5 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Evropski gradovi – Poljska – Krakov

5 dana (2 noćenja) – autobusom

Termin: 16. April i 30. April 2020.

Krakov je simbol tradicije i neopisive lepote. Ovaj kraljevski grad, nekadašnja prestonica Poljske, a današnje kulturno sedište države opčiniće Vas svojom istorijom i lepotom, velelepnim građevinama i čipkastim fasadama. Poznat je i po jednom od najstarijih univerziteta u Evropi. U Krakovu je studirao i srpski nobelovac Ivo Andrić.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA *SPECIJALNA PONUDA
USKRS 16.04.-20.04.2020. Hotel u centru 3
Hotel van centra 3
2ND 129€
109€
119€
99€
PRAZNIK RADA 30.04.-04.05.2020. Hotel u centru 3
Hotel van centra 3
2ND 129€
109€
119€
99€
*Specijalna ponuda je ograničena na maksimalno 20 putnika po polasku.
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) prema programu, smeštaj u dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u izabranom hotelu sa 3* u Krakovu na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje), razgledanja i obilaske prema programu, usluge pratioca grupe tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja, peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 RSD po osobi.
CENA PUTOVANJA NE OBUHVATA:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, individualne troškove putnika, fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji zbog ranije rezervacije za grupe), ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust – 5€
 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust – 15€
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust – 30€ (SOBE NA UPIT)
 • doplata za 1/1 sobu – 50€.
 • Aušvic – 25€
 • Rudnik soli Vielička – 35€ odrasli / 30€ deca 4-12 god.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta 25 putnika.

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi d.o.o..
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU i za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 65 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 078 od 01.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 470000040673 od 01.01.2020. godine Triglav osiguranje ADO Beograd.
Beograd, 01.01.2020. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020.


Organizator: BELVI d.o.o., Beograd, Kosovska 17, Matični br. 06037763, Licenca: OTP-230/2020 od 01.02.2020.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi d.o.o, licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020., Kategorija licence A35.
Cenovnik br. 1 / 18.02.2020.

1

1. dan BEOGRAD…

Polazak iz Beograda u 19:00h sa BAS-ove autobuske stanice (vreme i mesto polaska je podložno promeni, za tačno vreme polaska pozovite agenciju dan pre putovanja). Noćnja vožnja kroz Mađarsku i Slovačku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2. dan …KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
3

3. dan KRAKOV - AUŠVIC / BIRKENAU - KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim satima, odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak u Krakov u popodnevnim satima. Slobodno vreme. NoĆenje.
4

4. dan KRAKOV - RUDNIK SOLI VIELIČKA …

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz XII veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv.Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska, povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim satima.
5

5. dan …BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL U CENTRU:

Hotel Wyspianski 3* www.hotel-wyspianski.pl

Hotel se nalazi u samom centru Krakova. Sobe imaju kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak.

Hotel Vienna House Easy 3* viennahouse.com
Bivši hotel Chopin, sada nosi novo ime Vienna House Easy, nalazi na oko 1700 m od starog grada. Sobe poseduju kupatilo, fen,TV, sef, wi-fi.

Basztowy Aparthotel hotel-polonia.com
Hotel se nalazi u samom centru Krakova pored hotela Polonia kome i pripada. Svaka soba poseduje kupatilo, TV, wi-fi. Doručak se poslužuje u hotelu Polonia.

HOTEL VAN CENTRA:

Hotel Chopin (Vienna House Easy) 3* www.viennahouse.com
Bivši hotel Chopin, sada nosi novo ime Vienna House Easy, nalazi na oko 1700m od starog grada. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak buffet – samoposluživanje).

Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018
Krakov se nalazi u Poljskoj putovanja 2018