7 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

ČEŠKA REPUBLIKA

P R A G

7 dana (4 noćenja) – Autobusom

USKRS i 1. MAJ 2020.

TERMIN PUTOVANJA USLUGA SMEŠTAJ CENA ARANŽMANA SPECIJALNA PONUDA
ograničen broj mesta
CENA ARANŽMANA PO OSOBI - 7 dana / 4 noćenja
14.04. - 20.04.2020.
USKRS
4ND OLYMPIK CONGRESS 4
A&O PRAGUE RHEA
179€
159€
169€
149€
28.04. - 04.05.2020.
1. MAJ
4ND SLAVIA 3
A&O PRAGUE RHEA
FORTUNA WEST 3
189€
189€
189€
179€
179€
179€
*Specijalna ponuda važi samo za ograničen broj soba. Jednokrevetne i trokrevetne sobe su na upit.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU - NA UPIT.
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim autubusom (audio, video A/C) na datoj relaciji po programu, smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom (buffet) u izabranom smeštajnom objektu, smeštaj u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (na upit), razgledanje Brna u pratnji vodiča – pratioca, razgledanje Praga u pratnji stručnog lokalnog vodiča, usluga vodiča – pratioca tokom putovanja, troškove organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit, međunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika, fakultativni izleti.
 • Krstarenje Vltavom uz buffet ručak u trajanju od 2h – 20€
 • Drezden – 30€
 • Karlove Vari – 25€
 • Kutna Hora – 20€.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
 • Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera).
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja Belvi d.o.o..
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Češke Republike.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 50 putnika).
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU i za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Ulaz i izlaz putnika je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa. Ulaz i izlaz putnika na teritoriji Beograda i ostalih mesta prema programu putovanja odredjuje organizator putovanja u skladu sa zakonskim propisima. Putnik je u obavezi da to ispoštuje, bez prava žalbe.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 078 od 01.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 470000040673 od 01.01.2020. godine Triglav osiguranje ADO Beograd.
Beograd, 01.01.2020. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020.


Organizator: BELVI d.o.o., Beograd, Kosovska 17, Matični br. 06037763, Licenca: OTP-230/2020 od 01.02.2020.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi d.o.o, licenca OTP 230/2020 od 01.02.2020., Kategorija licence A35.
Cenovnik br. 2 / 04.02.2020.

1

1.dan(UTORAK) BEOGRAD - NOVI SAD...

Polazak autobusom iz Beograda oko 20h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dan pre početka putovanja), iz Novog Sada oko 21h (parking kod Lokomotive). Vožnja preko Mađarske, Slovačke i Češke sa kraćim usputnim zadržavanjem radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2.dan(SREDA) …BRNO - PRAG

U prepodnevnim satima dolazak u Brno, glavni grad Moravske oblasti i drugi po veličini grad u Republici Češkoj. Po dolasku obilazak starog gradaꓽ Kapucinski manastir, Petrov sa Katedralom Sv. Petra i Pavla, Stara gradska većnica, Trg Slobode sa Brnjenskim satom… Slobodno vreme. Nastavak puta prema Pragu. Dolazak u Prag, glavni grad Republike Češke, u popodnevnim satima. Smeštaj u izabrani smeštajni objekat. Nakon kraćeg odmora odlazak gradskim prevozom do centra grada sa pratiocem grupe radi upoznavanja sa tehničkim informacijama. Povratak u hotel individualno gradskim prevozom. Noćenje.
3

3.dan(ČETVRTAK) PRAG - HRADČANI - KRSTARENJE VLTAVOM (FAKULTATIVNO)

Doručak. Nakon doručka sledi razgledanje Praga u pratnji lokalnog vodiča… Obilazak Praškog dvorca – Hradčana u okviru kojeg se nalazi Katedrala Sv. Vida, Kraljevska palata, Bazilika Sv. Djordja, Zlatna ulica… Dalje nastavljamo šetnju preko boemske četvrti – Male Strane do najživopisnijeg ostrva u Pragu – ostrva Kampa, koje su prozvali mala Praška Venecija. Dolazimo do reke Vltave i do Karlovog mosta, gde ćemo zamisliti želju i nakon toga prelazimo na obalu starog grada do spomenika Karla IV i baroknog kompleksa Klementinum. Razgledanje završavamo u srcu starog grada na Starogradskom trgu, koji krasi Astronomski sat – Orloj i Crkva Sv. Marije pred Tinom. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet krstarenje Vltavom. Povratak u hotel individualno gradskim prevozom. Noćenje.
4

4.dan(PETAK) PRAG - KARLOVE VARI (FAKULTATIVNO) - PRAG

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Pragu ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet do najlepše češke banje – Karlovih Vari. Po dolasku sledi obilazak banje šetnjom uz reku Teplu… Videćemo banjsku kuću Lazne I i čuveni Hotel Pupp, gde su snimljeni mnogobrojni poznati filmovi. Dalje nastavljamo šetnju do pozorišta iz 19.veka i dolazimo do kolonada, mesta koja čuvaju lekovite izvore. Videćemo Market kolonadu, koja čuva najstariji izvor, zatim kolonadu Vridlo, gde se nalaze brojni štandovi sa suvenirima i najtopliji izvor u Karlovim Varima. Prošetaćemo se pokraj barokne Katedrale Sv. Marije Magdalene, Mlinske kolonade, banjske kuće Lazne III i završićemo sa razgledanjem kod najmladjeg Zmijskog izvora, koji se nalazi u okviru Baštenske kolonade. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, tokom kojeg preporučujemo šetnju do ruske pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla. Uz to ne zaboravite probati čuvenu Becherovku otkrivenu pre 200 godina, vodu sa lekovitih izvora i oplatke. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Pragu. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
5

