2 noćenja
Trajanje
Autobusom
Prevoz
BB
Usluga

Nova Godina 2020.

Sofija

Autobusom – 4 dana / (2 noćenja)

Termin: 30.12.2019. – 02.01.2020.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA SPECIJALNA PONUDA
CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
30.12.2019. - 02.01.2020. Hotel 3 2 ND 99€ 89€
Specijalna ponuda je ograničena na maksimalno 20 putnika po polasku.
CENOVNIK PDF
pdf
U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) prema programu
Smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* u Sofiji na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)
Razgledanja i obilaske prema programu
Usluge pratioca grupe tokom putovanja
Troškovi organizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Peronska karta za ulazak na BAS stanicu – 50 RSD po osobi (plaća se u agenciji)
Međunarodno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi putnika, fakultativni izleti, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

Poseta Borovecu – 10€.


Doplata za 1/1 sobu – 35€.


Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
  • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane loklane uprave.
  • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
  • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Belvi travel.
  • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU i za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
  • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  • Raspored sedenja u autobusu odredjuje organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli organizator putovanja i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
  • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
  • Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2019 od 25.01.2019., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2019. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

Organizator:
Organizator: BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 01 / 04.10.2019.

1

1.dan (30.12.2019.) BEOGRAD...

Polazak iz Beograda oko 23h sa BAS-ove autobuske stanice (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dan pred put, podložno promeni). Noćna vožnja preko Niša, teritorijom Srbije i Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2

2.dan (31.12.2019.) ... SOFIJA

Dolazak u Sofiju u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada: crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara crkva Sv. Sofije, Ruska crkva, Rotonda, arheološki muzej… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Uveče individualni odlazak na DOČEK NOVE 2020. GODINE. Noćenje.
3

3.dan (01.01.2020.) SOFIJA - BOROVEC - SOFIJA

Doručak. Fakultativni izlet do ski centra Borovec. Po dolasku obilazak Boroveca. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima povratak u Sofiju. Noćenje.
4

4.dan (02.01.2020.) SOFIJA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj putovanja.

Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

Hotel St. Sofia 4* www.slavyanska.com

Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji u centru grada. Sadržaj hotela: restoran, fitnes centar, sauna, lift. Svaka soba sadrži TV, kupatilo, telefon, pristup internetu, mini bar (uz doplatu), fen.
Usluga u hotelima: noćenje sa doručkom – kontinentalni (samoposluživanje).