2 dana
Trajanje
Autobusom
Prevoz
ND
Usluga
Da
Vodič

Bosna i Hercegovina

Sarajevo – Holiday market

Autobusom – 2 dana / bez noćenja

Termini: 13. i 27. Decembar 2019., 03. Januar 2020.

SARAJEVO je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveci kulturni i ekonomski centar. Kroz grad protice reka Miljacka, a u neposrednjoj blizini grada je i izvor reke Bosne- popularno izletiste Sarajlija. Sarajevo se moze pohvaliti dobro ocuvanim starim jezgrom grada…prosetajte se Bascarsijom i uzivajte u prelepoj orjentalnoj arhitekturi za vreme praznika… Sarajevo holiday market je manifestacija koja ima za cilj da upotpuni praznicnu atmosferu kako za gradjane Sarajeva, tako i za turiste. Sama manifestacija nastala je sa ciljem da se gradu vrati dozivljaj zime i praznika u njihovom punom sjaju i tom prilikom organizuju se brojne promocije, degustacije, koncerti…

TERMIN PUTOVANJA CENA ARANŽMANA PO OSOBI U EVRIMA SPECIJALNA PONUDA *ograničen broj mesta
13.12. - 14.12.2019. 35€ 22€ do 15.11.2019.
27.12. - 28.12.2019. 35€ 22€ do 15.11.2019.
03.01.2020. - 04.01.2020. 35€ 22€ do 15.12.2019.
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz turističkim mini-busom ili autobusom (audio, video A/C) na navedenoj relaciji prema programu
Razgledanje prema programu, usluge vodiča – pratioca tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
 • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja Belvi travel.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 50 putnika).
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU i za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Ulaz i izlaz putnika je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa. Ulaz i izlaz putnika na teritoriji Beograda i ostalih mesta prema programu putovanja odredjuje organizator putovanja u skladu sa zakonskim propisima. Putnik je u obavezi da to ispoštuje, bez prava žalbe.
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2019 od 26.09.2019., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Organizator: BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Matični broj: 06037763, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016. Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 01 / 28.10.2019.

1

1.dan BEOGRAD…

Polazak autobusa iz Beograda u 23.00h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dan pred putovanje, pozovite agenciju da se informišete). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi graničnih formalnosti i odmora.
2

2.dan ...SARAJEVO - BEOGRAD

Dolazak u Sarajevo u ranim jutarnjim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada : Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija-mesto na kom je 1914.godine Gavrilo Princip izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, odlazak do glavne pešačke zone gde se nalaze katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka. Odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluka… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporuka je da deo slobodnog vremena provedete u obilasku Holiday marketa uz predivnu prazničnu atmosferu… U večernjim satima okupljanje na dogovorenom mestu i polazak prema Beogradu. Vožnja kroz Bosnu, Srbiju sa usputnim pauzama za odmor… Dolazak u Beograd oko ponoći. Kraj putovanja.