Belvi TravelBelvi Travel
Forgot password?

ISTANBUL- Avionom

DESTINACIJA
Evropski grad – Istanbul

PAKET ARANŽMAN AVIONOM

Cena od
399 €
paket / po osobi

Turska

Istanbul AVIONOM 

Termini putovanja: 07.09 – 10.09.2023. 21.09 – 24.09.2023. 05.10 – 08.10.2023. 19.10 – 22.10.2023. 09.11 – 12.11.2023.

Istanbul-najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. Položaj Istanbula između Evrope i Azije uslovila je vekovno mešanje različitih kultura, pa je došlo do stvaranja interesantnog etničkog sklopa, koji je izuzetno atraktivan za turiste. Istanbul je kroz svoju dva i po milenijuma dugu istoriju bio prestonica tri velike imperije: rimske, vizantijske i otomanske, gde je zahvaljujući svom položaju bio uvek u centru političkih, vojnih i kulturnih zbivanja. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

PROGRAM PUTOVANJA:
Istanbul – Plava Džamija – Hipodrom – Aja Sofija –– Topkapi dvorac – Tursko veče – Vaseljenska patrijaršija – Krstarenje Bosforom – Dolmabahče palata

1. dan BEOGRAD – ISTANBUL
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Let avio kompanijom Air Serbia. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. dan ISTANBUL -PLAVA DŽAMIJA – HIPODROM – AJA SOFIJA – TOPKAPI PALATA
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno obilazak najvećih kulturno – istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje središte vizuntijske moći u gradu, Plave džamije – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveće crkve sveta, Topkapi dvorca – sedište osmanske imperije. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM – PATRIJARŠIJA – BALAT – DOLMABAHČE
Doručak. Nakon doručka mogućnost fakultativnog izleta, krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumeli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula…). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji (Balat, Teodosijeve zidine i Valentov Akvadukt). Nakon obilaska patrijaršije odlazak u Dolmabahče palatu, poslednje sedište sultana sa ulaznicom (Dolmabahče, Selamluk i Harem). U večernjim časovima mogućnost odlaska na Tursko veče. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan ISTANBUL – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd kompanijom Air Srbija. Sletanje u Beograd.

Program / Cenovnik

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd kompanijom Air Serbia
 • Aerodromske takse (na dan objave programa iznose: 48,06 eur. Takse su podložne promeni)
 • Smeštaj u hotelima sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni – samoposluživanje).
 • Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom prema programu
 • Troškove organizacije putovanja
 • Usluge licenciranog vodiča na destinaciji

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Izleti prema programu putovanja
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika

DOPLATE:

 • Za jednokrevetnu sobu 50% od cene aranžmana
 • Deca do 2 god plaćaju 30€
 • Deca 2-12 god i treća odrasla popust 5%.

IZLETI:

 • Tursko veče na brodu 45€ odrasli / 40€ deca
 • Plava džamija, hipodrom, Aja Sofija, Topkapi 60€ odrasli / 55€ deca
 • Krstarenje Bosforom, Patrijaršija, Balat, Dolmabahče palata 60€ odrasli / 55€ deca
 • Tursko veče u restoranu 35€ odrasli / 30€ deca  (U cenu je uključeno lokalno alkoholno piće)

OPIS HOTELA:
Hotel 3* – hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra. Sve sobe imaju kupatilo. TV, klima uređaj, mini bar, fen, telefon i internet. U sastavu hotela su restoran i bar. (tačan naziv hotela će biti poznat 5 dana pred polazak)

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • plaćanjem na rate (do 3 mesečne rate, bez uplate akontacije i bez kamate) – kreditnim karticama Intesa banke (Visa i Mastercard), plaćanje prilikom rezervacije.
 • čekovima građana u tri mesečne rate, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Belvi d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj )
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi

OPŠTE NAPOMENE:

 • Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona i e-mail adresu
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 23kg) i 1 ručni prtljag (maksimum 8 kg) koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i ) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

VAŽNA NAPOMENA: CENE SU PREMA TRENUTNOJ RASPOLOŽIVOSTI HOTELA I AVIO PREVOZNIKA ZA NAZNAČENE DATUME. Cene su podložne promeni, a za potvrdu ponude neophodna je uplata akontacije.

Kod transfera aerodrom-hotel -aerodrom, autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu,a uzavisnosti kako zbog konfiguracije terena takoi unajvećoj meri u zavisnosti od saobraćajne prohodnosti.Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator Belvi d.o.o. ima garancije putovanja po Polisi osiguranja broj 470000057767 od 05.10.2023. zaključenog sa akcionarskim društvom TRIGLAV OSIGURANJE ado Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD”, ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, na tel +381 11 33 05 100 ili na e-mail: office@triglav.rs . Polisa osiguranja broj 470000057767 važi od 01.10.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” u visini od 100.000€