Belvi TravelBelvi Travel
Forgot password?

Amsterdam

DESTINACIJA
Evropski grad – Amsterdam

PAKET ARANŽMAN AVIONOM
4 noćenja / 5 dana

Evropski grad – Holandija

AMSTERDAM

-4 noći–

Amsterdam je najveći grad Holandije. Osnovan je krajem 12. veka kao malo ribarsko mesto na obali reke Amstel. U 17. veku, koji se smatra zlatnim vekom Holandije postaje jedan od najznačajnijih finansijskih centara sveta, zahvaljujući, pre svega, trgovini dijamantima. Danas je najveći grad u državi i finansijski i kulturni centar. Sam grad i njegov izgled je savršena kombinacija modernog i starog. Moderne građevine su odlično usklađene sa eksterijerom fasada iz XVII veka. Uži centar, koji je glavno odredište turista, se prostire između kanala koji se u vidu polukrugova nižu jedan za drugim sve do kanala Spigel (Spiegelgracht) koji je granica najužeg centra grada – takozvanog Starog grada (mesto gde je Amsterdam osnovan). Kanali su zaštitni znak Amsterdama i jedan od razloga zašto neki ovaj grad nazivaju “Severnom Venecijom”. Mnogobrojne atrakcije u Amsterdamu, pored istorijskih kanala, Rijkmuseum, Muzej Van Goga, kuća Ane Frank, međunarodno poznati distrikt Jordaan, privlače 3,7 miliona posetilaca godišnje.

Program / Cenovnik

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Amsterdam – Beograd kompanijom Air Serbia
 • Aerodromske takse (na dan objave programa iznose: 87,11 eur. Takse su podložne promeni)
 • Smeštaj u hotelima sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni – samoposluživanje).
 • Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom prema programu
 • Troškove organizacije putovanja
 • Usluge licenciranog vodiča na destinaciji

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Izleti prema programu putovanja
 • Individualne troškove putnika

DOPLATE I POPUSTI:

 • Za jednokrevetnu sobu 50% od cene aranžmana
 • Deca do 2 god plaćaju 30€
 • Deca 2-12 god i treća odrasla popust 5%.

IZLETI:

 • Pešačka tura (javnim prevozom): 40€ odrasli / 30€ deca
 • Krstarenje Amsterdamskim kanalima 35€ odrasli / 25€ deca
 • Obilazak Haga, Ševeningena i Roterdama 110€ odrasli / 100€ deca
 • Obilazak Zanse šans (vetrenjače, fabrika klompi, sireva) 85 € odrasli / 75€ deca

PROGRAM PUTOVANJA:

Amsterdam – Zanse Šans – Volendam – Ševeningen – Hag – Roterdam

 • 1. dan BEOGRAD – AMSTERDAM

Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Let avio kompanijom Air Serbia. Nakon sletanja transfer do hotela.  Smeštaj u hotel. Noćenje.

 • 2. dan AMSTERDAM

Slobodno vreme ili fakultativno pešačka tura centrom Amsterdama. Obilazi se: Trg Dam, Kraljevska palača, kuća Ane Frank, Rembrantsplein, Munt, Trg cveća, Begijnhof, Museumplein kao i čuvena šoping ulica Kalverstrat. U večernjim časovima mogućnost  vožnje brodom Amsterdamskim kanalima. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 3. dan AMSTERDAM -ZANSE ŠANS – AMSTERDAM

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno odlazak na poludnevni izlet na sever Holandije do mesta Zanse Šans – tradicionalnog sela i muzeja na otvorenom, gde se nalaze najlepši primerci vetrenjača u Holandiji. Obilazi se fabrika klompi – tradicionalni holandski proizvod i tradicionalnu holandsku fabriku sira. Zatim sledi poseta prelepom ribarskom selu Volendam. Slobodno vreme za uživanje u kafićima ili malim restoranima uz more i kupovinu suvenira. Povratak u hotel. Noćenje.

 • 4. dan ISTANBUL – ŠEVENINGEN – HAG – ROTERDAM

Doručak. Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno izlet na jug zemlje. Izlet počinje obilaskom Ševeningena, severnomorsko letovalište poznato po svojoj dugoj rivijeri i molu koji se dužinom od 400 m prostire u Severno more. Nakon kratke pauze put se nastavlja do obližnjeg Haga, središtu Holandske vlade i prebivalište kraljevske porodice, trećem gradu po veličini u zemlji. Najvažnija znamenitost grada je Mauritshuis, muzej smešten u klasicističkoj građevini u središtu grada, galerija sa neprocenjivom zbirkom flamanskih i holandskih majstora među kojima se ističe Vermeerova „Devojka s bisernom naušnicom“. Posle kraćeg slobodnog vremena nastavljamo prema Rotterdamu, „Manhattanu na reci Maas“, najvećoj evropskoj luci i gradu koji zadivljuje svojom savremenom arhitekturom. Potpuno razrušen u 2. svetskom ratu, danas je Rotterdam jedan od najmodernijih gradova Evrope. Obilazak grada: Euromast toranj, Kijkskubus (kompleks stanova u vidu krivih kocki), Gradska kuća, trgovački deo grada… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak u Amsterdam. Slobodno vreme.  Noćenje.

 • 5. dan AMSTERDAM – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd kompanijom Air Srbija. Sletanje u Beograd.

OPIS HOTELA:
Hotel 3* – hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra. Sve sobe imaju kupatilo. TV, klima uređaj, mini bar, fen, telefon i internet. U sastavu hotela su restoran i bar. (tačan naziv hotela će biti poznat 5 dana pred polazak)

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Cene paket aranžmana su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

   • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, American Express i Dina, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
   • plaćanjem na rate (do 9 mesečnih rata, bez kamate) – kreditnim karticama Intesa banke (Visa i Mastercard), plaćanje prilikom rezervacije.
   • čekovima građana u tri mesečne rate, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
   • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Belvi d.o.o. zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

 

VAŽNE NAPOMENE:

   • NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
   • Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20€.
   • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
   • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
   • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
   • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…) .
   • Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
   • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
   • Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
   • Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
   • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
   • Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
   • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
   • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
   • Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
   • Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
   • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
   • Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
   • Za ulazak u R.Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R.Tursku. Agencija ne snosi odgovornost za ne dobijanje vize i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R.Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
   • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
   • Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije, ili na web sajtu www.belvi.rs

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator Belvi d.o.o. ima garancije putovanja po Polisi osiguranja broj 470000057767 od 05.10.2023. zaključenog sa akcionarskim društvom TRIGLAV OSIGURANJE ado Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom na „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD”, ul. Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, na tel +381 11 33 05 100 ili na e mail office@triglav.rs . Polisa osiguranja broj 470000057767 važi od 01.10.2023. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD” u visini od 100.000.- Eura