5.dan(SUBOTA) PRAG - DREZDEN (FAKULTATIVNO) - PRAG

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Pragu ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet do Drezdena, grada na istoku Nemačke, koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan Firencom na Elbi i Venecijom severa. Tokom svoje istorije Drezden su saksonski vladari ukrasili predivnim spomenicima i gradjevinama po uzoru na najlepše gradove u Francuskoj i Italiji. Nažalost, usled bombardovanja u Drugom svetskom ratu Drezden je sravnjen sa zemljom, ali ubrzo nakon toga doneta je odluka da se ponovo izgradi u duhu iz 18.veka, što je i učinjeno i grad je ponovo osvanuo u svom punom sjaju. Po dolasku u Drezden sledi obilazak starog grada… Šetnja pokraj Sinagoge do Brilovih terasa gde se nalazi galerija Albertina i Akademija lepih umetnosti. Nakon toga nastavljamo do Novog trga i Bogorodičine protestanske crkve, videćemo Kraljevsku palata i zid saksonskih vladara i dolazimo do Katedrale u kojoj su sahranjeni članovi dinastije Vetin. Sledi obilazak Pozorišnog trga sa čuvenom Zemperovom operom i dolazimo do najlepšeg zdanja u Drezdenu – Cvinger, koji je radjen po uzoru na Versaj. Razgledanje završavamo na početku Praške ulice, koju preporučujemo za šetnju i kupovinu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak prema Pragu. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje.
6

6.dan(NEDELJA) PRAG - KUTNA HORA (FAKULTATIVNO) - PRAG…

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i pakovanje stvari u autobus (između 08-09h, zavisi od realizacije fakultativnog izleta). Slobodno vreme u Pragu ili odlazak na fakultativni izlet do Kutne Hore. Po dolasku obilazak grada : Italijanski dvor, mesto gde se u srednjem veku kovao praški groš, Katedrala Sv. Barbare, Crkva Sv. Jakova… Nakon obilaska slobodne vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Prag. U popodnevnim satima polazak za Srbiju (izmedju 15-16h, kod glavne železničke stanice u Pragu). Vožnja kroz Češku, Slovacku, Madjarsku i Srbiju
7

7.dan(PONEDELJAK) ...NOVI SAD - BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima na mesto polaska. (Kraj usluga).

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:
Hotel Slavia 3* – www.slaviahotel.com
Hotel Slavia 3* je smešten u mirnom delu Praga, udaljen svega 5 kilometra od centra grada. Nalazi se u sklopu sportskog centra Slavia Prag. Od hotela do centra grada može se doći za samo 20 minuta vožnje javnim gradskim prevozom (tramvajem ili podzemnom železnicom). Broj smeštajnih jedinica je 95 standarnih i 50 superior soba. Sobe imaju TV, telefon, kupatilo. Hotel ima 2 restorana u kojima se služi doručak – buffet servis (samoposluživanje).
Hotel Fortuna West 3* – https://www.hotelfortunawestprague.com/en/hotel/
Hotel Fortuna West 3* je udaljen 9km od aerodroma Vaclava Havla i oko 25min vožnje gradskim prevozom do centra Praga, samim tim je idealan i za poslovna i za turistička putovanja. Broj smeštajnih jedinica je 159 ( jednokrevetne sobe, dvokrevetne sobe i dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem). Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. U okviru hotela postoji besplatan bežični internet u zajedničkim prostorijama. Doručak – buffet servis (samoposluživanje).
A&O Prague Rhea – https://www.aohostels.com/en/prague/praha-rhea/
Objekat A&O Prague Rhea je smešten u okviru parka Malešicki, na samo 200m od tramvajske stanice Zborov i 1.5km od metro stanice Strašnicka. Do centra grada stiže se za 20-tak minuta gradskim prevozom. Renoviran je u martu 2018. godine i poseduje 350 smeštajnih jedinica (standardne jednokrevetne i dvokrevetne sobe, dok je u trokrevetnoj sobi treći ležaj pomoćni i izvlači se iz standardnog kreveta). Svaka soba poseduje sopstveno kupatilo. U okviru hotela postoji besplatan bežični internet u zajedničkim prostorijama. Doručak – buffet servis (samoposluživanje).
Olympik Congress 4* – https://www.olympik.cz/en/
Hotel Olympik Congress 4* se nalazi u Pragu broj 8 – Karlin. Na 5 minuta hoda od hotela se nalazi metro stanica Invalidovna – žuta metro linija kojom za manje od 10 minuta stizete do centra grada. Sobe imaju TV, telefon i sopstveno kupatilo. U okviru hotela postoji besplatan bežični internet u zajedničkim prostorijama. Doručak – buffet servis (samoposluživanje).
Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.