4 noćenja
Trajanje
Avionom
Prevoz
HB
Usluga

Turska – Kapadokija

Avionom – 5 dana/4 noćenja

PUT U KOLEVKU HRIŠĆANSTVA

Termin: 17 – 21. April 2020.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL USLUGA CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA DOPLATA ZA 1/1 SOBU
17.04. - 21.04.2020. Hotel 4 4 PP 649€ 100€
CENOVNIK PDF
pdf
JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Prevoz avionom na relaciji Beograd-Istanbul-Kajzeri-Istanbul-Beograd avio kompanijom Turkish Airlines, avio-takse oko 173,66€ (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja), transferi autobusom prema programu, smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu sa 4* (lokalna kategorizacija) na bazi 4 polupansiona (doručak i večera – švedski sto), razgledanja prema programu, troškovi organizovanja i vođenja putovanja, usluge predstavnika agencije i lokalnih vodiča.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Fakultativni izleti, međunarodno putno osiguranje, individualni troškovi.i

  • Derinkuju, Ihlar i selo Belisirma – 60€ po osobi
  • Kajzeri – 60€ po osobi
  • Let balonom iznad Kapadokije* – od 200-280€ po osobi (cena podložna promeni).

*Napomena za izlet Let balonom iznad Kapadokije: U zavisnosti od vremenskih uslova, organizuje se let balonom iznad Kapadokije koje organizuju lokalne agencije poput www.royalballon.com ili slične. Let se organizuje u ranim jutarnjim satima. Sve informacije o balonu i tačnu cenu izleta putnici će dobiti tokom putovanja.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije – ino partnera.

Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.
  • Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Fakultativni izleti plaćaju se na licu mesta u evrima.
  • Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta. Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
  • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
  • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 25 putnika).
  • Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Na letu Turkish Airlines dozvoljen je jedan prtljag težine do 30kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine do 7kg.
  • Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije organizatora putovanja.
  • Organizatora putovanja i posrednik ne snose odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2020 od 10.01.2020. godine zakljuĉenog sa ugovaraĉem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistiĉkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistiĉkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068022 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sad“.

Organizator: KonTiki Travel & Service d.o.o., Beograd-Stari Grad, Kolarčeva 3/V, Matični broj: 20899999
Belvi d.o.o. nastupa u svojstvu posrednika u prodaji aranžmana – Kapadokija. Organizator putovanja je turistička agencija KonTiki travel & service d.o.o., licenca OTP 113/2020 od 01.02.2020.,
Kategorija licence A40. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije KonTiki travel & service d.o.o.
Program br.2 važi od 03.02.2020.

1

1.dan (17.04.2020.) BEOGRAD - ISTANBUL - KAJZERI - KAPADOKIJA

Sastanak putnika na beogradskom aerodromu ‘’Nikola Tesla” kod šaltera agencije u 07:00h. Poletanje za Istanbul u 09:15h (Let TK1082). Planirano sletanje u Istanbul u 12:00h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 16:00h (Let TK2014). Planirano sletanje u Kajzeri u 17:35h. Transfer do hotela u Kapadokiji. Smeštaj u hotelu. Večera. Noćenje.
2

2.dan (18.04.2020.) KAPADOKIJA

Doručak. Posle doručka celodnevni obilazak “Kolevke Hrišćanstva”. U vreme velikih progona, tokom II i III veka, u stenama Kapadokije utočište su pronašli Hrišćani bežeci iz Palestine, a pre njih prva naselja nastala su 2000 godiha p.n.e. Obilazak doline golubova, poseta otvorenom muzeju Goreme, smeštenog u istoimenoj dolini. Ova dolina poznata je po velikom broju pravoslavnih ranohrišćanskih crkvi oslikanim freskama, isklesanih u mekim vulkanskim stenama. Obilazak doline Zelve, jedne od najlepših tačaka u Kapadokiji. Smeštena je u uskoj dolini i u njoj se nalaze neke od najboljih primeraka kuća i crkava u stenama. Prestavljala je sigurno mesto za skrivanje hrišćana od rimskih i arapskih osvajača. Obilazak impozantne Pašabag doline. Potom poseta crkvi device Marije. Poseta gradu Avanosu, antičko ime Venessa, poznat po proizvodnji keramike još od doba Hetita. Grad kroz koji teče Kizilirmak (crvena reka). Posle posete Avanosa povratak u hotel. Večera. Noćenje.
3

3.dan (19.04.2020.) KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme ili celodnevni fakultativni izlet. Odlazak do Derinkuju, podzemnog grada koji se sastoji od 8 podzemnih spratova, od kojih prvi potiču jos iz perioda Hetita. Danas su prva 4 sprata otvorena za posetu. Zatim nastavljamo do Ihlara doline, udaljene oko 50 km. Ihlara je najčuvenija regija i dolina sa nekadašnjim manastirima i uklesanim crkvama u stenama. Šetnja dolinom Ihlara do sela Belisirma traje oko 1,5-2h. Pauza za ručak (individualno). U povratku poseta kraterskom jezeru Narligol. Pauza za slikanje i povratak u hotel (65 km). Večera. Noćenje.
4

4.dan (20.04.2020.) KAPADOKIJA - KAJZERI - KAPADOKIJA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Kajzeriju, najvećem gradu u regiji, staroj Cezareji koja je u doba Vizantije bila značajni centar hrišćanske teologije a nakon što grad osvajaju Turci Seldžuci postaje jedan od njihovih glavnih sedišta. Na putu do Kajzerija poseta starom karavan saraju Saruhanu, jednom od najbolje očuvanih karavan saraja na prostoru Anadolije. Odlazak do planinskog centra Erdžijes. Vožnja gondolom do kafea sa kog se pruža panoramski pogled. Po dolasku u Kajzeri šetnja pored starih zidina do Hunat Hatum kompleksa iz XIII veka. Poseta tržnom centru Forum i slobodno vreme za šoping. Povratak u Kapadokiju. Večera. Noćenje.
5

5.dan (21.04.2020.) KAPADOKIJA - KAJZERI - ISTANBUL - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i transfer ka aerodromu u Kajzeriju. Let za Istanbul (TK2013) u 14:45h. Planirano sletanje u Istanbul u 16:30h. Let za Beograd sa istog aerodroma (TK1083) u 18:45h. Planirano sletanje u Beograd u 19:25h. Kraj putovanja.

Smeštaj naših gostiju je u navedenom hotelu ili sličnom:

Hotel Tourist & Resort Cappadocia 4* www.touristhotel.com.tr ili sličan

Na putu za Goreme smešten je hotel Tourist & Resort Cappadocia. Od centra gradića Goreme udaljen je oko 1 km a od autobuske stanice udaljen je svega 300m. Hotel poseduje: recepciju, lobi bar, a la carte restoran, otvoreni bazen, spa centar (uz doplatu), WiFi. Sve sobe su moderno opremljene i poseduju SAT TV, mini-bar, klima uređaj, kupatilo.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije organizator putovanja 7 dana pre polaska na put.

Kapadokija se nalazi u Turskoj putovanja 2018