6 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

ITALIJA

LETO U TOSKANI

LUKA – MONTEKATINI – PIZA – VIAREGGIO – CINQUE TERRE – FIRENCA

6 dana (3 noćenja) – autobusom

Termini: 28. Jul i 25. Avgust 2020.

Toskana Putovanje Leto u Toskani pruža Vam mogućnost da uživate u jednoj od najlepših regija Italije. Na početku putovanja obilazimo Luku, romantični grad opasan zidinama sa kojih se pruža predivan pogled na staro gradsko jezgro. Odmaramo se u banjskom gradu Montekatini Terme, obilazimo Pizu i jedno od najlepših letovališta na toskanskoj rivijeri – Viareggio, koje je poznato po dugim peščanim plažama. Na celodnevnom izletu Cinque terre obilazimo pet živopisnih sela, koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. Na kraju putovanja obilazimo Firencu, najsjajniji biser Toskane.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA
PO OSOBI U EVRIMA
28.07. - 02.08.2020.
LETO
Hotel 3 3ND 139€
25.08. - 30.08.2020.
LETO
Hotel 3 3ND 139€
Prodaja po specijalnoj ponudi važi do datuma označenog u tabeli.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU U HOTELU SA 3* - 40€ (NA UPIT).
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim mini-busom ili autobusom (audio, video A/C) na navedenoj relaciji prema programu, smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u Montekatiniju, doručak – kontinentalni (samoposluživanje), razgledanje gradova prema programu, usluge vodiča – pratioca tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.
CENA PUTOVANJA NE OBUHVATA:
Obavezna boravisna taksa u Montekatiniju – oko 1.5€ po osobi i danu za hotel 3* (plaća se na recepciji hotela), međunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za lokalitete navedene u programu, doplata za polazak iz Novog Sada (do Rumske raskrsnice) – 10€ (potrebno je minimum 4 putnika za realizaciju transfera, konačna potvrda o realizaciji transfera se dobija dva dana pred put).

• Firenca – 25€
• Piza i letovalište Viareggio – 30€
• Cinqe terre – 35€ (cena obuhvata prevoz autobusom, kartu za voz i usluge vodiča-pratioca grupe).
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
 • Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 40 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja Belvi d.o.o.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
 • Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 55. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU i za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Ulaz i izlaz putnika je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa. Ulaz i izlaz putnika na teritoriji Beograda i ostalih mesta prema programu putovanja odredjuje organizator putovanja u skladu sa zakonskim propisima. Putnik je u obavezi da to ispoštuje, bez prava žalbe.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.


U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 078 od 01.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 470000040673 od 01.01.2020. godine Triglav osiguranje ADO Beograd.
Beograd, 01.01.2020. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020.


Organizator: BELVI d.o.o., Beograd, Kosovska 17, Matični br. 06037763, Licenca: OTP-230/2020 od 01.02.2020.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi d.o.o, licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020., Kategorija licence A35.
Cenovnik br. 1 / 18.02.2020.

1

1.dan BEOGRAD…

Polazak autobusa iz Beograda u 18.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dan pred putovanje, pozovite agenciju da se informišete). Noćna vožnja teritorijom Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2.dan ...LUKA - MONTEKATINI TERME

Dolazak u Luku u prepodnevnim satima. Po dolasku šetnja ulicama jednog od najlepših toskanskih gradova i upoznavanje starog gradskog jezgra, koji čuva Katedralu Sv.Martina, Trg Amfiteatro, rodnu kuću poznatog italijanskog kompozitora Djakoma Pučinija… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Montekatiniju. Smeštaj u hotel u popodnevnim satima. Slobodno vreme za šetnju i uživanje u Montekatiniju, jednoj od najlepših banja Italije. Noćenje.
3

3.dan MONTEKATINI - PIZA I LETOVALIŠTE VIAREGGIO (FAKULTATIVNO) - MONTEKATINI

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Montekatiniju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u Pizu i letovalište Viareggio. Po dolasku u Pizu obilazak Piazze dei Miracoli: Katedrala, Krstionica, Campo Santo, Krivi toranj – zvonik Katedrale… Slobodno vreme za individualne aktivnosti sve do polaska prema letovalištu Viareggo. Po dolasku slobodno vreme za kupanje i uživanje u jednom od najlepših letovališta toskanske rivijere. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Montekatiniju. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
4

