Belvi TravelBelvi Travel
Forgot password?

Kipar – CITY OF DREAMS – MEDITERANNEAN HOTEL & CASINO

DESTINACIJA
Kipar

AVIONOM
INDIVIDUALNA PUTOVANJA

Kipar – individualni polasci

CITY OF DREAMS – MEDITERANNEAN HOTEL & CASINO 5* – Limasol

Lokacija: Smešten u Limasolu, na manje od 1 km od MiMall-a, Citi of Dreams Mediterranean. Od aerodroma u Larnaki je udaljen 60 km.
Sobe: Sve sobe imaju kupatilo, fen, TV, klima-uređaj, prostor za sedenje, apparat za pripremu kafe i čaja, Wi-Fi i balkon.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela su restoran u okviru kojeg se služe i obroci za vegetarijance, kao i a la carte restorani u kojima se služe jela kinesku, japansku i mediteransku kuhinju kao i nekoliko barova.  Gosti mogu da koriste wellness i spa centar, fitness centar kao i da se zabave vozeći bicikl ili igrajući tenis i skvoš. Za najmlađe je uređeno igralište, a imaju i svoj klub.

***Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema turskih operatera. Uprava hotela zadržava pravo da izmeni navedene usluge i sadržaje, ako je potrebno, u skladu sa merama pandemije covid-19.

HOTELSKE SKRAĆENICE I NAZNAKE U TABELI: 1/1 – jednokrevetna soba, 1/2 – dvokrevetna soba, eco soba – manja soba od standardne, standardna soba – dva standardna ležaja ili francuski (široki) ležaj + pomočni ležaj, studio – soba sa kuhinjskom nišom, apartman – apartman, odvojena spavaća soba; GV – garden view – soba sa pogledom na park; SSV – sea side view, bočni pogled na more, SV – sea view – soba sa pogledom na more; RO – NAJAM samo smeštaj, BB -noćenje i doručak – samoposluživanje, HB POLUPANSION: doručak, večera – samoposluživanje – izbor više jela, ALL INCLUSIVE (sve uključeno – samoposluživanje): doručak – ručak – večera + dodatna usluga: slatka ili slana užina, bezalkoholna i alkoholna pića prema hotelskom planu (detalji na sajtu hotela

PAKET ARANŽMAN – AVIO PREVOZ (poseban čarter let) BEOGRAD • LARNAKA • BEOGRAD

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA:

 • Prvi dan – BEOGRAD – LARNAKA-  Dolazak na aerodrom 2 sata pre poletanja aviona. Čekiranje na let. Let  direktno za Larmaku. Sletanje na aerodrom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
 • Drugi dan do pretposlednji dan – Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
 • Poslednji dan – LARNAKA – BEOGRAD – Dolazak na aerodrom minimum 3 sata pre poletanja. Poletanje aviona za Beograd. Sletanje na beogradski aerodrom „Nikola Tesla”. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Smeštaj u hotelu na bazi izbrane usluge i broja noćenja.
 • Troškove organizacije Putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Obaveznu gradsku komunalnu taksu (plaća se na licu mesta, na recepciji hotela u iznosu od 2€ dnevno po osobi po noći)
 • Povratni avionski prevoz Beograd – Larnaka – Beograd sa uključenim aerodromskim taksama i izabranoj tarifi (direktna redovna linija avio prevoznika prema najnižoj raspoloživoj tarifi, u slučaju otkaza aranžmana iz bilo kog razloga cena karte je nepovratna);
 • Dodatni prtljag je moguće platiti na aerodromu i tom prilikom će se primenjivati trenutno važeće cene kompanije i aerodroma “Nikola Tesla”. Čekirani prtljag, u trenutku pravljenja programa, u sezoni maksimalno do 20 kg: 60 € (po letu, po putniku i po torbi); čekirani prtljag u sezoni maksimalno do 32 kg: 120 € (po letu, po putniku i po torbi)
 • Transfer do hotela (moguće je izvršiti rezervaciju transfera po ceni od 40€ po osobi -minimum 2 putnika)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika

 NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 80% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.

Belvi d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.
 Napomena: OTKAZ ILI PROMENA ARANŽAMA NIJE MOGUĆA – AVIONSKE KARTE I HOTEL SU PREMA TARIFI KOJA NE MOŽE DA SE REFUNDIRA!


Organizator: BELVI d.o.o., 11070 Beograd (Novi Beograd), Jurija Gagarina 12b,
Matični br. 06037763, Kategorija licence A br. OTP-116/2021 od 13.10.2021.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi DOO.
Cenovnik br. 1 / 06.09.2023

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj)
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi

OPŠTE NAPOMENE:

 • Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona i e-mail adresu
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost oba
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i ) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

VAŽNA NAPOMENA: CENE SU PREMA TRENUTNOJ RASPOLOŽIVOSTI HOTELA I AVIO PREVOZNIKA ZA NAZNAČENE DATUME.

Cene su podložne promeni, a za potvrdu ponude neophodna je uplata celokupnog aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator Belvi d.o.o. ima garancije putovanja po Polisi osiguranja broj 470000057767 od 05.10.2023. zaključenog sa akcionarskim društvom TRIGLAV OSIGURANJE ado Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD”, ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, na tel +381 11 33 05 100 ili na e-mail: office@triglav.rs . Polisa osiguranja broj 470000057767 važi od 01.10.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” u visini od 100.000€