5 dana
Trajanje
Avionom
Prevoz
BB
Usluga
Da
Vodič

ITALIJA

RIM

5 dana (4 noćenja) – Avionom – DIREKTAN LET

Termini: 14. – 18. Februar i 06. – 10. Mart 2020.

RIM – nekada prestonica moćne rimske imperije, danas glavni grad Italije, grad Romula i Rema – odbačenih blizanaca koje je odgajila vučica, grad koji asocira na gladijatore, vespe, pizzu, esspreso. Večni grad!

HOTELI USLUGA 14.02. - 18.02.2020. 06.03. - 10.03.2020.
CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
Principe de Piemonte 3 ili Paris 3 ili sličan Noćenje sa doručkom 499€ 459€
Doplata za jednokrevetnu sobu Noćenje sa doručkom 120€ 120€
Torino 4 ili sličan Noćenje sa doručkom 599€ 559€
Doplata za jednokrevetnu sobu Noćenje sa doručkom 150€ 150€
Popust za treću odraslu osobu i za dete od 2 do 11.99 godina (u sobi sa dve odrasle osobe) je 10 evra. Dete koristi treći pomoćni ležaj u sobi sa dve odrasle osobe isto kao i treća odrasla osoba. Jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem za tri odrasle osobe su na upit.
Za izlet u Vatikan neophodno je prijaviti se pre polaska na put zbog neophodne rezervacije dok se sam izlet se plaća na licu mesta.
CENOVNIK PDF
pdf
U JEDINSTVENU CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz letom Air Serbia na relaciji Beograd – Rim – Beograd
Avio-takse od 133 evra koje se plaćaju u agenciji u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja)
Smeštaj u dvokrevetnim sobama, u izabranom hotelu 3 * ili 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom
Troškovi organizovanja putovanja, usluge vodiča, kao i usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Posluženje u avionu
Fakultativni izleti i posete, prevoz metroom ili nekim drugim vidom gradskog prevoza
Boravišne takse u hotelima se plaćaju na licu mesta koje iznose 4 evra po noći po osobi u hotelima sa 3*, a 6 evra u hotelima sa 4*
Međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi putnika.

Crkva Svetog Petra, Vatikanski muzej i Sikstinska kapela (poludnevni izlet) Vatikanski muzeji datiraju još iz vremena pape Julija II u XVI veku. Prilikom posete, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz XVI veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo. Posebno se ističe Sikstinska kapela sa delima Peruđina, Botičelija i drugih svetski poznatih slikara. U periodu od 1508. do 1511. godine Mikelanđelo Buonaroti je oslikao tavanicu temama iz Starog zaveta, da bi oko 30 godina kasnije, kao temu za prostor iznad oltara, izabrao Strašni sud. Potom se obilazi unutrašnjost najveće crkve na svetu, Crkve Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pijeta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. Odlazak je peške ili metroom. Cena izleta po osobi: 55 evra.

Forum i Koloseum (poludnevni izlet) Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesto na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Nekada središte političkog, religioznog i javnog života, danas je arheološki lokalitet na kome svaki kamen pripoveda neku istorijsku priču i legendu, svedočeći o slavnoj prošlosti jedne od najvećih civilizacija sveta. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, čudo inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajući naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada, i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Odlazak je peške ili metroom. Cena izleta po osobi: 45 evra.

Tivoli i poseta kompleksu Vila D’ Este (poludnevni izlet) koji sa svojom palatom i baštom pripada neponovljivoj renesansnoj baštini. U njoj je živeo kardinal Hipolit II D’ Este, potomak slavne porodice Estense koji su vladali Ferarom i Modenom. Njegov životni cilj bio je da postane rimski papa, ali mu to nikada nije pošlo za rukom. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Cena izleta po osobi: 60 evra.

Barokna šetnja gradom (poludnevni izlet) Trg Republike, Via Nacionale, Fontana di Trevi, Trg Rotonde sa Panteonom, Trg Navona, Trg Venecija…sa vodičem na srpskom jeziku Cena izleta po osobi: 20 evra.

 

Napomena: Sadržaj panoramskog razgledanja, raspored fakultativnih izleta kao i obilazaka predviđenih programom, podložan je izmeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom , promenom radnog vremena lokaliteta i slično).

Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

Fakultativni izleti  nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, s obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

ena aranžmana je izražena u EUR po osobi (osim ako nije drugačije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
  • Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ovo putovanje već važeći biometrijski pasoš. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15).
  • Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.
  • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja organizatora putovanja.
  • Fakultativni izleti u Rimu plaćaju se isključivo u evrima, u efektivi. Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je najmanje 15 učesnika.
  • Organizator putovanja i posrednik ne snose odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 26.09.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.


Organizator: Organizator: KonTiki Travel & Service d.o.o., Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Matični broj: 20899999. Belvi Travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana za Rim. Organizator putovanja je turistička agencija KonTiki travel&service d.o.o. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki travel&service d.o.o.
Program br. 1 / 28.10.2019.

