6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
BB
Usluga
Da
Vodič

Turska

Istanbul

Autobusom 6 dana/3 noćenja

Termin: oktobar – decembar 2019.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA PO OSOBI
29.10. - 03.11.2019. Hotel 3 3ND 129€
07.11. - 12.11.2019. Hotel 3 3ND 129€
26.11. - 01.12.2019. Hotel 3 3ND 119€
11.12. - 16.12.2019. Hotel 3 3ND 109€
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz turističkim autobusom (klima, video i audio oprema) na relaciji navedenoj u programu
Smeštaj u Istanbulu u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto)
Usluge pratioca grupe tokom putovanja
Obilaske prema programu uz pratnju stručnog lokalnog vodiča na našem jeziku
Troškove organizacije i vođenja aranžmana.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Međunarodno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi putnika
Fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • Obilazak Aja Sofije, Topkapi palate, Plave džamije, hipodroma – 45€
 • Dolma Bahče palata sa ulaznicom za harem – 35€
 • Krstarenje Bosforom – 20€
 • Tursko veče – 30€
 • Panoramski obilazak – 10€
 • Prinčevska ostrva – 20€.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika, cena fakultativih izleta je podložna promeni


 • Dete 2-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ima popust 10% (ima sedište u autobusu i krevet).

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

 • Aranžman je rađen na bazi od 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 45 putnika).
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator: Prestige Travel Novi Sad, Dunavska br. 12, Licenca OTP 46/2017. od 29.05.2017.
Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Istanbul. Organizator putovanja je turistička agencija Prestige travel Novi Sad, licenca OTP 46/2017. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Prestige travel Novi Sad.
Cenovnik/Program br.1 važi od 18.04.2019.

1

1.dan NOVI SAD - BEOGRAD...

Polazak iz Novog Sada u 16:00h  sa parkinga kod ”Lokomotive ”, i iz Beograda u 18:00h sa Turističkog terminala – SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niš br 4  (za tačno vreme i mesto polaska pozovite agenciju dan pre puta). Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora i  obavljanja carinskih formalnosti do Istanbula.
2

2.dan ...ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora fakultativno „city tour” – panoramsko razgledanje grada: Kapali čaršija,Valensov akvadukt, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim, silazak na Bosfor, palata Dolma Bahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana, prelazak na azijsku stranu preko bosforskog mosta do čuvenog vidikovca – Čamlidža. U povratku zadrzavanje na Taksimu u trajanju 2h. Povratak u hotel. Noćenje.
3

3.dan ISTANBUL

Doručak. Nakon doručka fakultativan obilazak: Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi palata, Hipodrom,…  šetnja do Kapali čaršije.  Slobodno vreme za šoping. Povratak u hotel. Noćenje.
4

4.dan ISTANBUL

Doručak. Fakultativno obilazak palate Dolma Bahče i krstarenje Bosforom, nakon toga sledi obilazak Vaseljenske patrijaršije. Povratak u hotel. Slobodno vreme. U večernjim satima preporučujemo fakultativan odlazak na Tursko veče u nacionalni restoran sa tradicionalnom muzikom (večera, piće, trbušni ples). Noćenje.
5

5.dan ISTANBUL...

Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 12:00h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak grupe iz Istanbula u 18:00h. Putovanje prema Srbiji sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
6

6.dan ...BEOGRAD - NOVI SAD

Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

Hotel Metro 3* – Lociran u starom delu grada Laleli. Sve glavne znamenitosti nalaze se na 15 min od hotela. Hotel Metro je moderan i kvalitetan gde je usluga na zavidnom nivou. Hotel poseduje sobe koje su opremljene klima uređajima, televizorom, kupatilom. Usluga: noćenje sa doručkom.

istanbul