4.dan MONTEKATINI - CINQUE TERRE (FAKULTATIVNO) - MONTEKATINI

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Montekatiniju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet – Cinque terre, koje se nalaze na području Ligurije sa pogledom na Ligurijsko more izmedju Punta Montereno i Punta Mesco i obuhvataju pet živopisnih sela: Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Dolazeći iz La Spezie prvo selo koje srećemo je Riommaggore, smešteno u uskoj dolini potoka Rivus Maior, karakterišu ga kuće u pastelnoj boji koje se penju ka zamku. Drugo selo je Manarola, najslikovitije je od svih pet i predstavlja pravi dragulj čitave obale. Potom sledi Corniglia, jedino selo koje nije u kontaktu sa morem, uzdiže se na steni sa koje se pruža predivan pogled. Vernazza je smeštena izmedju strmih, kamenitih litica i odlikuje se mnoštvom raznobojnih kuća. Najlepši pogled pruža se sa utvrdjenja Doria, koje datira iz 15.veka i stanovnicima je služilo kao osmatračnica. Monterosso krase vinogradi, drveća maslina i limuna, tako da je poznato po proizvodnji vina i maslinovog ulja. Odlazak autobusom do luke La Specija odakle se vozom obilaze svih pet sela. Putnici dobijaju karte za voz, obilazak i slobodno vreme u svakom selu je individualno. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Montekatiniju. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
5

5.dan MONTEKATINI - FIRENCA (FAKULTATIVNO)...

Nakon doručka slobodno vreme u Montekatiniju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u Firencu, glavni grad regije Toskana i provincije Firenca, smešten na obali reke Arno. Za Italijane, ali i za čitav zapadni svet Firenca ima ogroman istorijski, kulturni, obrazovni i umetnički značaj. Ovaj grad nazivaju kolevkom renesanse. U njemu su živeli i stvarali mnogi umetnici 15. i 16. veka: Bruneleski, Botičeli, Rafael, Leonardo, Mikelandjelo… U dogovoreno vreme polazak autobusom prema Firenci. Na ulasku u Firencu, putnici prelaze na tramvaj, koji ih vozi do centra grada (vožnja tramvajem traje oko 20min, povratna karta za tramvaj je uključena u cenu izleta). Po dolasku u centar grada, razgledanje u pratnji lokalnog vodiča: Piazza Santa Maria Novella, Crkva San Lorenzo, Kapele Mediči, Katedrala Santa Maria del Fiore, Bruneleskijeva kupola, Djotov zvonik, Krstionica, Piazza Sinjoria, Galerija Uffici, Ponte Vecchio… Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje u centru grada, vožnja tramvajem do izlaska iz Firence, gde će putnike sačekati autobus. Povratak u Montecatini po putnike, koji se nisu opredelili za fakultativni izlet i polazak prema Srbiji. Vožnja preko Slovenije, Hrvatske, Srbije sa usputnim pauzama za odmor i prelazak državnih granica.
6

6.dan ...BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima (satnica dolaska u Beograd zavisi od zadrzavanja na graničnim prelazima i gužve na putevima). Kraj putovanja.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

 • Hotel Delizia 3*, hoteldeliziagenovese.it, Hotel Delizia je smešten u neposrednoj blizini glavnog trga Montekatiniji i banjskog parka sa lekovitim izvorima. Broj smeštajnih jedinica je 24. Sve sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).
 • Hotel Concordia 3*, albergohotelconcordia.com, Hotel Concordia se nalazi pokraj banjskog parka sa lekovitim izvorima u mirnom delu Montekatinija. Sve sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. Doručak – kontinentalni (samoposluživanje).
 • Hotel Da Vinči 4*www.davincihotel.it

Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.
Toskana je regija u Italiji, putovanje u gradove Evrope.