7 noćenja
Trajanje
Autobusom, Avionom
Prevoz
BB
Usluga
Da
Transfer

PUTOVANJE U SVETU ZEMLJU

Izrael i zapadna Evropa

Avionom 8 dana / 7 noćenja

Termin: 05. – 12. Decembar 2019.

Izrael je sveta i obećana zemlja u kojoj je rođeno hrišćanstvo. Na svetoj zemlji su sagrađena najveća svetilišta i mesta hodočašća. U Izraelu su i grobnice najvećih jevrejskih predaka ali je i mesto prvog polaganja Zavetnog kovčega sa Deset božjih zapovesti.
Tel Aviv, Jerusalim, Vitlajem, Mrtvo more i reka Jordan, Via Dolores, Kumran i Masada samo je delić onog zbog čega vredi videti i doživeti ovu u mnogo čemu specifičnu zemlju fascinantnih gradova, od onih nastalih pre Hista pa sve do današnjih metropola, zemlju zadivljujućih kulturno-arheoloških lokaliteta, neverovatnih istorijskih dešavanja koja liče na legende, zemlju inspirišućih pejzaža… Susret uživo sa Izraelom je putovanje za one koji žele da znaju, da dožive, za avanturiste koji prepoznaju kulturne vrednosti bez predrasuda, za one koji žele da obiđu svet…I još nešto: Izrael je danas moderna zemlja izutetne lepote i velelepne baštine koju posećuju milioni turista iz celog sveta. Zato, ne propustite priliku da sebe i svoju ličnost obogatite novim saznanjima i duhovnim vrednostima.

TERMIN PUTOVANJA USLUGA CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA, U DVOKREVETNOJ SOBI
05.12. – 12.12.2019. ND 869€ FIRST MINUTE
*Cena za decu do 12 godina starosti umanjuje se za 40 evra.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Međunarodni let Beograd – Tel Aviv – Beograd (direktan let, ekonomska klasa)
Avionske takse u zemlji i inostranstvu (avionske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama)
Transfere aerodrom – hotel i hotel – aerodrom
Smeštaj na bazi 7 noćenja u hotelu Gilgal 3* u Tel Avivu ili sličnom hotelu iste ili više kategorije na bazi noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama
Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom trajanja putovanja
Troškove organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Doplata za 1/1 sobu – 270eur
Obavezne napojnice za lokalne vodiče u iznosu od 30 evra po osobi za celokupno trajanje putovanja
Međunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika, fakultativni izleti.

  • YAFO s posetom pijaci Shuka Ha Karmel (pešačka tura) – 30 EUR po osobi
  • Celodnevni izlet Jerusalem – 65 EUR po osobi
  • Mrtvo More, reka Jordan – 65 EUR po osobi
  • Celodnevni izlet Jericho i pećine kumran – Qumran Caves – 70 EUR po osobi
  • Celodnevni izlet Haifa – Cezareya – 65 EUR po osobi
  • Skriveni Tel Aviv (pešačka tura) – 25 EUR po osobi
  • Ručak u restoranu u Jerihonu, kao i ručkove tokom izleta u Jerusalim, Mrtvo more, Haifu – 20 evra po osobi i ručku (ručkove je moguće platiti na licu mesta, po dolasku u Tel aviv. *Sve lokacije poseduju restorane, tako da ručkove putnici mogu i samostalno da organizuju, s tim da treba biti spreman da su cene u Izraelu jako visoke).
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 15 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…). Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu…. Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Organizato zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice-pratioca. Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni. Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto okupljanja za odlazni i povratni let. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja putnika agenciuja zadržava pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana.
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. NAPOMENA: Aerodromske takse i avio karte ne spadaju u mogućnost odloženog plaćanja aranžmana.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 6 mesečnih rata

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Izrael. Organizator putovanja je turistička agencija Boreas Travel, licenca OTP 16/2016. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizovanja putovanja agencije Boreas Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 16/2016.
Program br.4 važi od 02.09.2019.

1

1.dan (05.12.2019.) BEOGRAD - TEL AVIV

Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla, Beograd, dva sata pre leta. Let za Tel Aviv JU810 u 07:55h. Dolazak na aerodrom Ben Gurion u 11:45h. Polazak na panoramsko razgledanje grada autobusom. Transfer do hotela, smeštaj u odgovarajuće sobe. Slobodno vreme. Noćenje.
2

2.dan (06.12.2019.) TEL AVIV

FAKULTATIVNO: Yafo tvrđava, stari grad i pijaca Šuk Ha Karmel
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do starog grada i tvrđave Yafo. Yafo je stari grad sa pretežno arapskim stanovništvom koga su Izraelci posle stvaranja države Izrael, bukvalno okružili novim gradom – Tel Avivom. To je urađeno za kratko vreme, kako bi se nacionalna struktura regije promenila. Yafo je kao ostrvo u Tel Avivu, i predstavlja ogroman kontrast u odnosu na moderan grad. Tu ćemo još uvek naći orijentalne čajdžinice, arapske restorane koji služe humus i falafel, ali fantastičan pogled na more i Tel Aviv, sa vrha tvrđave.
Nastavak ture do fenomenalne orijentalne pijace Šuk Ha Karmel. Pijaca koja je doživljaj za oči zbog miliona boja, za gurmane jer možete probati sve od začina, preko alve sa paprikom do voća koje nikada u životu niste videli, ali i za dušu jer će vas svi dočekati sa osmehom. Jedino će džep da trpi, jer nešto prosto morate kupiti. Slobodno posle podne za plažu ili druge aktivnosti. Noćenje.
3

