Belvi TravelBelvi Travel
Forgot password?

Evropsko Prvenstvo 2024

 • euro24-1
 • euro24-2
 • euro24-3
 • euro24-1
 • euro24-2
 • euro24-3

DESTINACIJA
EVROPSKO PRVENSTVO 2024

PAKET ARANŽMAN AVIONOM
JEDNODNEVNI ARANŽMAN

EVROPSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2024

SRBIJA – ENGLESKA | SRBIJA – SLOVENIJA | SRBIJA – DANSKA

JEDNODNEVNI ARANŽMAN AVIONOM

Reprezentacija Srbije u fudbalu se plasirala na EP u Nemačkoj 2024. godine i nastupaće u grupi sa Engleskom, Slovenijom i Danskom. Utakmice će se igrati širom Nemačke, a ‘’Orlovi’’ igraju prvu utakmicu u Gelzenkirhenu 16.06.2024. od 21.00h Sledeće dve utakmice se igraju u Minhenu 20.06. u 15.00h protiv Slovenije i 25.06. u 21h protiv Danske. Bodrimo zajedno naše momke do finalnog dela EP i doživimo fudbalsku karnevalsku atmosferu kao i gostoprimstvo Nemačke. Imaćemo priliku da pored fudbala uživamo u starim gradovima, švapskoj gastronomiji i raznolikim izletima. Mesta su ograničena.

JEDINSTVENA CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI UKLJUČUJE:
AVIONSKI PREVOZ + AERODROMSKE TAKSE + TRANSFER

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • avio karte sa svim taksama na relaciji Beograd-Gelzenkirhen/Minhen-Beograd (cene avio taksi i taksi za gorivo su podložne promeni, agencija zadržava pravo korekcije cene aranžmana u slučaju promena cena čiju visinu određuju aerodromi, odnosno avio kompanija)
 • transferi aerodrom – grad/stadion – aerodrom
 • uslugu vodiča – pratioca u Nemačkoj,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Ulaznice za mečeve Srbija – Engleska, Srbija – Slovenija i Srbija – Danska. Ulaznice se isključivo poručuju preko oficijalnog sajta UEFA EURO 2024 https://www.uefa.com/euro2024/. Agencija vam može asistirati oko porudžbine ulaznica.
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje – obavezno za ulazak u Nemačku
 • Fakultativne izlete.

FAKULTATIVNI IZLETI – CENE PO OSOBI i NAPOMENE:

 • Panoramsko razgledanje Gelzenkirhena – 50 €
 • Panoramsko razgledanje Minhena – 60 €
 • Ručak u nacionalnom restoranu ili pivnici
 • odlazak na neku od drugih utakmica prema raspoloživosti ulaznica
 • Individualne troskove putnika,

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju izleta je 40 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

NAPOMENE:

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Rok za prijavljivanje je 35 dana pre putovanja ili do popune mesta,
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,
 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,
 • Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 100. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika KAO INDIVIDUANI ARANŽMAN SA RAZLIČITIM DATUMIMA POLASKA I DUŽINE BORAVKA uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,
 • Putnik je dužan da predstavnika agencije za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, odmah na licu mesta obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, kako bi odmah otklonili eventualne nedostatke.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Belvi d.o.o.zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.


Organizator: BELVI d.o.o., 11070 Beograd (Novi Beograd), Jurija Gagarina 12b,
Matični br. 06037763, Kategorija licence A br. OTP-116/2021 od 13.10.2021.
Beograd, Stari grad, Kosovska 8, 011/322-33-00; 3341-839, office@belvi.rs
Beograd, Vračar, Beogradska 6, 011/322-33-00; 3341-839, info@belvi.rs
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi DOO.
Cenovnik br. 01 / 12.12.2023.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator Belvi d.o.o. ima garancije putovanja po Polisi osiguranja broj 470000057767 od 05.10.2023. zaključenog sa akcionarskim društvom TRIGLAV OSIGURANJE ado Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD”, ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, na tel +381 11 33 05 100 ili na e mail office@triglav.rs . Polisa osiguranja broj 470000057767 važi od 01.10.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” u visini od 100.000.- Eura