4 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Italija

Milano – Božićni vašar

Autobusom – 4 dana /2 noćenja

Termin: 12 – 15. Decembar 2019.

Milano – priča se da je Milano Italija u malom. Najveći je grad severa ove prelepe zemlje, centar regije Lombardija. Grad istorije s bogatim arhitektonskim nasleđem. Neverovatan zamak Sforcesko u čijem je okruženju 3.500 statua, nestvarni Duomo, čuvene gotske katedrale, milanska Skala gde dela Mocarta ili Rosinija sasvim drugačije zvuče nego na nekim drugim mestima… Ali i još mnogo starih građevina koje čine dušu ovog grada. Milano je i centar glamura, modna prestonica Evrope i mesto gde se rađaju modni trendovi. Zato je i šetnja ulicom Montenapoleone, ulicom butika, doživljaj koji ne tamni u sećanjima.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
12.12. - 15.12.2019. Hoteli 3 2 ND 138€ 68€
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
Smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak – kontinetnalni) u Milanu
Razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Turistička komunalna taksa u Milanu 3-5€ (takse su po osobi po noći, plaćaju se na recepciji hotela – cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela)
Međunarodno putno osiguranje, fakultativni izleti i ulaznice, individualni troškovi.
  • Lugano i Komo – 25€

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi (osim ako nije drugačije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
  • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
  • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
  • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
  • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima bez preke potrebe.
  • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • Organizator putovanja i posrednik ne snose odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Organizator: KonTiki Travel & Service d.o.o., Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Licenca OTP 80/2014 od 22.12.2014. Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana Milano Božićni vašar. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki travel&service.
Program br.3 važi od 15.10.2019.

1

1.dan(12.12.2019.) BEOGRAD ...

Sastanak putnika na parkingu u 16:30h (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put, pozovite agenciju). Polazak autobusa u 17:00h. Noćna vožnja teritorijom Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2

2.dan(13.12.2019.) ...MILANO

Dolazak u Milano u jutarnjim satima. Po dolasku razgledanje grada mode: obilazak veličanstvene katedrale Duomo sagradjene u gotskom stilu a koja se nalazi na istoimenom trgu. Katedrala je bila najveće hrišćansko svetilište sve do izgradnje crkve Sv. Petra u Rimu koja zauzima površinu od 12000m² i krasi je čak 3400 statua. Trg Merkanti, panorama Kraljevske palate koja datira iz XII veka i napravljena je isprva kao Gradska većnica. Nakon kratke pauze u galeriji Vitorio Emanuele, zasvodjenog prolaza sa elegantnim prodavnicama i lokalima, a koji spaja Trg Duomo sa Trgom Skala, nastavak obilaska ka čuvenom teatru Milanska Skala, zatim panorama bazilike Sant Ambrođo koja potiče iz IV veka. Obilazak se završava posetom utvrdjenju porodice Sforca, rezidencije tadašnjeg vojvode Frančeska Sforca, a sada muzeja u kojoj se, pored ostalog nalazi i poslednje Mikelandjelovo delo – Pijeta Rondanini. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3

3.dan(14.12.2019.) MILANO - LUGANO - KOMO - MILANO

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakulatativni izlet Lugano i Komo. Vožnja do Lugana, grada koga nazivaju još „švajcarski Monte Karlo“. Po dolasku razgledanje grada: crkva Sv. Lovre od anđela sa poznatom freskom „Hristove muke“, vila Viani, trg Briforma, gradska kuća i znamenite velike šahovske ploče, Via Nasa, Vila Favorita… Slobodno vreme na jezeru. Nastavak putovanja do jezera Komo, najdubljem u Evropi, oaze mira i tišine koji pruža očaravajući pogled na planine San Salvadore i Bre. Obilazak slikovitog grada Komo, poznatog po šetalištu, mnogobrojnim kafićima, kao i slikovitoj srednjovekovnoj četvrti, oko trga Kavur i impozantne katedrale od belog mermera iz XIV veka… Slobodno vreme. Povratak u Milano. Slobodno vreme za uživanje u Božićnom vašaru. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
4

4.dan(15.12.2019.) MILANO - TRST - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Beograd sa uputnom pauzom za kafu u Trstu. Vožnja teritorijom Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja.

Smeštaj naših putnika je u nekom od navedenih hotela ili sličnim:

Milano: Hotel B&B Milano Sesto 3* hotelbb.it ili Hotel NH Milano 2 3* nh-hotels.com ili Hotel St John 3* ih-hotelsstjohn.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba ima kupatilo (tuš, WC). Svaki hotel ima recepciju, bar i restoran. Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i u većini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke. Ime hotela biće poznato sedam dana pred polazak na putovanje.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije organizatora putovanja 7 dana pre polaska na put.