pravih ruskih suvenira. Uz znanu MATRJOSKU veliki je izbor nakita od poludragog kamena sa Urala, HOHLAMA, oslikane drvene posude, ORENBURZKA MARAMA od kozje dlake, ČIPKA iz Vologde, ĆILIBAR iz Kaliningrada, keramički predmeti GZELJ.

Moskva se nalazi u Rusiji putovanja 2018