3.dan (07.12.2019.) TEL AVIV - JERUSALIM

FAKULTATIVNO: Jerusalim sa lokalnim vodičem
Doručak. Slobodno vreme ili polazak na celodnevni fakultativni izlet do Jerusalima. Jerusalim je stari grad podeljen na nekoliko „nacionalnih“ četvrti, – jevrejsku, arapsku, grčku, jermensku… Obilazak Crkve Hristovog groba, Maslinske gore, zida plača, crkve koju je nakada kupio kralj Milutin. Slobodno vreme za obilazak grada i njegovih uskih ulica koje su pune bazara kao i pre 2000. godina. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
4

4.dan (08.12.2019.) TEL AVIV - REKA JORDAN - MRTVO MORE

FAKULTATIVNO: Mrtvo more i Jordan
Doručak. Slobodno vreme ili polazak na fakulativni izlet do Mrtvog mora. Staćemo na mestu, gde je prema predanju Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista. Možete i sami ući u hladnu vodu reke Jordan. Nastavak puta u središte zemlje, na oko 400 metara ispod površine mora, na plažu Mrtvog mora. Mrtvo more je toliko slano, da u njemu gotovo da nema života. Voda je toliko gusta da se u njoj može putati bez ikakvog plivanja. Naprotiv, dozvoljeno je samo ležanje na leđima, jer je plivanje nemoguće. Nemojte slučajno da probate vodu, pogrešićete. Mazanje blatom je preporučljivo, ali ako osetite jako peckanje, odmah idite pod tuš i na koktel u „najniži“ bar na svetu. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
5

5.dan (09.12.2019.) TEL AVIV - JERIHON I PEĆINE KUMRANA (ZAPADNA OBALA)

FAKULTATIVNO: Jerihon
Doručak. Slobodno vreme ili polazak fakulativni na izlet u Jerihon, „najstariji“ grad na svetu. Putovanje uključuje odlazak u grad koji je sušta suprotnost modernom Izraelu. Na zapadnoj obali žive Palestinci koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, a ipak su ljubazni i topli ljudi. Odlazak do žičare kojom se može otići do Gore Kušanja, gde je đavo 40 dana iskušavao Isusa. Fakultativno – Ručak u restoranu kod Abu Raida na polaznoj stanici žičare (sto švedski, a arapski). Vožnja kroz ulicu Dimitrija Medvedeva!!! (nismo pogrešili) Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
6

6.dan (10.12.2019.) TEL AVIV - HAIFA - CEZAREJA

FAKULTATIVNO: Haifa i Cezareja
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Haife. Obilazak spektakularnih Bahai vrtova, prestonici još jedne verske zajednice u Izraelu. Bahai je vera mira i tolerancije, a vrtovi koji su im sedište podsećaju mnoge na čuvene viseće vrtove Vavilona. Fenomenalan pogled na najveću luku Izraela. U povratku poseta spektakulartnim ruševinama drevnog grada Primorske Cezareje, koga je u svojim delima detaljno opisao znameniti jevrejsko-rimski istoričar Josif Flavije. Ubrzo nakon nastanka postao je jedno od sedišta rimske uprave u Palestini. Nakon uništenja Jerusalima 70. godine car Vespazijan je grad pretvorio u sedište rimske provincije… Povratak u hotel. Noćenje.
7

7.dan (11.12.2019.) SKRIVENI TEL AVIV

FAKULTATIVNO: Skriveni Tel Aviv
Doručak. Fakultativni obilazak skrivenih mesta Tel Aviva koje poznaju samo lokalni stanovnici. Vodiči će nam biti naši ljudi koji več dugo žive u Tel Avivu. Upoznaćete grad onako kako ga Izraelci doživljavaju. Šta ćete videti? E pa nije skriveno ako vam kažemo. Tura se završava odlaskom na jednu od najlepših plaža Tel Aviva, koja je malo udaljena od centra i koju vole lokalni stanovnici. Slobodno vreme za kupanje. Povratak u hotel. Noćenje.
8

8.dan (12.12.2019.) TEL AVIV - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd JU811 u 13:50h. Dolazak u beograd u 15:55h. Kraj aranžmana.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:

Superior hotel Gilgal sa 3 zvezdice nalazi se na 200 metara od popularne javne plaže na morskom delu Tel Aviva i na 20 minuta vožnje od aerodroma Ben-Gurion. Sobe sadrže besplatan bežični internet i TV ravnog ekrana sa satelitskim kanalima. Recepcija u hotelu Gilgal otvorena je 24 sata dnevno, a u predvorju ćete naći i kafić. Hotel je prilagođen invalidskim kolicima. U okviru hotela nalazi se i restoran koji je otvoren za doručak, ručak i večeru, a nudi mediteranske i međunarodne specijalitete.

Tel Aviv se nalazi u Izraelu putovanja 2018
Tel Aviv se nalazi u Izraelu putovanja 2018
Tel Aviv se nalazi u Izraelu putovanja 2018
Tel Aviv se nalazi u Izraelu putovanja 2018