5 dana/4noćenja
Trajanje
Avionom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Transfer
Da
Vodič

ISKORISTI ROĐENDANSKE POPUSTE I P-OPUSTI SE SA BELVI TRAVEL-OM!
 01.04 – 30.04.2019.

Evropski gradovi – Češka – Prag

Avionom 5 dana/4 noćenja

POLAZAK (sreda)
POVRATAK (nedelja)
08. maj
12. maj
15. maj
19. maj
22. maj
26. maj
29. maj
02. jun
05. jun
09. jun
12. jun
16. jun
19. jun
23. jun
26. jun
30. jun
03. jul
07. jul
10. jul
14. jul
Hotel 3 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€
POLAZAK (sreda)
POVRATAK (nedelja)
17. jul
21. jul
24. jul
28. jul
31. jul
04. avg.
07. avg.
11. avg.
14. avg.
18. avg.
21. avg.
25. avg.
28. avg.
01. sep.
04. sep.
08. sep.
11. sep.
15. sep.
18. sep.
22. sep.
Hotel 3 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€
25. sep.
29. sep.
02. okt.
06. okt.
09. okt.
13. okt.
16. okt.
20. okt.
23. okt.
27. okt.
30. okt.
03.nov.
07. nov.
11.nov.
13. nov.
17.nov.
20. nov.
24.nov.
27. nov.
01. dec.
04. dec.
08. dec.
11. dec.
15. dec.
18. dec.
22. dec.
285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€ 285€

Potrebno je dostaviti kopiju pasoša agenciji prilikom uplate aranžmana.
*Termin 07.-11.11.2019., polazak je u četvrtak, a povratak u ponedeljak.

CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Avio prevoz na relaciji Beograd-Prag-Beograd, redovnom linijom Air Serbia (cena uključuje samo jedan ručni prtljag do 8 kg po osobi – važi za sve polaske od 07.03.2018.)
Transfer aerodrom-hotel-aerodrom u Pragu
Smeštaj u hotelu 3* u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom – buffet (samposluživanje)
Razgledanje Praga uz pratnju stručnog vodiča na srpskom jeziku
Troškove organizacije i vođenja aranžmana.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Troškovi aerodromskih i avio sigurnosnih taksi u Beogradu i Pragu – oko 114€ (plaćanje u agenciji)
Doplata za čekirani prtljag (kofer) do 23kg – 40€ po osobi za povratno putovanje, isključivo prilikom rezervacije (važi za sve polaske od 07.03.2018.)
Troškovi čekiranja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu – 30€ po osobi
Troškovi pića i hrane na letu
Međunardno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, individualni troškovi putnika
Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit.
 • Krstarenje Vltavom uz buffet ručak u trajanju od 2h – 20€ (obavezno prijavljivanje u agenciji, plaćanje na licu mesta)
 • Drezden – 30€
 • Karlove Vari – 25€.

Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se ostvarilo izvodjenje fakultativnih izleta (zajedno sa autobuskom grupom), u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera.

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 60% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

NAPOMENA ZA AVIO KARTE:
Cena je rađena na bazi najpovoljnije tarife avio prevoznika u trenutku objave programa i podležna je promeni. Ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.
Za program putovanja pod navedenim uslovima, a vezano za prodaju najpovoljnijih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja u slučaju odustajanja putnika. Avio karta kupljena po najpovoljijoj tarifi ne može se refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi, niti se može menjati datum putovanja uz doplatu. Rok za izdavanje avio karte je na dan rađenja rezervacije!
NAPOMENA ZA POSREDNIKA:
Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 60% od cene aranžmana u roku od 24h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife.

