Prvi Maj u Parizu

31.01.2020. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Pariz

13.02.2020. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Rim - februar - mart 2020

14.02.2020. - 4 noćenja
5 dana
Avionom

Istanbul - Februar 2020.

14.02.2020. - 4 noćenja
4 dana
Avionom

Sicilija - Palermo

16.02.2020. -  3 noćenja
4 dana
Avionom

Madrid - 2020.

08.03.2020. - 3 noćenja
3 noćenja
Avionom

ITALIJA - FRANCUSKA

14.04.2020. - 5 noćenja / Autobusom i Avionom
6 dana
Autobusom, Avionom

Kapadokija

17.04.2020. - 4 noćenja
4 noćenja
Avionom

ITALIJA - FRANCUSKA

19.04.2020. - 5 noćenja / Avionom i Autobusom
6 dana
Autobusom

Pariz - bus - avio

24.04.2020 - 6 noćenja
7 dana
Autobusom, Avionom

Klasična Italija

24.04.2020. - 6 noćenja / Autobusom i Avionom
7 dana
Autobusom, Avionom

Pariz - avio - bus

03.05.2020 - 6 noćenja
7 dana
Autobusom, Avionom

Klasična Italija

03.05.2020. - 6 noćenja / Avionom i Autobusom
7 dana
Autobusom, Avionom

Klasična Italija 2

20.04.2020. - 5 noćenja / Avionom i Autobusom
6 dana
Autobusom, Avionom

Klasična Italija 2

12.04.2020. - 5 noćenja / Autobusom i Avionom
6 dana
Autobusom, Avionom

IZDVAJAMO