PROGRAM PUTOVANJA 1

1

1. dan (14.02.2020.) BEOGRAD - RIM

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” ispred šaltera informacija u 09:30 časova. Poletanje u 11:30 časova (Let AZ591). Sletanje na aerodrom “Leonardo da Vinči” pored Rima u 13:05 časova. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: via Cristoforo Colombo, mura Aureliane, Terme di Caracalla, crkva San Giovani in Laterano, Piazza Vittorio, crkva Santa Maria Maggiore, Termini, Piazza della Repubblica,Terme di Diocleziano, Via Cavour, Colosseo, Palatino, Circo Massimo, Bocca della Verità, Vatikan i crkva San Pietro, Castel Sant’Angelo, Palazzo della Giustizia, Ara Pacis, Via Veneto, Villa Borghese. Transfer do izabranog hotela. Smeštaj. Noćenje.
2

2. dan (15.02.2020.) RIM

Doručak. Slobodno vreme ili poludnevni fakultativni izlet – Forum i Koloseum. Noćenje.
3

3. dan (16.02.2020.) RIM

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet – šetnja rimskim trgovima. Noćenje.
4

4. dan (17.02.2020.) RIM

Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Crkvi Svetog Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Noćenje.
5

5. dan (18.02.2020.) RIM - BEOGRAD

Doručak. Fakultativni izlet Vila D’ Este ili nacionalni park Castelli Romani. Transfer do aerodroma. Poletanje za Beograd u 20:25 časova (Let JU535). Sletanje na beogradski aerodrom u 22:00 časova. Kraj putovanja.

PROGRAM PUTOVANJA 2

1

1. dan (06.03.2020.) BEOGRAD - RIM

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” ispred šaltera informacija u 09:30 časova. Poletanje u 11:30 časova (Let AZ591). Sletanje na aerodrom “Leonardo da Vinči” pored Rima u 13:05 časova. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: via Cristoforo Colombo, mura Aureliane, Terme di Caracalla, crkva San Giovani in Laterano, Piazza Vittorio, crkva Santa Maria Maggiore, Termini, Piazza della Repubblica,Terme di Diocleziano, Via Cavour, Colosseo, Palatino, Circo Massimo, Bocca della Verità, Vatikan i crkva San Pietro, Castel Sant’Angelo, Palazzo della Giustizia, Ara Pacis, Via Veneto, Villa Borghese. Transfer do izabranog hotela. Smeštaj. Noćenje.
2

2. dan (07.03.2020.) RIM

Doručak. Slobodno vreme ili poludnevni fakultativni izlet – Forum i Koloseum. Noćenje.
3

3. dan (08.03.2020.) RIM

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet – šetnja rimskim trgovima. Noćenje.
4

4. dan (09.03.2020.) RIM

Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Crkvi Svetog Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Noćenje.
5

5. dan (10.03.2020.) RIM - BEOGRAD

Doručak. Fakultativni izlet Vila D’ Este ili nacionalni park Castelli Romani. Transfer do aerodroma. Poletanje za Beograd u 20:25 časova (Let JU535). Sletanje na beogradski aerodrom u 22:00 časova. Kraj putovanja.

Hotel Torino 4*   Via Principe Amedeo 8      torino.hotelinroma.com

Smešten u istorijskom zdanju, na  200 metara od železničke stanice Termini  i stanice metroa Republika. Hotel ima klasično uredjene klimatizovane sobe.  Za 10 minuta hoda stiže se do svih značajnih lokaliteta. Sve sobe imaju: SAT TV, direktan telefon, mini bar, nezavisni sistem kontrole klime, sef, kupatilo sa fenom za kosu. Doručak je po principu švedskog stola.

Hotel Paris 3*   Via Firenze 57           www.hotelparisroma.com

Skroman hotel, izuzetno lociran na samo 10 minuta hoda od Fontane di Trevi. U neposrednoj je blizini hotela nalazi se metro stanica Vitorio Emanuele. Sve sobe su sa kupatilom, satelitskom TV i telefonom. U okviru hotela nalazi se restoran I bar, u kome se služi doručak po principu samoposluživanja. Internet u hotelu se doplaćuje 10e dnevno

Hotel  Principe de Piemonte  3* Via Giovanni Giolitti       www.hotelprincipedipiemonte.com

Porodičan hotel koji se nalazi na samo 30 minuta hoda od Fontane di Trevi. Od stanice Trg Republike udaljen je samo 350 metara gde se nalazi i istoimena metro stanica sa koje se za dve metro stanice stize do Španskog trga. Hotel ima 41 sobu, sve su klimatizovane sa kupatilom, fenom, TV-om sa satelitskim programima i mini-barom. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće poznat 2 dana pre polaska na put.