V A Ž N A   N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (u zavisnosti da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

 • Za realizaciju putovanja je potrebno minimum 2 putnika po polasku.
 • Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se ostvarilo izvodjenje fakultativnih izleta (zajedno sa autobuskom grupom), kao i razgledanje Praga sa stručnim vodičem 2.dan programa. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika na autobuskom programu (minimum 40 prijavljenih putnika), realizuje individulano razgledanje Praga sa stručnim vodičem (2.dan programa) za avio program.
 • Neprihvatanje realizacije putovanja po gore navedenim uslovima bice smatrano odustajanjem od putovanja od strane putnika. Za program putovanja pod navedenim uslovima, a vezano za prodaju najpovoljnijih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja u slučaju odustajanja putnika. Avio karta kupljena po najpovoljijoj tarifi ne može se refundirati, kao ni iznos aerodromskih taksi, niti se može menjati datum putovanja uz doplatu.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke Republike.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2019 od 25.01.2019., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2019. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17. Licenca: OTP – 25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br 3 / 26.03.2019.

1

1.dan (sreda) BEOGRAD - PRAG

Dolazak putnika dva sata pre poletanja, na beogradski aerodrom „Nikola Tesla”, na šalteru za čekiranje. Poletanje aviona za Prag sa JU 610 u 06:50h. Sletanje na aerodrom u Pragu u 09:00h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Noćenje.
2

2.dan (četvrtak) PRAG - HRADČANI

Doručak, posle doručka polazak na razgledanje grada uz pratnju lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Obilazamo dvorac na Hradčanima sa monumentalnom katedralom Sv.Vida iz X veka sa kapelom Sv.Venceslava i grobnicom čeških kraljeva, staru Kraljevsku palatu, baziliku Sv.Đorđa, zatim nastavljamo razgledanje kroz Malu Stranu, prelazimo Vltavu Karlovim mostom, Staru kulu na mostu, spomenik Karlu IV i Karlovom ulicom dolazimo u Staromjestske namjesti na Starogradski Trg sa astronomskim satom “Orloj” i Tinskom crkvom. Nakon razgledanja predviđen je (fakultativno) odlazak na vožnju brodom po Vltavi (panorama Praga) sa ručkom. Slobodno popodne u centru Praga. Noćenje.
3

3.dan (petak) PRAG - DRESDEN

Doručak, slobodan dan u Pragu ili (fakultativno) odlazak na celodnevni izlet u Dresden, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4

4.dan (subota) PRAG - KARLOVE VARI

Doručak, posle doručka (fakultativno) odlazak na izlet u Karlove Vari. Obilazak i razgledanje Karlovih Vari, najpoznatijeg srednjoevropskog banjskog i turističkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Obilazmo čuvene banjske lekovite izvore termalne vode i kolonade (Termal Spring, Market Collonade…), grand hotel Pupp, crkvu Sv.Marije Magdalene, rusku pravoslavnu crkvu Sv.Petra i Pavla uz priču o čuvenim piscima, kompozitorima, istorijskim ličnostima koje su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mocart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuje Karlove Vari povodom filmskog festivala. Uz to nećemo propustiti da probamo čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, karlovarske oblande, vodu sa lekovitih izvora… Povratak u Prag u popodnevnim satima. Slobodno popodne i veče u centru Praga. Noćenje.
5

5.dan (nedelja) PRAG - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje soba do 10:00h. Transfer od hotela do aerodroma u 17:30h. Poletanje iz Praga sa JU 615 u 20:35h. Sletanje na aerodrom „Nikola Tesla” u 22:30h. (Kraj putovanja).

Smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom:

• Hotel Slavia 3* – www.slaviahotel.com
Hotel Slavia se nalazi u ulici Vladivostočka pored stadiona i sportskog centra Slavia. Do centra Praga se stiže za oko 20 min odličnom tramvajskom vezom. Hotel raspolaže sa dva restorana, snack barom i prostranim lobijem. Sobe imaju kupatilo, wc, telefon, sat tv i wifi internet priključak. Doručak – buffet servis (samoposluživanje).

• Hotel Fortuna west 3* – www.hotelfortunawestprague.com
Hotel Fortuna west 3* udaljen je 5 minuta hoda od tramvajske stanice Hlušičkova, odakle se do centra Praga može stići za oko 25 minuta. Hotel ima restoran, loby bar, 5 konferencijskih sala, parking. Broj smeštajnih jedinica je 159. Sobe imaju TV, telefon, kupatilo, wifi internet. Doručak – buffet servis (samoposluživanje).

Prag se nalazi u Češkoj, putovanja u gradove Evrope