Automobilom
Prevoz
HB
Usluga

Wellness & Spa – Slovenija – Terme Olimia

WELLNESS HOTEL SOTELIA 4* superior

MAGIČNA ORHIDELIJA

CENOVNIK VAŽI U PERIODU OD 15.11.2019. DO 20.12.2019.

CENE SU IZRAŽENE U EUR PO OSOBI, PO PAKETU:

WELLNESS HOTEL SOTELIA 4* superior 15.11. - 20.12.2019.
Važi za boravak od nedelje do petka
PAKET MAGIČNA ORHIDELIJA 3 DANA (2 NOĆI) 209€
CENOVNIK PDF
pdf
CENA PAKETA MAGIČNA ORHIDELIJA 3 DANA (2 NOĆI) UKLJUČUJE:
Smeštaj u dvokrevetnoj sobi na bazi polupansiona po principu samoposluživanja
„Wellness bag“ (bade mantil i peškir), voće i boca termalne vode u sobi, wifi internet
Kupanje na bazenima u Termalija, u Termama Tuhelj
Ulaz u svet sauna wellness centra Termalija, neograničen ulaz u wellness Orhidelia
Aquaaerobik prema programu, jutarnje vežbe, upotreba fitness studija.
CENA NE UKLJUČUJE:
Turističku taksu – 2,5€ osoba/noć (plaćanje se vrši na recepciji hotela, podložno promeni)
Međunarodno zdravstveno osiguranje, prevoz, individualne troškove putnika.

Pun pansion – 15€ osoba/noć; jednokrevetna soba – 36€/noć, hotelski apartman sa đakuzijem +50%/osoba/noć, suite sa saunom i đakuzijem + 60%/osoba/noć.

Jedno dete do 4,99 godina BESPLATNO boravi sa dvoje odraslih; 50% popusta za decu od 5 do 11,99 godina na dodatnom ležaju; 30% popusta za decu od 5 do 11,99 godina na osnovnom ležaju; 15% popusta za treću odraslu osobu na dodatnom ležaju.
Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste organizatora putovanja prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Rok za potvrdu rezervacije je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave i uplate akontacije. U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa. Molimo putnike da pažljivo pročitaju program putovanja, informacije i opšte uslove putovanja jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2019 od 26.09.2019., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059716 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Organizator: Organizator: BELVI d.o.o., Beograd, Kosovska 17, Matični broj: 06037763, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel. Opisi i fotografije objekata su objavljene na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br. 1 / 15.11.2018.